วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

หนังสือคนจีนสร้างตัวได้อย่างไรในสายตาคนญี่ปุ่น

หนังสือคนจีนสร้างตัวได้อย่างไรในสายตาคนญี่ปุ่น

จัดว่าเป็นหนังสือน่าอ่านเล่มหนึ่งที่เดียว
หมายเหตุ ต้นฉบับได้ทำการส่งต่อไปแล้ว แต่ได้ Scan เก็บไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น