วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

การรับประทานยาลดความดันโลหิตสูง

การรับประทานยาลดความดันโลหิตสูง

***   ต้องรับประทานยาลดความดันโลหิตสูงไปถึงเมื่อไหร่
โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ไม่ทราบสาเหตุ การรับประทานยาเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องรับประทานยาไปตลอด เพราะถ้าหากหยุดยาความดันโลหิตสูงให้อยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดเวลา จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนทางสมอง หัวใจ ไต และหลอดเลือด

*** ถ้าลืมรับประทานยาลดความดันโลหิตสูงจะต้องทำอย่างไร
ข้อสำคัญในการใช้ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงให้ได้ผลดี ก็คือ จะต้องรับประทานยาต่อเนื่องทุกวันและตรงเวลา หากลืมรับประทานยาและนึกขึ้นได้เมื่อใกล้จะรับประทานยามื้อต่อไป ให้รับประทานยามื้อนั้นก็พอ ห้ามรับประทานยาเพิ่มเป็น 2 เท่า มิฉะนั้นความดันโลหิตสูงจะลดต่ำลงอย่างมาก ซึ่งอาจทำให้หน้ามืด หมดสติเป็นอันตรายได้

*** ทำไมต้องรับประทานยาลดความดันโลหิตสูงหลายชนิด
การเลือกรับประทานยาลดความดันโลหิตสูงสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยขณะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นความดันโลหิตสูง โรคอื่นๆ ที่เป็นร่วมด้วย ความทนได้ต่อยา สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ป่วย โดยการรักษาจะเริ่มให้ยาที่ออกฤทธิ์ครอบคลุมได้ 24 ชั่วโมงในขนาดต่ำเพียง 1 ชนิดก่อน ถ้าผู้ป่วยสามารถทนต่อยาได้ดี ก็จะเพิ่มขนาดยาเป็นขนาดกลาง และให้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนที่จะปรับขนาดยาขึ้น เพื่อรอให้ผลของยาลดความดันโลหิตจากยาแต่ละขนาดเกิดขึ้นอย่างเต็มที่

กรณีที่ความดันโลหิตของผู้ป่วยยังไม่ลดลงตามความต้องการ อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนกลุ่มยา หรือเสริมยาตัวที่สอง ตัวที่สามในขนาดต่ำเข้าไปอีก เพื่อลดอาการข้างเคียงจากการรับประทานยาเพียงตัวเดียวในขนาดที่สูงขึ้น

*** ทำไมถึงต้องรับประทานยาลดความดันโลหิตสูงในตอนเช้า
ยารักษาโรคความดันโลหิตมีหลายกลุ่ม เช่น ยาขับปัสสาวะ โดยยาจะไปขับน้ำออกจากหลอดเลือด ทำให้ปริมาตรเลือดในหลอดเลือดลดลง ความดันโลหิตจึงลดลง ซึ่งผู้ป่วยที่รับประทานยาจะเข้าห้องน้ำบ่อยกว่าปกติ โดยทั่วไปจึงให้ผู้ป่วยรับประทานยาวันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า แต่สำหรับผู้ป่วยบางรายอาจจะจำเป็นต้องรับประทานยาวันละ 2 ครั้ง ก็ให้รับประทานหลังอาหารเช้าและกลางวัน ห้ามรับประทานหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอน เพราะจะทำให้ปวดปัสสาวะตอนกลางคืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น