วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

เบอร์โทรศัพท์ที่มีเลข 2 ทำไมเราจึงเรียกว่า "โท"

เบอร์โทรศัพท์ที่มีเลข 2 ทำไมเราจึงเรียกว่า "โท" ใครเป็นผู้กำหนด

การเรียกเลข 2 ว่า "โท" มาจากทหารเรือ
เพราะตามปกติเรือที่ปฏิบัติงานอยู่กลางทะลย่อมจะมีเสียงคลื่นลมและเครื่องจักรรบกวนการสั่งงานอยู่เสมอ ฉะนั้นการพูดจาโต้ตอบกันจึงต้องตะโกนหรือใช้เสียงดังกว่าปกติ

การขานจำนวนตัวเลข เช่น การสั่งศูนย์ปืน มุมหัน มุมกระดก ที่ลงท้ายด้วยหนึ่งนั้น
ตามธรรมดาจะออกเสียง "เอ็ด" ซึ่งคล้ายกับ "เจ็ด" มาก
เพื่อความถูกต้องและชัดเจน ทหารเรือจึงออกเสียง "หนึ่ง" แทน "เอ็ด" เสมอ

เลข 2 ก็เช่นกัน อาจฟังเป็นสาม หรือ สิบสอง หรือฟังไม่ชัดว่าเป็นเลขอะไรกันแน่
จึงกำหนดให้ออกเสียง 2 ว่า "โท" (ในภาษาไทย มีคำ เอก โท ตรี ซึ่งแทน 1, 2, 3 ได้)
ต่อมาศัพท์ทหารเรือได้เผยแพร่มายังข้างนอกด้วย เมื่อกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธินทรงนำโทรศัพท์แบบต่อเอง (Automatic Telephone System) มาใช้ในประเทศไทย คนทั่วไปเลยพลอยเรียกหมายเลขโทรศัพท์ที่มีเลข 2 ว่า "โท" ไปด้วย เพื่อกันความเข้าใจผิดพลาดเวลาที่ต้องบอกหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งมีเลขหลายตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น