วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เป็นโรคปริทันต์จะจัดฟันได้มั้ย

เป็นโรคปริทันต์จะจัดฟันได้มั้ย

******** มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับฟัน และการจัดฟันที่กำลังฮอตฮิตกันในขณะนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของคนรักฟันจำนวนมากสงสัยว่าเมื่อเป็นโรคปริทันต์แล้วจะสามารถจัดฟันได้หรือไม่ วันนี้เรามีคำตอบครับ

******** อวัยวะปริทันต์ คือ กลุ่มของเนื้อเยื่อที่อยู่ล้อมรอบฟัน ทำหน้าที่ยึดและพยุงฟัน ทำให้ฟันสามารถอยู่ในกระดูกขากรรไกรได้ ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 4 ชนิด คือ เหงือก เอ็นยึดปริทันต์ เคลือบรากฟัน และกระดูกเบ้าฟัน

โรคปริทันต์ (Periodontal disease) คือ โรคที่มีการอักเสบของอวัยวะปริทันต์ ลักษณะอาการที่พบคือ เหงือกอักเสบ บวม มีเลือดออก ร่องเหงือกลึกกว่าปกติมาก ในคนที่มีอาการอักเสบรุนแรงจะมีการละลายของกระดูกหุ้มรากฟัน ซึ่งมีผลให้ฟันโยกและต้องถูกถอนฟันไปในที่สุด โดยมีสาเหตุมาจากคราบจุลินทรีย์ที่เกาะบริเวณรอยต่อระหว่างขอบเหงือกและฟัน หรือที่เรียกว่าคอฟัน ซึ่งจะกลายเป็นหินน้ำลาย หรือหินปูนในเวลาต่อมา

การจัดฟันมีประโยชน์ในผู้ป่วยโรคปริทันต์อย่างไรจัดเรียงฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ผู้ป่วยสามารถทำความสะอาดด้วยตนเองได้ ลดความจำเป็นในการผ่าตัดเพื่อแก้ไขความพิการของกระดูกรองรับรากฟันที่เกิดจากการทำลายของโรคปริทันต์ ปิดหรือลดช่องว่างระหว่างฟันซึ่งเกิดจากภาวะของโรคปริทันต์ แก้ไขฟันที่ยื่นยาวออกมาทางด้านริมฝีปากซึ่งเกิดจากการทำลายกระดูกรองรับรากฟันของโรคปริทันต์

แล้วถ้าหากเป็นโรคปริทันต์แต่จะจัดฟันต้องทำอย่างไรเริ่มจากผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจอวัยวะปริทันต์อย่างละเอียดเพื่อประเมินความรุนแรงของโรคปริทันต์ ต่อมาจะต้องได้รับการรักษาโดยการขูดหินน้ำลาย เกลารากฟันให้สะอาดเรียบร้อย หรืออาจได้รับการทำศัลยกรรมตกแต่งแผ่นเหงือก
กรณีที่เหงือกร่นรวมถึงทำการศัลยกรรมตกแต่งกระดูก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทันตแพทย์ผู้ดูแลโรคปริทันต์อยู่ สำหรับฟันที่เป็นโรคปริทันต์มากๆ จนคิดว่าควรได้รับการถอน อาจพิจารณาเก็บฟันซี่นั้นไว้ก่อน เพื่อใช้เป็นฟันหลักยึดชั่วคราว สำหรับติดเครื่องมือจัดฟัน ทั้งนี้ผู้ป่วยจะต้องสามารถดูแลความสะอาดช่องปากได้เป็นอย่างดีก่อนจัดฟัน เพราะเมื่อติดเครื่องมือจัดฟันแล้ว การทำความสะอาดจะทำได้ค่อนข้างยุ่งยากกว่ามาก

หลังจากรักษาโรคปริทันต์แล้วเป็นเวลา 4-6 เดือน ก่อนที่จะเริ่มการจัดฟัน เพื่อให้เกิดการหายของแผลที่เกิดจากการรักษาโรคปริทันต์ และทันตแพทย์เล็งเห็นว่าผู้ป่วยสามารถดูแลสุขอนามัยช่องปากของตนเองได้

หลังจากรักษาโรคปริทันต์แล้วจะมีโอกาสสูญเสียอวัยวะปริทันต์มากขึ้นจากการจัดฟันหรือไม่?ขึ้นอยู่กับสภาพของอวัยวะปริทันต์ ถ้าหากมีสภาพสมบูรณ์ดีก็จะไม่มีการสูญเสียอวัยวะปริทันต์เพิ่มขึ้น แต่หากยังมีการลุกลามของโรคอยู่ การจัดฟันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการทำลายอวัยวะปริทันต์เพิ่มมากขึ้นได้

*************************************************************************************
อ.ทพ.พงศธร พู่ทองคำ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยามหิดล
*************************************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น