วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รอบรู้เรื่องตั้งครรภ์ - อัลตราซาวนด์ 3 มิติ

รอบรู้เรื่องตั้งครรภ์ - อัลตราซาวนด์ 3 มิติ
คุณสมบัติเด่นของการอัลตราซาวนด์แบบ 3 มิตินี้ คือ จะทำให้แพทย์
และตัวมารดาเห็นภาพทารกในครรภ์เป็นภาพสี 3 มิติ
ซึ่งแต่เดิมจะเห็นเพียงเงาขาวดำเท่านั้น โดยสามารถเก็บภาพ
ขณะอัลตราซาวนด์ติดต่อกันนาน 5 วินาที
แล้วนำไปประเมินผลโดยคอมพิวเตอร์ สร้างเป็นภาพ 3 มิติ

แพทย์ส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่า
เครื่องมือนี้ควรจะถูกใช้เมื่อมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เท่านั้น
เพราะจะช่วยบอกความผิดปกติบนใบหน้าของเด็กในครรภ์ได้ละเอียดกว่า
เช่น มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ หรือมีก้อนเนื้องอกหรือไม่
และเมื่อรู้ความผิดปกติ
แพทย์ก็จะได้ส่งตัวมารดาผู้นั้นไปรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
รวมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำ
ซึ่งเท่าที่ผ่านมาวิธีการนี้จะช่วยทำให้มารดายอมรับและเตรียมปฏิบัติตัวได้ตั้งแต่ก่อนคลอด
รวมทั้งได้รับคำแนะนำถึงการดูแลลูกที่จะเกิดมาอย่างถูกต้อง ทันท่วงที
ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น