วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

หนังสืออย่างนี้สิผู้บริหาร

หนังสืออย่างนี้สิผู้บริหาร

หนังสือแนวบริหารในปัจจุบันส่วนใหญ่มักเป็นการแปลมาจากหนังสือต่างประเทศ ซึ่งก็มีข้อดีคือทำให้เราได้รับรู้แนวความคิดใหม่ ๆ แต่ก็มีข้อด้อยคือหลายสิ่งหลายอย่างที่เขียนไว้นั้นไม่สามารถนำมาใช้กับสังคมไทยได้ เนื่องจากมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม

หนังสือนี้เขียนจากประสบการณ์ของนักบริหารไทย โดยนักบริหารที่มีประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็นอาจารย์สอนการบริหารอีกด้วย ข้อคิดและแนวทางที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ล้วนเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะเป็นประสบการณ์ที่ใช้ได้จริงในสังคมไทย อีกทั้งผู้เขียนยังเป็นผู้ที่มีอารมณ์ขัน สามารถทำให้หนังสือบริหารที่เคร่งเครียดกลายเป็นหนังสือที่อ่านได้อย่างสนุกสนาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น