วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ไคโรแพรคติก

ไคโรแพรคติก

คือ แพทย์ทางเลือกศาสตร์หนึ่งซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกสันหลัง ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โดยการจัดปรับข้อกระดูกที่คลาดเคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมแล้วไปรบกวนการทำงานของระบบประสาท (subluxation) ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ ด้วยมือของผู้เชี่ยวชาญโดยไม่มีการใช้ยาเพื่อเปิดโอกาสให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ

Fact on Chiropracticศาสตร์วิชาการแพทย์ไคโรแพรคติก เริ่มต้นเกิดขึ้นครั้งแรกที่เมือง Davenport รัฐ Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ.1985 (พ.ศ.2438) ผู้ริเริ่มคนแรก คือ Dr.D.D Palmer ท่านได้พัฒนาศิลปะปรัชญาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ไคโรแพรคติก

คำว่า Chiropractic เป็นภาษากรีกซึ่งมีรากศัพท์มาจาก "Cheir" และ "Praktikas" มาผสมกันซึ่งความหมายก็คือ การบำบัดโดยการใช้มือของผู้เชี่ยวชาญ Subluxation

Subluxation คือ ความผิดปกติของข้อกระดูกสันหลังที่คลาดเคลื่อนผิดตำแหน่งทำให้ข้อต่อกระดูกเสียหาย เกิดแรงบีบกดดันหมอนรอบกระดูกและกระเทือนส่วนประสาททำให้ร่างกายเสียดุลในการปรับปรุงซ่อมแซมตัวเอง

เมื่อกระดูกสันหลังคลาดเคลื่อนผิดตำแหน่งจะทำให้โครงสร้างร่างกายไม่สมดุล ส่งผลให้เนื้อเยื่อและกล้ามเนื้ออักเสบ บวม ตึง อีกทั้งยังรบกวนการทำงานของกระแสประสาทให้ทำงานผิดปกติส่งผลให้กล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแอลง แล้วจะมีอาการปวด ตึง ตามมา หากเป็นเรื้อรังมากๆ จะส่งผลทางจิตใจได้อีกทั้งภูมิต้านทานโรคจะต่ำลง

การตรวจรักษาด้วย .. ไคโรแพรคติกการตรวจรักษา จะเริ่มต้นด้วยการซักถามประวัติอาการไปจนถึงการอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์คนไข้ ส่วนการรักษาโดยปกติจะบำบัดด้วยการใช้มือของผู้เชี่ยวชาญเองหรืออุปกรณ์ในการช่วยปรับข้อกระดูกสันหลังและข้อกระดูกต่างๆ จากตำแหน่งที่ผิดปกติให้กลับสู่สภาวะที่ถูกต้อง รวมถึงการปรับการทำงานของเส้นประสาทให้ดีขึ้นด้วย โดยไม่มีการใช้ยาเข็ม หรือผ่าตัดแต่อย่างใดและมุ่งเน้นไปที่สาเหตุ (cause) ของการเกิดอาการต่างๆ

สำหรับระยะเวลาในการรักษาจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 4 ประการ คือ
1. อาการรุนแรงเพียงใด
2. อาการที่เป็นเรื้อรังมานานเพียงใด
3. ร่างกายของคนไข้มีความสามารถในการฟื้นฟูและรักษาตัวเองได้มากเพียงใด
4. คนไข้ปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเคร่งครัดหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น