วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สัญญาณบอกเหตุ หิวน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย น้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ

สัญญาณบอกเหตุ หิวน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย น้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ

******** ถ้าจะกล่าวถึงโรคเรื้อรังลำดับต้นๆ ในประเทศไทยและทั่วโลกคงหนีไม่พ้นโรคเบาหวาน เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกๆ ปีโดยดูจากการศึกษาข้อมูลทางระบาดวิทยาของประเทศไทยและทั่วโลก ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคเบาหวานประมาณ 7% ของประชากร แต่จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่แท้จริงน่าจะมากกว่านี้

******** จากการประมาณการณ์คาดว่ามีผู้ป่วยเบาหวานเพียง 50 % ที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษา เนื่องจากคนไทยมีการตรวจสุขภาพน้อย การรอให้มีอาการของโรคก่อนจึงมาพบแพทย์ มักสายเกินไปเพราะบางโรคต้องเป็นมากพอสมควรจึงจะมีอาการ เมื่อมาพบแพทย์จึงเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนของโรคแล้ว ทำให้ผลการรักษาไม่ดีเท่าที่ควร ถ้าเปรียบเทียบกับการรักษาโรคตั้งแต่ระยะแรกๆ เช่น โรคเบาหวานชนิดที่ 2 การมีน้ำตาลสูงไม่มากในระยะแรกมักไม่มีอาการ ถ้าได้รับการวินิจฉัย ให้คำแนะนำการดูแลตนเองและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องก็สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดกลับไปสู่ภาวะปกติได้ถึง 50% ของผู้ป่วย

******** แต่ถ้ารอให้มีอาการของโรคเบาหวานก่อน เช่น หิวน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ แสดงว่าระดับน้ำตาลในเลือดน่าจะมากกว่า 180 mg/dl เนื่องจากไตเราสามารถเก็บน้ำตาลในเลือดได้ไม่เกิน 180 mg/dl ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปัสสาวะบ่อย เมื่อเสียน้ำทางปัสสาวะมากก็จะมีอาการหิวน้ำบ่อย และการสูญเสียน้ำตาลทางปัสสาวะไปมากก็จะทำให้น้ำหนักลดในแบบที่ไม่ดีกับสุขภาพ คือมีอาการอ่อนเพลีย ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 บางรายเมื่อมีอาการและได้รับการวินิจฉัยก็มีภาวะแทรกซ้อนของเส้นเลือดแดงขนาดเล็กแล้ว เช่น เบาหวานขึ้นตา หรือเบาหวานลงไต ซึ่งจัดว่าสายเกินไปเพราะต่อให้สามารถรักษาเบาหวานได้ดีก็ไม่สามารถทำให้ภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวกลับมาเป็นปกติได้ แต่สามารถลดการดำเนินของภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวได้

ดังนั้นการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้อง คือ การป้องกันโรคที่ถูกต้องและการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกๆ ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น