วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สวรรคต คำอ่านและความหมาย

***********************************
สวรรคต คำอ่านและความหมาย 
***********************************
===>>   คำอ่าน สะหวันคต 
===>>   ความหมาย ก.ไปสู่สวรรค์ , ตาย , (ใช้ในราชาศัพท์ สำหรับพระเจ้าแผ่นดิน สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และพระบรมราชวงศ์ที่ทรงได้รับพระราชทานฉัตร 7 ชั้น ) 
**************************************************************
ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542
**************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น