วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ค้นหาตน ค้นพบงาน Test Your Own Aptitude แปลโดย วิสุทธิจิตรา วานิชสมบัติ


ชื่อหนังสือ ค้นหาตน ค้นพบงาน Test Your Own Aptitude
เขียนโดย จิม บาร์เร็ตต์ และเจฟฟ์ วิลเลียมส์ แปลโดย วิสุทธิจิตรา วานิชสมบัติ
แบบทดสอบเพื่อรู้จักความสามารถพิเศษ ซึ่งจะนำไปสู่การหางานที่เหมาะสม
คำนำ
..........มีผู้กล่าวไว้ว่า ยิ่งคนเราทำงานอย่างมีความสุขมากเพียงใด ผลงานที่ออกมาก็จะยิ่งดีมีคุณภาพมากเพียงนั้น แต่การจะได้ทำงานอย่างมีความสุขนั้น เราจะต้องค้นหาความถนัดที่แท้จริงของตนเองให้พบเสียก่อน

..........หนังสือ "ค้นหาตน ค้นพบงาน" ซึ่งวิทสุทธิจิตรา วานิชสมบัติ แปลจาก Test Your Own Aptitude เขียนโดย จิม บาร์เร็ตต์ และเจฟฟ์ วิลเลียมส์ นี้ เสนอวิธีการค้นหาตนเองให้พบผ่านทางแบบทดสอบสามด้าน คือ ความสามารถ บุคลิกภาพ และแรงจูงใจ ซึ่งเมื่อนำผลที่ได้มาประมวลเข้าด้วยกันและตีความหมายตามที่บรรยายไว้ในหนังสือแล้ว คุณก็จะได้รู้จักความถนัดของตนเองและอาชีพที่เหมาะสมซึ่งผู้เขียนได้เสนอไว้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น