วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกและคลื่น ข้อ 111-120

ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกและคลื่น ข้อ 111-120ตอบข้อ 2
      เหตุผล คลื่นผิวน้ำในน้ำตื้นจะมีอัตราเร็วน้อยกว่า คลื่นในน้ำลึกจะมีอัตราเร็วมาก
      ดังนั้น เมื่อเคลื่อนที่จากตื้น -----> ลึก
      จึงหักเหออกจากเส้นแนวฉากไปในทิศ B
      และสามารถสะท้อนแนวตื้น -----> ลึก ไปในทิศ A ได้ด้วย
            นั่นคือ ข้อ 2 ถูกต้อง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น