วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ชีววิทยา การรับรู้และการตอบสนอง แบบทดสอบ ข้อ 1-10

ชีววิทยา การรับรู้และการตอบสนอง แบบทดสอบ ข้อ 1-10
1. ถ้าพลานาเรียตัวหนึ่งถูกสอนแบบมีเงื่อนไข โดยให้กระแสไฟฟ้าอ่อน ๆ ขณะที่ให้แสงไฟแวบ (Flash) ทำให้มันแสดงอาการกระตุก แม้ให้ไฟแวบเพียงอย่างเดียว เมื่อตัดพลานาเรียตามขวางออกเป็นสองส่วน พบว่า มันจะงอกส่วนที่ขาดไป ทำให้ได้พลานาเรียที่สมบูรณ์ 2 ตัว ซึ่งทั้งสองแสดงอาการกระตุกแม้ให้ไฟแวบเพียงอย่างเดียว แสดงว่าพลานาเรียเก็บความทรงจำไว้ในสมอง และ ......
          1. เซลล์ของร่างกาย
          2. เซลล์ผิวหนัง
          3. ตา (Eye spot)
          4. เส้นประสาททั่วร่างกาย
เฉลยข้อ 4 เหตุผล
          ถ้าพลานาเรียถูกสอนแบบมีเงื่อนไข โดยให้กระแสไฟฟ้าอ่อน ๆ ขณะที่ให้แสงไฟแวบ (Flash) ทำให้มันแสดงอาการกระตุกแม้ให้ไฟแวบอย่างเดียว เมื่อตัดพลานาเรียตามขวางออกเป็นสองส่วน พบว่ามันจะงอกส่วนที่ขาดไป ทำให้ได้พลานาเรียที่สมบูรณ์ 2 ตัว ซึ่งทั้งสองแสดงอาการกระตุก แม้ให้ไฟแวบเพียงอย่างเดียว แสดงว่าพลานาเรียเก็บความทรงจำไว้ในสมองและเส้นประสาททั่วร่างกาย เพราะตัวที่ไม่มีสมองยังแสดงอาการกระตุกด้วย
***************************************************
2. สมองส่วนไฮโพทาลามัส ควบคุมการทำงานของต่อมใต้สมองส่วนหน้าด้วยวิธีใด
          1. โดยการสร้างฮอร์โมนประสาท
          2. โดยการสร้างฮอร์โมนไปเก็บสะสมอยู่
          3. โดยการส่งกระแสประสาท
          4. โดยการสร้างสารสื่อประสาท
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          สมองส่วนไฮโพทาลามัส ควบคุมการทำงานของต่อมใต้สมองส่วนหน้า โดยการสร้างฮอร์โมนประสาทออกมากระตุ้นหรือยับยั้ง การทำงานของต่อมใต้สมองส่วนหน้า
************************************************
3. อวัยวะภายในหูข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับเสียง
          1. เยื่อแก้วหู
          2. กระดูกหู ค้อน ทั่ง โกลน
          3. เซมิเซอร์คิวลาร์แคแนล
          4. คอเคลีย
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          Semicircular canal ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวไม่ใช่การฟังเสียง
************************************************
4. การที่ท่านสามารถมองเห็นวัตถุในระยะใกล้และไกลได้ชัดเจน เป็นการทำงานของอวัยวะใดของลูกตา
          1. กระจกตา
          2. ม่านตา
          3. เลนส์
          4. ถูกหมดทุกข้อ
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          การจะรับภาพวัตถุในระยะใกล้ และไกลได้ชัดเจนเป็นการทำงานของเลนส์ เมื่อเลนส์แบนลงจะรับภาพวัตถุในระยะไกลได้ชัดเจน เมื่อเลนส์ถูกบีบให้โป่งรับภาพวัตถุในระยะใกล้ได้
************************************************
5. ส่วนประกอบในข้อใด ที่ทำให้เซลล์ประสาทส่งกระแสประสาทได้เร็วขึ้น
          1. เซลล์ชนวน
          2. เยื่อไมอีลิน
          3. แอกซอน
          4. โนดออฟเรนเวียร์ (Node of Ranvier)
เฉลยข้อ 2 เหตุผล
