วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

หนังสือพยาธิวิทยา สำหรับพยาบาล เล่ม 2

หนังสือพยาธิวิทยา สำหรับพยาบาล เล่ม 2 

ได้รวบรวมส่วนที่เป็น systemic pathology บางระบบไว้ ได้แก่ระบบการไหลเวียนของโลหิต ระบบการหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบย่อยอาหาร รวมทั้งตับ ถุงน้ำดี และตับอ่อน ซึ่งใช้ประกอบการบรรยายวิชาพยาธิวิทยาให้แก่นักศึกษาพยาบาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น