วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Sci-File-ปรากฏการณ์ ENSO

Sci-File-ปรากฏการณ์ ENSO_Force8949
Your video will be live in a moment at:
http://www.youtube.com/watch?v=XGTOY94g8k8
************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น