วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ชีววิทยา การรับรู้และการตอบสนอง แบบทดสอบ ข้อ 21-30

ชีววิทยา การรับรู้และการตอบสนอง แบบทดสอบ ข้อ 21-30
21. สมองส่วนใดเมื่อถูกทำลายแล้วจะเกิดอาการที่เรียกว่า "เจ้าหญิงนิทรา" หรือหลับตลอดกาล แต่ระบบต่าง ๆ ของร่างกายยังทำงานตามปกติ
          1.Cerebrum
          2. Cerebellum
          3. Hypothalamus
          4. Medulla oblongata
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          สมองส่วน Hypothalamus ถูกทำลายแล้วจะเกิดอาการที่เรียกว่า "เจ้าหญิงนิทรา" คือหลับตลอดกาลในขณะที่ระบบต่าง ๆ ของร่างกายยังทำงานอย่างปกติ
*********************************************
22. เดนไดรต์เป็นเส้นใยประสาทที่ทำหน้าที่
          1. นำกระแสประสาทเข้าสู่เซลล์ประสาท
          2. นำกระแสประสาทออกจากเซลล์ประสาท
          3. นำกระแสประสาทเข้าและออกเซลล์ประสาท
          4. ไม่เกี่ยวกับการทำงานของเซลล์ประสาท
เฉละข้อ 1 เหตุผล
          เดนไดรต์เป็นเส้นใยประสาทที่ทำหน้าที่นำกระแสประสาทเข้าสู่เซลล์ประสาท
*********************************************
23. สารต่อไปนี้ข้อใดเป็นสารสื่อประสาท
          1. ไพรูเวท
          2. ไกลซีน
          3. กลูตามีน
          4. ซิลติอีน
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          ระหว่างไพรูเวท ไกลซีน กลูตามีน ซิสติอิน ไกลซีนเป็นสารสื่อประสาท
*********************************************
24. ยาชูกำลัง เช่น เอ็ม 50, เอ็ม 100 หรือ ลิโพวิตัน-ดี เมื่อดื่มจะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่า เนื่องจากมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบและมี
          1. คาเฟอีนกระตุ้นประสาท
          2. แอลกอฮอล์กระตุ้นประสาท
          3. ฝิ่นกระตุ้นประสาท
          4. มอร์ฟีนกระตุ้นประสาท
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          ยาชูกำลัง เช่น เอ็ม 50 เอ็ม 100 หรือ ลิโพวิตัน-ดี เมื่อดื่มแล้วรู้สึกกระปรี้กระเปร่า เพราะคาเฟอีนในยาเหล่านั้นกระตุ้นประสาท
*********************************************
25. การที่ตามองเห็นดอกกุหลาบสีแดง เนื่องจาก
          1. Rod cells ดูดกลืนทุกสียกเว้นสีแดง
          2. Rod cells ดูดกลืนสีแดงไว้สีเดียว
          3. Cone cells ดูดกลืนทุกสียกเว้นสีแดง
          4. Cone cells ดูดกลืนสีแดงไว้สีเดียว
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          การที่เรามองเห็นกุหลาบสีแดง เพราะ Cone cells ดูดกลืนสีแดงไว้สีเดียว
*********************************************
26. การเคลื่อนที่ของกระแสประสาทในใยประสาทเป็นปฏิกิริยาแบบใด
          1. ปฏิกิริยาเคมี
          2. ปฏิกิริยาทางฟิสิกส์
          3. ปฏิกิริยาทางไฟฟ้า
          4. ปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมี
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          การเคลื่อนที่ของกระแสประสาทในใยประสาทเป็นปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมี เพราะมีการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า ทั้งบวกและลบ รวมทั้งไอออนแพร่ผ่านเซลล์เข้าออก
*********************************************
27. การที่สมองมีรอยหยักมากเป็นการเพิ่มเนื้อที่ส่วนใด
          1. เนื้อสีเทา (Grey matter)
          2. เนื้อสีขาว
          3. โพรงในสมอง
          4. ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          การที่สมองมีรอยหยักมากเป็นการเพิ่มพื้นที่ส่วน Grey matter
*********************************************
28. เซลล์ประสาทของสมองส่วนใดที่ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนประสาท ซึ่งควบคุมการสร้างฮอร์โมนของต่อมใต้สมอง
          1. ซีรีบรัม
          2. ซีรีเบลลัม
          3. ไฮโพทาลามัส
          4. ทาลามัส
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          Hypothalamus มีเซลล์ประสาทซึ่งทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนประสาท ซึ่งควบคุมการสร้างฮอร์โมนของต่อมใต้สมอง
*********************************************
29. เซลล์รูปกรวยอยู่หนาแน่นบริเวณใดของนัยน์ตามากที่สุด
          1. โฟเวีย
          2. ด้านข้างของเรตินา
          3. คอรอยด์
          4. สเคลอรา
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          เซลล์รูปกรวยอยู่หนาแน่นบริเวณโฟเวียมากที่สุด ทำให้รับภาพชัดที่สุด
*********************************************
30. ข้อความใดที่ไม่ถูกต้อง
          1. เส้นประสาทสมองของคนและสัตว์เลื้อยคลานมีจำนวนเท่ากัน
          2. เส้นประสาทสมองเป็นเส้นประสาทผสมเท่านั้น
          3. ร่างแหประสาทพบในไฮดราและบางส่วนของร่างกายของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
          4. โพรโทซัวยังไม่มีเซลล์ประสาท
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          ข้อนี้ผิด เพราะเส้นประสาทสมองไม่ใช่เฉพาะเส้นประสาทผสมเท่านั้น เส้นประสาทสมองมีทั้งชนิดนำคำสั่ง รับความรู้สึกและเส้นประสาทผสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น