วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กศน.ม.ต้น คณิตศาสตร์-เลขยกกำลัง

กศน.ม.ต้น คณิตศาสตร์-เลขยกกำลัง_Force8949-1 of 2
Your video will be live in a moment at:
http://www.youtube.com/watch?v=CesFMsT1JPY
************************
กศน.ม.ต้น คณิตศาสตร์-เลขยกกำลัง_Force8949-2 of 2
Your video will be live in a moment at:
http://www.youtube.com/watch?v=GcFr2wK4Lco
************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น