วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

หนังสือการดูแลผู้ป่วยปวดเข่าด้วยการแพทย์ผสมผสาน

หนังสือการดูแลผู้ป่วยปวดเข่าด้วยการแพทย์ผสมผสาน

จาก คำนำ ในหนังสือ
โรคหรืออาการปวดเข่าเกิดจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ อุบัติเหตุ ความเสื่อมของกระดูกข้อเข่า พฤติกรรมหรือท่าทางในชีวิตประจำวัน ภาวะโภชนาการ มีการดึงรั้งของกล้ามเนื้อที่ไม่สมดุล การเกิดพังผืดบริเวณข้อเข่า การที่โครงสร้างร่างกายผิดรูป เช่น ข้อสะโพกเคลื่อน ขาทั้งสองข้างยาวไม่เท่ากัน กระดูกสันหลังบิดหรือคด เป็นต้น วิธีในการบำบัดรักษาจึงมีความแตกต่างไปตามสาเหตุหรือมูลเหตุที่ทำให้เกิดโรคหรืออาการปวดเข่า การสัมมนาวิชาการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 4 เรื่อง การดูแลผู้ป่วยปวดเข่าด้วยการแพทย์ผสมผสาน มีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอวิธีการในการบำบัดรักษาและดูแลสุขภาพของผู้ป่วยปวดเข่าด้วยวิธีการที่แตกต่างหลากหลายแก่บุคลากรด้านสุขภาพ ที่เป็นทางเลือกของผู้ป่วย

สาระในหนังสือเล่มนี้เป็นการถอดคำบรรยายของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากการสัมมนาวิชาการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 4 เรื่องการดูแลผู้ป่วยปวดเข่าด้วยการแพทย์ผสมผสาน ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและกองการแพทย์ทางเลือก เมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น