วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คณิตศาสตร์ ป.5 ครูจอแก้ว รวม 8 ตอน


คณิต ป.5 ครูจอแก้ว รวม 8 ตอน****************************************


คณิต ป.5 ครูจอแก้ว-การหารเศษส่วน_Force8949.7z.001
(160 MB)
http://www.mediafire.com/?2l0n73q5c023afb
คณิต ป.5 ครูจอแก้ว-การหารเศษส่วน_Force8949.7z.002
(76.74 MB)
http://www.mediafire.com/?jb6h0reg7q94s51
****************************************

คณิต ป.5 ครูจอแก้ว-การลดราคา_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?d00d336wl7ir4a7
คณิต ป.5 ครูจอแก้ว-การลดราคา_Force8949.7z.002
(84.81 MB)
http://www.mediafire.com/?uuz1tgya1aeo9ca
***************************************

คณิต ป.5 ครูจอแก้ว-การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?kbc2boj83dfu440
คณิต ป.5 ครูจอแก้ว-การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม_Force8949.7z.002
(87.15 MB)
http://www.mediafire.com/?n9moun66ho5767c
***************************************

คณิต ป.5 ครูจอแก้ว-โจทย์ปัญหาร้อยละ_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?ph3c64ag97ifjv9
คณิต ป.5 ครูจอแก้ว-โจทย์ปัญหาร้อยละ_Force8949.7z.002
(96.16 MB)
http://www.mediafire.com/?7b460cxxeg7csnx
***************************************

คณิต ป.5 ครูจอแก้ว-การหาพื้นที่รูปที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก(รูปหลายเหลี่ยม )_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?pm2gpl3g5tcabtx
คณิต ป.5 ครูจอแก้ว-การหาพื้นที่รูปที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก(รูปหลายเหลี่ยม )_Force8949.7z.002
(76.28 MB)
http://www.mediafire.com/?aqwh6ze5hon8c7l
****************************************

คณิต ป.5 ครูจอแก้ว-การหาราคาทุน_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?t5vllv89ccni20a
คณิต ป.5 ครูจอแก้ว-การหาราคาทุน_Force8949.7z.002
(105.27 MB)
http://www.mediafire.com/?b7p5r7sihpt2h5r
*****************************************

คณิต ป.5 ครูจอแก้ว-การหาร้อยละ_Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?tqzwrj3r9dpt14h
คณิต ป.5 ครูจอแก้ว-การหาร้อยละ_Force8949.7z.002
(81.05 MB)
http://www.mediafire.com/?dw21ealr7m41dnx
******************************************

คณิต ป.5 ครูจอแก้ว-โจทย์ปัญหากำไร-ขาดทุนที่เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ _Force8949.7z.001
(190 MB)
http://www.mediafire.com/?smdoqk666m5wuio
คณิต ป.5 ครูจอแก้ว-โจทย์ปัญหากำไร-ขาดทุนที่เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ _Force8949.7z.002
(87.47 MB)
http://www.mediafire.com/?qti1du0wtez8rik
******************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น