วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ชีวิตนี้น้อยนัก พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น