วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

เบาหวานกับภาวะผิดปกติด้านระบบทางเดินอาหาร

เบาหวานกับภาวะผิดปกติด้านระบบทางเดินอาหาร

ผู้ป่วยเบาหวานนอกจากจะมีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น แผลในกระเพาะอาหาร โรคตับอักเสบ เนื้องอกในลำไส้ ฯลฯ เหมือนผู้ป่วยทั่วๆ ไปแล้ว ยังจะมีอาการเกี่ยวกับทางด้านระบบทางเดินอาหารที่พบได้เฉพาะหรือค่อนข้างบ่อยเป็นพิเศษ แตกต่างจากผู้ป่วยอื่นๆ ทั่วไป ซึ่งหากแพทย์ผู้ดูแลรักษามีความรู้ความเข้าใจก็จะสามารถให้การวินิจฉัยและรักษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ปัญหาด้านทางเดินอาหารที่พบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวานส่วนใหญ่จะเป็นความผิดปกติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือบีบตัวของทางเดินอาหารตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงลำไส้ใหญ่และจะพบมากขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นมานานและควบคุมเบาหวานได้ไม่ดี เชื่อว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผลแทรกซ้อนของโรคเบาหวานต่อระบบประสาทอัตโนมัติ

หลอดอาหาร
หลอดอาหารมีการบีบตัวทำให้อาหารผ่านไปสู่กระเพาะอาหารลดลงหรือมีลักษณะการบีบตัวที่ผิดปกติ ไม่สัมพันธ์กันเป็นจังหวะ ทำให้มีอาการกลืนอาหารแล้วรู้สึกติดขัดหรือมีอาการเจ็บคล้ายเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจ บางครั้งมีผลแทรกซ้อนตามมาทำให้เกิดเป็นแผลอักเสบบริเวณหลอดอาหารหรือมีการติดเชื้อราในหลอดอาหารได้

กระเพาะอาหาร
พบบ่อยที่กระเพาะอาหารมีการบีบตัวน้อยลง ทำให้มีอาหารเหลือคั่งค้างอยู่ในกระเพาะอาหาร ก่อให้เกิดอาการผิดปกติหลายอย่าง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน แน่นท้อง ปวดท้องด้านบน เบื่ออาหาร และเนื่องจากการย่อยอาหารและการดูดซึมอาหารผิดปกติมีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดแกว่งได้มากๆ ทั้งต่ำหรือสูงเกินไป ทำให้ควบคุมเบาหวานได้ยาก

ท้องเสีย
ผู้ป่วยเบาหวานมักมีอาการท้องเสียหรือถ่ายเหลวได้บ่อย ส่วนใหญ่มีอุจจาระเหลวเป็นน้ำ อาจเป็นตลอดเวลาหรือเป็นครั้งคราว บางครั้งอาจสลับกับการมีท้องผูก บางรายอุจจาระราดขณะนอนหลับโดยไม่รู้สึกตัว

กลั้นอุจจาระไม่ได้
หูรูดที่ทวารหนักของผู้ป่วยเบาหวานอาจทำงานได้น้อยลง เนื่องจากเส้นประสาทที่ควบคุมเสื่อม ทำให้ไม่สามารถกลั้นอุจจาระได้ มีอาการคล้ายท้องเสีย อุจจาระราดหรือถ่ายอุจจาระบ่อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น