วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เปิดโลกหลักภาษา-ประโยคความรวม

เปิดโลกหลักภาษา-ประโยคความรวม
ประโยคความรวม คือ ประโยคที่มีประโยคความเดียวตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไปมารวมกัน โดยมีใจความคล้อยตามกัน แย้งกัน เป็นเหตุเป็นผลกัน หรือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีคำสันธานเป็นคำเชื่อมประโยคความเดียวเข้าด้วยกัน ซึ่งประโยคความเดียวที่ประกอบอยู่ในประโยคความรวมจะเรียกว่า ประโยคย่อย
ตัวอย่าง ประโยคความรวม
*** โหน่งไปโรงเรียนแต่นุ่มอยู่บ้าน ***
มี 2 ประโยคย่อย คือ
- โหน่งไปโรงเรียน
- นุ่มอยู่บ้าน
มีคำสันธาน "แต่" เป็นคำเชื่อม
มีเนื้อความขัดแย้งกัน
*** เขาไม่ได้ทำการบ้านจึงถูกครูตี ***
มี 2 ประโยคย่อย คือ
- เขาไม่ได้ทำการบ้าน
- เขาถูกครูตี
มีคำสันธาน "จึง" เป็นคำเชื่อม
มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น