วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

หนังสือวิทยาศาสตร์อ่านสนุก

หนังสือวิทยาศาสตร์อ่านสนุก ในชุดนี้เป็นหนังสือที่ต้นฉบับนั้นทั้งชำรุด
และปัจจุบันหาไม่พบแล้ว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ห้องสมุดแจ้งว่า
ชำรุดจนต้องนำออกเลย เพราะขาดรุ่งริ่งเสียทั้งหมด
ซึ่งชุดนี้ได้ทำการ Scan เก็บไว้ตามสภาพชำรุดเดิม ๆ เมื่อราว ๆ 10 ปีกว่าเห็นจะได้
ตอนนั้นใช้เครื่อง Scan แบบ 8 Bit ทำให้คุณภาพไม่คมชัดเท่ากับเครื่องแบบ 24 Bit ที่ใช้ในปัจจุบัน

วิทยาศาสตร์อ่านสนุก ลำดับที่ 1 ความลับในเอกภพ

วิทยาศาสตร์อ่านสนุก ลำดับที่ 2 วิทยาศาสตร์ควรรู้

วิทยาศาสตร์อ่านสนุก ลำดับที่ 4 ความลับของพืช

วิทยาศาสตร์อ่านสนุก ลำดับที่ 6 ความลับของไฟฟ้า

วิทยาศาสตร์อ่านสนุก ลำดับที่ 8 เขาคิดขึ้นมาได้อย่างไร

วิทยาศาสตร์อ่านสนุก ลำดับที่ 9 ร่างกายของเรา

2 ความคิดเห็น: