วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

หนังสือการบำบัดทางการพยาบาล

หนังสือการบำบัดทางการพยาบาล

เนื้อหาในหนังสือจะเน้นให้เห็นบทบาทของพยาบาลในด้านการป้องกัน การส่งเสริม การบำบัดรักษา ทั้งการรักษาเบื้องต้นและการรับการส่งต่อ การบันทึกข้อมูล การใช้ยา การวินิจฉัยและบำบัด รวมทั้งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวกับบำบัดทางการพยาบาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น