          กระแสประสาทจะส่งได้เร็วขึ้นหากแอกซอนมีขนาดใหญ่และมีเยื่อไมอีลินหุ้ม
************************************************
6. สิ่งมีชีวิตใด ๆ สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมได้เนื่องจากมี
          1. หน่วยรับความรู้สึก
          2. อวัยวะรับสัมผัส
          3. ระบบประสาท
          4. ถูกหมดทุกข้อ
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          สิ่งมีชีวิตใด ๆ สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมได้ เนื่องจากมีหน่วยรับความรู้สึก
************************************************
7. กระแสประสาทจะเคลื่อนที่เร็วขึ้น ถ้า
          1. มีใยประสาทขนาดใหญ่
          2. สิ่งกระตุ้นมีความแรงเพิ่มขึ้น
          3. เซลล์ประสาทมีเวลาพักก่อนได้รับสิ่งกระตุ้นนานพอ
          4. ถูกหมดทุกข้อ
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          กระแสประสาทจะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นถ้าใยประสาทแอกซอนขนาดใหญ่
************************************************
8. ขณะที่ท่านเตรียมตัวสอบ ท่านอ่านหนังสือติดต่อกันเป็นเวลานาน บางครั้งท่านจะรู้สึกนัยน์ตาพร่า มองเห็นไม่ชัด ทั้งนี้เป็นเพราะเหตุใด
          1. ร่างกายขาดสารสีม่วงแดงชื่อโรดอปซิน
          2. ร่างกายขาดวิตามิน A
          3. Rod cell ทำงานติดต่อกันเป็นเวลานาน ทำให้เกิดความล้าชั่วคราว
          4. ถูกหมดทุกข้อ
เฉลยข้อ 1 เหตุผล
          การอ่านหนังสือติดต่อกันเป็นเวลานาน บางครั้งจะรู้สึกนัยน์ตาพร่า มองเห็นไม่ชัด เพราะสารสีม่วงชื่อโรดอปซินหมดไป โดยเปลี่ยนเป็นเรตินีน (Retinene) และออปซิน (Opsin) แต่ถ้าพักด้วยการหลับตาสักครู่ เรตินีนและออปซีนจะเปลี่ยนเป็นโรดอปซินเหมือนเดิม

************************************************
9. สมองส่วนใดทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของต่อมใต้สมองส่วนหน้า
          1. ซีรีบรัม
          2. เมดัลลา ออบลองกาตา
          3. ไฮโพทาลามัส
          4. ทาลามัส
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          สมองส่วนไฮโพทาลามัสทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของต่อมใต้สมองส่วนหน้า โดยการส่งสารมากระตุ้น
***********************************************
10.ในตอนแรกที่ท่านเข้าไปในห้องที่มีแสงสลัว ท่านจะมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่ดีนัก แต่พอสักครู่ท่านจะมองเห็นดีขึ้นอธิบายได้ว่า
          1. กล้ามเนื้อยึดเลนส์ปรับตัว เลนส์โค้งออก ทำให้แสงจากวัตถุตกบนเรตินาพอดี
          2. เรตินาปรับตัวทำให้ Rod cell ซึ่งทำงานได้ดีในที่มีแสงสว่างน้อยทำงานมากขึ้น
          3. กล้ามเนื้อม่านตาปรับตัวให้พิวพิลกว้างขึ้น
          4. ถูกหมดทุกข้อ
เฉลยข้อ 3 เหตุผล
          ในตอนแรกที่เข้าไปในห้องที่มีแสงสลัว จะมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่ดีนัก แต่พอสักครู่จะเห็นดีขึ้น เพราะกล้ามเนื้อม่านตาปรับตัวให้พิวพิลกว้างขึ้น แสงเข้าได้มากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น