วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

หนังสือนักบริหารการขายมืออาชีพ

หนังสือนักบริหารการขายมืออาชีพ

ได้รวบรวมจากการอภิปรายทางวิชาการของสถาบันการขายและการตลาดโดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

จาก คำนำ ได้กล่าวไว้ว่า
มีพนักงานขายจำนวนมาก เมื่อทำงานการขายได้ผลดีและมีความก้าวหน้า จนได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นไปเป็นผู้ควบคุมพนักงานขาย (Sales Supervisor) หรือผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager) แล้ว

ไม่ช้าไม่นานก็มักประสบปัญหาในการบริหารการขาย ไม่สามารถควบคุมดูแลทีมงานขายในความรับผิดชอบของตนให้ผลิตผลงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้ง ๆ ที่ตัวเองนั้นเคยเป็นพนักงานขายมาก่อนซึ่งก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่น ๆ เพราะมีความรู้ มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานดี แต่กลับแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ได้ ทำให้ต้องพบกับความล้มเหลวและผิดหวังในที่สุด

เมื่อ สถาบันการขายและการตลาด จัดรายการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
"จะเป็นนักบริหารมืออาชีพได้อย่างไร"
ที่โรงแรมโอเรียนเต็ล เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2526
โดยมีวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิและเป็นนักบริหารการขายที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอยู่ทั่วไป เช่น
คุณธนบดี โสภณศิริ กรรมการบริหารของบริษัท ซี.พี. คอนซูมเมอร์โปรดักซ์ จำกัด,
คุณนรฤทธิ์ โกมลารชุน ประธานกรรมการบริษัทนรฤทธิ์ แอนด์ แอสโซซิเอสท์ จำกัด,
คุณเจริญ วรรธนะสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเฟลเออร์ แอนด์ แฟร์แกรนด์ จำกัด,
คุณสืบตระกูล สุนทรธรรม กรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ (กรุงเทพฯ) จำกัด และ
คุณไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปาแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

ซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดานักบริหารงานการขายเป็นจำนวนมาก และจัดได้ว่าเป็นรายการที่ดีมีทั้งเนื้อหาสาระที่ควรแก่การสนใจเป็นอย่างยิ่ง

จึงได้ดำเนินการถ่ายเทปที่อัดคำบรรยายในการสัมมนาดังกล่าวและตัดทอน แก้ไขบ้างเล็กน้อยเพื่อความเหมาะสมในการจัดพิมพ์ขึ้นเป็นรูปเล่ม เพื่อเผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักบริหารการขายและการตลาดต่อไป ตามเจตนารมณ์ของสถาบันการขายและการตลาด ที่ตั้งเป็นวัตถุประสงค์ไว้

หมายเหตุ ต้นฉบับของหนังสือนี้ได้ทำการส่งต่อไปแล้ว แต่ได้ทำการ Scan เก็บไว้ศึกษาและอ้างอิง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น