วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

หนังสือพยาธิวิทยา สำหรับพยาบาล เล่ม 3

หนังสือพยาธิวิทยา สำหรับพยาบาล เล่ม 3

ได้สรุปเนื้อหาของพยาธิวิทยาในเรื่อง ไต ระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง ชาย และเต้านม โดยหวังที่จะให้ครอบคลุมระบบต่าง ๆ ที่สำคัญ โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยากายวิภาคเป็นหลักเพื่อเชื่อมโยงไปถึงอาการ และอาการแสดงของผู้ป่วยอันจะเป็นพื้นฐานให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางคลีนิค และสามารถเข้าใจถึงเหตุผลในวิธีการให้การรักษาและพยาบาล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น