วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

หนังสือการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวด

หนังสือการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวด

จาก คำนำ ได้กล่าวถึง
ผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของโรคที่มีอาการปวด โดยมากมักพบอาการร่วมหลายอย่างและมักไม่ตอบสนองต่อการรักษา ผู้ป่วยมักมีความทุกข์ทรมานทางจิตใจ สิ้นหวัง ท้อแท้ และหวาดกลัว ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุของการปวดมากยิ่งขึ้นและยังทำให้การใช้ยาแก้ปวดไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร ปัญหาที่พบได้เสมอคือ ผู้ดูแลหรือสมาชิกในครอบครัวไม่สามารถให้การดูแลได้ และเกิดความรู้สึกว่าหมดหนทางช่วยเหลือ

ในคู่มือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอแนวทางสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มีอาการปวดเพื่อให้มีความทุกข์ทรมานน้อยที่สุดและจากไปอย่างสงบที่สุด ซึ่งควรใช้วิธีการหลาย ๆ อย่างร่วมกัน ทั้งการใช้ยาและไม่ใช้ยาที่ญาติสมาชิกในครอบครัว และผู้ดูแลสามารถทำได้เองทั้งที่บ้านและในสถานพยาบาล เนื้อหาสาระในที่นี้จึงไม่รวมเอาการรักษาอาการปวดที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือต้องผ่านการฝึกอบรมเป็นพิเศษ เช่น การกดจุด การฝังเข็ม การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า เป็นต้น

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ต้นฉบับได้ส่งต่อไปแล้ว แต่ได้ Scan เก็บไว้ศึกษาและอ้างอิง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น