วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คณิตศาสตร์ ป.6 ครูจอแก้ว


คณิต ป.6 ครูจอแก้ว*****************************************


คณิต ป.6 ครูจอแก้ว-การเปรียบเทียบทศนิยม_Force8949.7z.001
(150 MB)
http://www.mediafire.com/?ncofbzbucewff39
คณิต ป.6 ครูจอแก้ว-การเปรียบเทียบทศนิยม_Force8949.7z.002
(70.18 MB)
http://www.mediafire.com/?oh2mf9z71472o7d
*****************************************
คณิต ป.6 ครูจอแก้ว-การบวก การลบ จำนวนคละ_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?vmymzl1g3vwm2by
คณิต ป.6 ครูจอแก้ว-การบวก การลบ จำนวนคละ_Force8949.7z.002
(25.59 MB)
http://www.mediafire.com/?ydcfddmzloj1azk
******************************************
คณิต ป.6 ครูจอแก้ว-การหาพื้นที่รูปวงกลม_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?r74ld44maho3deg
คณิต ป.6 ครูจอแก้ว-การหาพื้นที่รูปวงกลม_Force8949.7z.002
(89.97 MB)
http://www.mediafire.com/?5cjjfjvg933lwk6
******************************************
คณิต ป.6 ครูจอแก้ว-การบวก ลบเศษส่วนทีมีตัวส่วนไม่เท่ากัน_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?5lk107m7c6jqcd1
คณิต ป.6 ครูจอแก้ว-การบวก ลบเศษส่วนทีมีตัวส่วนไม่เท่ากัน_Force8949.7z.002
(103.59 MB)
http://www.mediafire.com/?3xkhfiddx6y4k94
*******************************************
คณิต ป.6 ครูจอแก้ว-การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ความยาวด้าน_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?cetdzgczj7p2wp6
คณิต ป.6 ครูจอแก้ว-การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ความยาวด้าน_Force8949.7z.002
(67.25 MB)
http://www.mediafire.com/?nys9yh6qa6rbjdf
*******************************************
คณิต ป.6 ครูจอแก้ว-การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมโดยใช้สมบัติของเส้นทแยงมุม_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?5tujjpncxkmhjfb
คณิต ป.6 ครูจอแก้ว-การหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมโดยใช้สมบัติของเส้นทแยงมุม_Force8949.7z.002
(84.81 MB)
http://www.mediafire.com/?r59iq4944ba4cik
******************************************
คณิต ป.6 ครูจอแก้ว-ทิศและแผนผัง_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?e8y334tb9ex3ss2
คณิต ป.6 ครูจอแก้ว-ทิศและแผนผัง_Force8949.7z.002
(54.11 MB)
http://www.mediafire.com/?u6oruhygybhdgxk
******************************************
คณิต ป.6 ครูจอแก้ว-เส้นขนานกับมุมแย้ง_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?n9jn1j0f0hl799v
คณิต ป.6 ครูจอแก้ว-เส้นขนานกับมุมแย้ง_Force8949.7z.002
(65.46 MB)
http://www.mediafire.com/?idq9jv4emvzki9x
*******************************************
คณิต ป.6 ครูจอแก้ว-โจทย์ปัญหาการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?aa07qvec4baazj0
คณิต ป.6 ครูจอแก้ว-โจทย์ปัญหาการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม_Force8949.7z.002
(92 MB)
http://www.mediafire.com/?i6oundaciwder02
*********************************************
คณิต ป.6 ครูจอแก้ว-โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?sd1vfsp24brub7n
คณิต ป.6 ครูจอแก้ว-โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก_Force8949.7z.002
(96.95 MB)
http://www.mediafire.com/?l6fkhvqumlq0vs2
*********************************************
คณิต ป.6 ครูจอแก้ว-โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปวงกลม_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?0xzx8z9th064o9t
คณิต ป.6 ครูจอแก้ว-โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปวงกลม_Force8949.7z.002
(96.79 MB)
http://www.mediafire.com/?wb7c3tp70ece34t
**********************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น