วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

การเตรียมตัวสอบวิชาออกแบบตกแต่งภายใน

การเตรียมตัวสอบวิชาออกแบบตกแต่งภายใน
ขอบข่ายหัวเรื่องที่นักเรียนต้องรู้และต้องฝึกเขียนให้ได้ มีดังนี้
1. การเขียนแบบเบื้องต้น ควรฝึกเขียนภาพไอโซเมตริค, ภาพแสดงรูปด้าน
2. การเขียนทัศนียภาพ (PERSPECTIVE) เป็นหัวใจของงานตกแต่งภายใน นักเรียนต้องเรียนและพยายามฝึกฝนให้ชำนาญให้มากที่สุด
3. การเขียนทัศนียภาพห้องต่าง ๆ นักเรียนควรฝึกเขียนทัศนียภาพของห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน เช่น ห้องนั่งเล่น, ห้องนอน, ห้องรับแขก, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องครัว, ห้องน้ำ หรือเฉลียงพักผ่อนและสวนในบ้าน ในการฝึกระยะเริ่มต้นอาจจะอาศัยการลอกจากแบบในหนังสือที่เกี่ยวกับบ้านและการตกแต่ง โดยให้ฝึกสังเกตและหาเหตุผลของการจัดวางแปลนและเฟอร์นิเจอร์ ฝึกการเลือกมุมมองในการเขียนทัศนียภาพ และฝึกเขียนสัดส่วนของสิ่งต่าง ๆ ในภาพให้สัมพันธ์กลมกลืน ดูแล้วไม่ขัดตา พอเริ่มคล่องขึ้นหัดจัดวางผัง (PLAN) และเฟอร์นิเจอร์ขึ้นเอง
4. ศึกษาเรื่องการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ให้ถูกต้องตามตำแหน่ง และประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมและสวยงาม
5. การใช้ลายเส้น และการลงสี (ใช้สีตามถนัด เช่น สีหมึก, สีเมจิก สีไม้หรือสีน้ำ) ฝึกการใช้ค่าน้ำหนักของแสงเงาให้ถูกต้อง และการลงสีวัสดุต่าง ๆ ให้ได้ความรู้สึกตามเนื้อวัสดุนั้น ๆ เช่น กระจกให้ความรู้สึกใส พรมให้ความรู้สึกนุ่ม เป็นต้น
6. การเขียน PRESENTATION คือการฝึกเขียนส่วนประกอบที่ใช้ตกแต่งให้ภาพของเราดูมีชีวิตชีวาขึ้น เช่น การเขียนลวดลายประดับต่าง ๆ, หมอนอิงแบบต่าง ๆ, ภาพประดับผนัง, โคมไฟ, โทรทัศน์, สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ, พรม, ของโชว์ต่าง ๆ, เครื่องครัว, เครื่องสุขภัณฑ์, เครื่องถ้วยชาม ตลอดจนรูปแบบหรือสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นในบ้าน
          นอกจากนี้นักเรียนควรได้ฝึกทำหัวข้ออื่น ๆ ที่ไม่ใช่ห้องภายในบ้าน แต่เกี่ยวข้องกับการตกแต่ง เช่น การจัดสวน, การจัดส่วนแสดงนิทรรศการ, การจัดหน้าร้านโชว์สินค้า, หรือการตกแต่งออฟฟิศ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น