วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เคมี แบบฝึกหัด อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ข้อ 21-30

เคมี แบบฝึกหัด อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ข้อ 21-3026. จงอธิบายคำกล่าวต่อไปนี้ ขั้นกำหนดอัตราในกลไกปฏิกิริยา
      ปฏิกิริยาลูกโซ่
      สารเชิงซ้อนกัมมันต์
      การเร่งปฏิกิริยา
เฉลย
ขั้นกำหนดอัตราในกลไกปฏิกิริยา คือ กระบวนการปฐมที่ช้าที่สุดของกลไกของปฏิกิริยานั้น ๆ
      ปฏิกิริยาลูกโซ่ หมายถึง ปฏิกิริยาที่สามารถเกิดติดต่อกันไปเรื่อย ๆ โดยจะได้สารที่เกิดขึ้นระหว่างทำปฏิกิริยา เรียนกว่า สารมัธยันต์
      สารเชิงซ้อนกัมมันต์ เป็นสารมัธยันต์ที่มีพลังงานสูง และอยู่ในสถานะที่กำลังเปลี่ยนแปลง จากสารหนึ่งไปเป็นอีกสารหนึ่ง
      การเร่งปฏิกิริยา คือ การทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นโดยมีตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งจะไปทำให้พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยาลดลง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น