วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ก้าวไปสู่ความเป็นคนเหนือคน เขียนโดย ซุนเทียนหลุน


ชื่อหนังสือ
ก้าวไปสู่ความเป็นคนเหนือคน เขียนโดย ซุนเทียนหลุน แปลโดย สุวรรณา สนเที่ยง
การฝึกฝนและสร้างเสริมความเชื่อมั่นและความเป็นตัวของตัวเอง โดยนักจิตวิทยาชื่อดังของฮ่องกง
ชุดสร้างตัวของคนหนุ่มสาว จิตวิทยาคนรุ่นใหม่

คำนำหนังสือ
..........ในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน เศรษฐกิจการค้าขยายตัวมากขึ้น คนที่มีความมั่นใจในตนเองเท่านั้นที่กล้าจะตัดสินใจกระทำในสิ่งต่าง ๆ ได้เด็ดขาด และประสบผลสำเร็จ ส่วนคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองมักตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบ ความล้มเหลวทำให้รู้สึกหมดหวัง และเป็นปมด้อย

..........การที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเองนั้น ไม่ใช่เรื่องยากเลย เพียงแต่คุณต้องค้นหาสาเหตุของความไม่มั่นใจ ทำความเข้าใจตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพของตนและฝึกฝนทักษะการเข้าสังคม ก็จะทำให้คุณมีความเชื่อมั่นในตนเองได้ในไม่ช้า หนังสือเล่มนี้สามารถช่วยให้คุณเป็นคนใหม่ที่มีความมั่นใจ และพร้อมที่จะเผชิญกับสังคมปัจจุบันนี้ได้อย่างดี

ความเป็นมา
..........อะไรคือความเชื่อมั่นตนเอง? คือ การมั่นใจว่าตนเองสามารถทำอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ หรือเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถทำสำเร็จได้ระดับใดระดับหนึ่ง คนที่เชื่อมั่นตนเองมักมีจิตสำนึกว่า "ฉันทำได้..." ส่วนคนที่ไม่เชื่อมั่นตนเอง มักบอกกับตนเองว่า "ฉันทำไม่ได้..." เสมอ ถ้าคนเรามีความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถทำได้ในขณะที่ลงมือกระทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใด การนั้นย่อมเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง แต่ถ้าเขารู้สึกว่าตนเองจะต้องพ่ายแพ้ล้มเหลวตั้งแต่ก่อนลงมือทำ โอกาสที่เขาจะทำการสำเร็จย่อมมีน้อยเหลือเกิน

..........ความแตกต่างระหว่างคนที่เชื่อมั่นตนเองกับคนที่ไม่เชื่อมั่นตนเองนั้น สังเกตได้เด่นชัดมาก คนที่เชื่อมั่นตนเองจะมีแววตามั่นคง ท่าทางสุขุมเยือกเย็น ไม่สะทกสะท้าน ไม่กลัวการสบตากับผู้อื่น นั่ง ยืน และเดินตัวตรง การสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นไปอย่างคล่องแคล่ว ส่วนคนที่ไม่เชื่อมั่นตนเองมักมีแววตาบอกถึงความกระวนกระวาย ไม่กล้าสบตาผู้อื่น อ่อนไหวง่าย ตื่นเต้นง่าย มีอาการผลุดลุกผลุดนั่งตลอดเวลา แสดงออกค่อนข้างเหนียมอาย มักไม่กล้าปฏิเสธหรือต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ชอบธรรม จนบางครั้งต้องฝืนใจทำในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบ

..........ในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเช่นนี้ คนที่ไม่เชื่อมั่นตนเองมักตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบ และความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าจะยิ่งกระหน่ำให้พวกเขารู้สึกหมดหวัง รู้สึกมีปมด้อยจนลุกไม่ขึ้น

..........การที่จะได้มาซึ่งความเชื่อมั่นตนเองนี้ เป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญกระนั้นหรือ? ไม่เลย ขอแต่ให้คุณเข้าใจตนเอง ยอมรับการฝึกฝนเพื่อเอาชนะความเหนียมอาย และการฝึกฝนที่จำเป็นอื่น ๆ เช่น ฝึกฝนเพื่อกำหนดสถานะของตนเอง สร้างทัศนคติใหม่ต่อร่างกายและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง และฝึกฝนทักษะการเข้าสังคมอย่างจริงจังก็จะทำให้คุณมีความเชื่อมั่นในตนเองมากยิ่งขึ้นได้ในไม่ช้า

..........ที่ผ่านมา การฝึกฝนทั้งสี่ข้างต้นจะดำเนินไปโดยมีนักจิตวิทยาคอยชี้แนะโดยตรง แต่ในหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าได้พยายามจัดเรียงลำดับขั้นตอนของการฝึกฝนไว้ด้วยภาษาง่าย ๆ เพื่อช่วยให้คุณสามารถทำการฝึกฝนตนเองจนกลายเป็น "คนใหม่" ที่มีความเชื่อมั่นตนเองด้วยตัวคุณเอง

..........จำไว้ว่า คนที่มีความเชื่อมั่นตนเองมักมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตด้านต่าง ๆ มากกว่า และถูกสังคมเหยียดย่ำรังแกน้อยกว่า หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเริ่มต้นการฝึกฝนตั้งแต่วันนี้ เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมขบวนของคนที่เชื่อมั่นตนเองกันเถิด
ซุนเทียนหลุน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น