วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

คู่มือการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ TOEIC

คู่มือการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ TOEIC
ผมเองดีใจมาก ๆ ที่เห็นหนังสือแนวนี้ มีออกสู่ท้องตลาด เพราะสังคมไทยเรา
จะได้ก้าวไปพร้อม ๆ กับความรู้ที่จะได้ร่วมกันพัฒนาทั้งตนเอง และส่วนรวม
ผู้เขียนก็เขียนให้อ่านได้ไม่ปวดหัวนัก อ่านสบาย ๆ  (จนหลับ)
อยากให้มีหนังสือแนวนี้ออกมาอีกมาก ๆ นะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น