วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ปัญหาเจ้าตัวเล็ก-ลูกชอบละเลงอึ, ฉี่

ปัญหาเจ้าตัวเล็ก-ลูกชอบละเลงอึ, ฉี่
ถาม---หลานชายอายุขวบกว่า ๆ เวลาอึหรือฉี่เสร็จแล้ว
           แกจะนั่งละเลงทันที จับเล่นจนเลอะเทอะไปหมด จะมีทางแก้ไขอย่างไร
ตอบ---ลักษณะนี้ถือเป็นเรื่องปกติของเด็กในช่วงวัยขวบ 2 ขวบ
           เนื่องจากพัฒนาการของเด็กวัยนี้จะชอบเล่น ชอบละเลง
           ไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือของที่เละ ๆ เปียก ๆ ทั้งหลาย
           รวมถึงปัสสาวะและอุจจาระด้วย
           เราจะเห็นว่าเด็กวัยนี้เมื่อเราเอาเขาไปอาบน้ำในอ่าง เขาจะชอบมาก
          จะนั่งตีน้ำเล่น ชอบที่จะคว้าข้าวต้มในถ้วยเอามาละเลง
          ฉะนั้นการที่แกชอบนั่งละเลงปัสสาวะหรืออุจจาระถือเป็นเรื่องที่ปกติ
         
          การแก้ไขจึงเพียงแต่คอยสังเกตเมื่อเด็กอุจจาระหรือปัสสาวะแล้ว
          ก็พาเขาไปล้างหรือเปลี่ยนผ้าอ้อม อย่าปล่อยเอาไว้นาน
          แล้วหันเหความสนใจของแกไปสู่ของเล่นอย่างอื่นที่เหมาะสมตามวัย
         โดยไม่ควรไปดุว่าหรือลงโทษเด็ก แต่กรณีที่เราไม่ทันเห็น
          หรือแกลงไปเล่นอุจจาระหรือปัสสาวะแล้ว โดยปกติเมื่อเด็กเลยวัยขวบที่ 2 แล้ว
          เขาก็เลิกสนใจที่จะเล่นอุจจาระหรือปัสสาวะ
          แล้วหันไปสนใจของเล่นอื่น ๆ แทนโดยธรรมชาติ
************************
ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ
************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น