วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เปิดโลกหลักภาษา-คำนาม

เปิดโลกหลักภาษา-คำนาม
คำนาม หมายถึง คำที่ใช้เรียกแทนชื่อคน สัตว์ และสิ่งของต่างๆ 
คำนาม แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1.นามทั่วไป (สามานยนาม) 
เป็นคำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆ ทั่วไป ไม่เจาะจง เช่น พ่อ ปู รถ ทหาร ถนน บ้าน
2.นามชื่อเฉพาะ (วิสามานยนาม)
เป็นคำที่ชี้เฉพาะเจาะจง เช่น นายเมธี นครปฐม น้ำตกไทรโยค เจ้าแต้ม
3.นามบอกลักษณะ (ลักษณนาม) 
เป็นคำบอกลักษณะ เช่น หนู 4 ตัว บ้าน 2 หลัง ไข่ 3 ฟอง
4.นามบอกหมวดหมู่ (สมุหนาม)
เป็นคำบอกหมวดหมู่หรือกลุ่มก้อน เช่น โขลงช้าง ฝูงนก กองหนังสือ
5.นามบอกอาการ (อาการนาม)
เป็นคำที่สร้างจากคำกริยาหรือคำวิเศษณ์ โดยเติมคำว่า การ หรือ ความ เช่น การเดิน การฟัง ความรัก ความงาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น