วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกและคลื่น ข้อ 11-20

ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกและคลื่น ข้อ 11-20

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น