วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สารพันปัญหาคุณแม่ตั้งครรภ์-ถ้ากระตุ้นหัวนมและลูบท้อง มดลูกจะหดรัดตัวหรือไม่

สารพันปัญหาคุณแม่ตั้งครรภ์-ถ้ากระตุ้นหัวนมและลูบท้อง มดลูกจะหดรัดตัวหรือไม่
คำถาม - 
เคยอ่านหนังสือเจอว่าแม่ตั้งครรภ์ไม่ควรลูบท้องหรือเล่นหัวนมตัวเอง
เพราะจะมีผลทำให้มดลูกเกิดการบีบรัดตัว ทำให้คลอดก่อนกำหนดได้
แต่ระยะหลังมาอ่านข้อมูลเจอว่าควรสัมผัสและลูบท้อง
เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกน้อย ตกลงว่าควรจะลูบท้องหรือไม่
คำตอบ - 
คำถามของคุณมีอยู่ 2 ประเด็นคือ การเล่นหัวนมตัวเอง และการลูบท้อง
ซึ่งมีผลกระทบต่อการหดรัดตัวของมดลูกต่างกัน
การเล่นหัวนมตัวเอง -
ไม่ว่าจะเป็นการลูบ เขี่ยหรือบีบที่หัวนม การกระทำดังกล่าวจะมีผล
ไปกระตุ้นให้สมองสั่งการให้มีการหลั่งสารตัวหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกว่า
ออกซิโตซิน (Oxytocin) ซึ่งสารดังกล่าวจะออกฤทธิ์ให้มดลูก
มีการหดรัดตัวได้ ซึ่งโดยปกติผลของการกระตุ้นให้มดลูกหดรัดตัว
ก็มักจะมีเพียงช่วงที่มีการกระตุ้นหัวนมเท่านั้น
เมื่อเลิกกระตุ้นผลนั้นก็จะหายไป ยกเว้นแต่ในสตรีบางราย
ที่เคยคลอดก่อนกำหนด การกระตุ้นดังกล่าวก็อาจทำให้เกิด
การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้ แต่โอกาสดังกล่าวมีน้อย
ถ้าคุณไม่เคยมีประวัติคลอดก่อนกำหนดก็ไม่ต้องกังวลอะไร
การลูบท้อง -
ก่อนตอบคำถามประเด็นนี้ ขออธิบายเกี่ยวกับลักษณะการหดรัดตัว
ของมดลูกในสตรีตั้งครรภ์ก่อนเล็กน้อย
เราพบว่ามดลูกของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ เมื่ออายุครรภ์มากขึ้นก็จะไวต่อ
การกระตุ้นมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงประมาณ 1-2 เดือนก่อนคลอด
คุณแม่จะรู้สึกว่าท้องแข็ง (ซึ่งก็คือการหดรัดตัวของมดลูก) ได้บ่อย ๆ
ดังนั้น ถ้าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์สังเกตให้ดี จะพบว่าเวลาเด็กดิ้นก็อาจจะ
รู้สึกท้องแข็งขึ้นได้ หรือบางรายเวลากด คลำ หรือแม้แต่ลูบหน้าท้อง
ก็อาจกระตุ้นให้มดลูกหดรัดตัวได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามการหดรัดตัว
ที่เกิดจากการคลำหรือลูบท้องมักไม่ทำให้มดลูกมีการหดรัด
ที่รุนแรงจนเกิดอันตรายแต่ประการใด
ดังนั้น ถ้าคุณอยากลูบท้องตัวเองคุณก็สามารถทำได้ ส่วนที่ว่า
การลูบท้องจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกในครรภ์หรือไม่
ยังสรุปยาก ถ้าคุณทำแล้วมีความสุขก็ควรจะทำต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น