วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ฮารีรายอ - วันอีด - วันสำคัญของอิสลามิกชน

ฮารีรายอ - วันอีด - วันสำคัญของอิสลามิกชน

ฮารีรายอ คือ วันสำคัญของอิสลามิกชน บางทีเรียกว่า "วันอีด" (คำว่า "อีด" มาจากภาษาอาหรับ แปลว่า สภาพเดิม) วันอีดมี 2 ครั้ง ในรอบปี คือ

1. วันอีดิลพิตรี หรือ วันอีดีลพิฏรี หมายถึง วันรื่นเริงเนื่องในการครบรอบเข้าสู่สภาพเดิม หรือเทศกาลของการเข้าสู่สภาพเดิม คือสภาพที่ไม่ต้องอดอาหาร ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เดือนเซาวัล (Shawal) ซึ่งเป็นวันหลังจากมุสลิมถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นเวลา 1 เดือน วันนี้มักจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันออกบวช"

ในวันนี้มุสลิมทุกคนจะตื่นตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อไปบริจาคซะกาตพิตเราะห์ ซึ่งมุสลิมทุกคนที่บรรลุนิติภาวะจะต้องบริจาครับผิดชอบตัวเอง สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนั้นพ่อแม่จะเป็นผู้ช่วยออกแทนให้ การบริจาคสำหรับมุสลิมในภาคใต้ใช้ 2 วิธีคือ ใช้เงินกับข้าวสารซึ่งถือเป็นอาหารหลัก ข้าวสารนั้นบริจาคคนละ 4 ลิตร ถ้าเป็นเงินตราก็คำนวณเอาราคาของข้าวสารเป็นเกณฑ์

หลังจากนั้นมุสลิมก็จะไปเยี่ยมปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้อง หรือ พ่อแม่ ที่เสียชีวิตไปแล้ว (ไปเยี่ยมกูโบ) โดยญาติมิตรที่ยังมีชีวิตอยู่มักจะไปอ่านดูอา ขอพรจากพระเจ้าขอให้ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนั้น หากกระทำผิดสิ่งใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎของศาสนาแล้ว ขอให้พระเจ้าผู้ทรงเมตตานั้นทรงอภัยให้เขาเหล่านั้นด้วย หลังจากนั้นก็จะกลับมาทำการละหมาดวันอีดที่มัสยิดอีก เมื่อเสร็จพิธีทำละหมาดแล้วมุสลิมทุกคนก็จะจับมือกันให้อภัยซึ่งกันและกัน หากมีสิ่งใดมัวหมองข้องใจกันที่แล้วมาก็ให้อภัยกันในวันสำคัญนี้ และหลังจากนั้นจึงจะเป็นการเริ่มไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องกัน

2. วันอีดิลอัฎฮา หรือ อีดีลอัฎหา "อัฎฮา" มาจากภาษาอาหรับ แปลว่า การเชือดสัตว์พลีเพื่อเป็นอาหารแก่คนยากจนซึ่งตรงกับวันที่ 10 ของเดือน Zulhijjah อันเป็นเวลาเดียวกันกับการประกอบพิธีฮัจญ์ของมุสลิมที่นครมักกะห์ คือ วันออกฮัจญ์ หรือ วันรายอฮัจยีนั่นเอง

มุสลิมที่มีฐานะดีและมีความสามารถจะทำการเชือดสัตว์แจกจ่ายเนื้อสัตว์ให้กับพี่น้องมุสลิมโดยเฉพาะผู้มีฐานะยากจน คนอนาถา ทำให้พวกเขาได้มีโอกาสใช้เป็นอาหารเลี้ยงครอบครัว อันจะนำมาซึ่งความปลื้มปีติยินดีทั่วทุกครัวเรือน

ส่วนพิธีกรรมอื่น เช่น การละหมาดนั้นก็ทำเหมือนกับวันอีดิลพิตรี คือจะทำการละหมาดในตอนเช้า จะเริ่มประมาณเวลา 8.00 น. แต่จะไม่เกินเที่ยง การละหมาดของวัน (อีด) รายอทั้ง 2 นั้นจะทำเพียง 2 รอกาอัตเท่านั้น และมีการอ่านคุตบะฮ์ด้วย (หมายถึงอบรมสั่งสอน)

หลังจากนั้นจึงจะไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ขออภัยซึ่งกันและกัน และเป็นการผูกสัมพันธไมตรีด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น