วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

หนังสือเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็กชื่อ My first look at เล่มที่ 2 ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับ รูปทรง

(ทดลองทำหนังสืออ่านจากหน้าบอร์ดโดยไม่ต้องโหลดไปอ่าน โดยเป็นไฟล์ชนิด PDF ซึ่งสามารถโหลดไปอ่านก็ได้ แล้วแต่ผู้อ่านสนใจเก็บไว้หรือไม่ โดย Click ที่ Link ด้านล่างเพื่ออ่านหนังสือ)

http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=myfirstlookat02-120216214412-phpapp02&stripped_title=my-first-look-at-02&userName=Force8949

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น