วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ความถนัดทางวิศวกรรม-คณิตศาสตร์ในความถนัดทางวิศวกรรม (6)

ความถนัดทางวิศวกรรม-คณิตศาสตร์ในความถนัดทางวิศวกรรม (6)_Force8949-1 of 4
Your video will be live in a moment at:
http://www.youtube.com/watch?v=CIxWtAfuCsw
**********************
ความถนัดทางวิศวกรรม-คณิตศาสตร์ในความถนัดทางวิศวกรรม (6)_Force8949-2 of 4
Your video will be live in a moment at:
http://www.youtube.com/watch?v=mZHnceywZ0k
**********************
ความถนัดทางวิศวกรรม-คณิตศาสตร์ในความถนัดทางวิศวกรรม (6)_Force8949-3 of 4
Your video will be live in a moment at:
http://www.youtube.com/watch?v=ov3-7cAnhHU
**********************
ความถนัดทางวิศวกรรม-คณิตศาสตร์ในความถนัดทางวิศวกรรม (6)_Force8949-4 of 4
Your video will be live in a moment at:
http://www.youtube.com/watch?v=v5Lkf9H-iQM
**********************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น