วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกและคลื่น ข้อ 141-150

ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกและคลื่น ข้อ 141-150

141. แหล่งกำเนิดคลื่นน้ำอาพันธ์ให้หน้าคลื่นวงกลม 2 แหล่งอยู่ห่างกัน 10 เซนติเมตร มีความยาวคลื่น 2 เซนติเมตร ที่ตำแหน่งหนึ่งห่างจากแหล่งกำเนิดคลื่นทั้งสองเป็นระยะ 10 เซนติเมตรและ 19 เซนติเมตรตามลำดับ จะอยู่บนแนวบัพหรือปฏิบัพที่เท่าไรนับจากแนวกลาง
      1. ปฏิบัพที่ 4
      2. บัพที่ 4
      3. ปฏิบัพที่ 5
      4. บัพที่ 5ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น