วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สารพันปัญหาแม่ตั้งครรภ์-ท้องแรกผ่าคลอด ท้องที่สองจะคลอดเองได้มั้ย

สารพันปัญหาแม่ตั้งครรภ์-ท้องแรกผ่าคลอด ท้องที่สองจะคลอดเองได้มั้ย
คำถาม -
ท้องแรกผ่าคลอดไม่ทราบว่าท้องที่สองจะคลอดเองได้มั้ยคะ
และควรห่างจากท้องแรกประมาณกี่ปี เพราะอะไร
คำตอบ -
ขึ้นกับว่าท้องแรกผ่าคลอดเพราะอะไร
เช่น ท้องแรกผ่าเพราะว่าทารกเป็นท่าขวาง หรือ ท่าก้น เป็นต้น
ท้องที่สองอาจคลอดเองได้ ถ้าเป็นท่าปกติ คือ เอาศีรษะลง
แต่ถ้าผ่าท้องคลอดเพราะเชิงกรานแคบ และทารกมีขนาดใหญ่
ก็ควรที่จะผ่าออกในครรภ์ต่อไป
อย่างไรก็ตามหากจะลองพยายามคลอดเองในครรภ์ที่สอง
จะต้องแน่ใจว่าในโรงพยาบาลนั้น มีความพร้อมสามารถที่จะ
เปลี่ยนจากการคลอดเองเป็นการผ่าตัดคลอดได้ในทันที
ในกรณีที่เกิดมีการแยกของแผลผ่าตัดที่ผ่าไว้ครั้งก่อน
หรือคลอดไม่ได้ด้วยเหตุอื่นใด

สำหรับระยะห่างของการผ่าตัดคลอดซ้ำ ส่วนใหญ่จะแนะนำให้
เว้นระยะการมีบุตรประมาณ 1-1 ปีครึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้แผลผ่าตัดมีความแข็งแรง
และคุณแม่มีเวลาที่จะเลี้ยงดูลูกอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในขวบปีแรก
(การเลี้ยงลูกด้วยตนเองเป็นภาระที่หนักมาก แต่ผลที่ได้รับตอบแทนนั้นคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับ)
***************************************
นท.นพ.วิวัฒน์ ชินพิลาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น