วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เบาหวานกับความผิดปกติของหลอดเลือด

เบาหวานกับความผิดปกติของหลอดเลือด

ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมน้ำตาลได้ดี จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะเส้นเลือดตีบแข็งจนบางครั้งก็อุดตันไป ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งในหลอดเลือดแดงใหญ่และหลอดเลือดฝอย ทำให้เกิดแผลที่เท้าขึ้นเองได้ เนื่องจากเนื้อเยื่อขาดเลือดไปเลี้ยง (ischemic foot ulcer) ซึ่งจะพบมากที่ปลายนิ้วเท้าทั้งห้าหรือส้นเท้าในผู้ป่วยบางรายซึ่งเกิดแผลจากสาเหตุอื่น เช่น จากอุบัติเหตุ จากของมีคม เล็บขบ จากยุงกัดและเกา เป็นต้น การรักษาให้แผลหายก็เป็นไปได้ยากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากหลอดเลือดตีบไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อเพียงพอทำให้ไม่มีการสมานแผล การตีบตันของหลอดเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานไม่ได้เกิดเพียงเฉพาะที่เท้าเท่านั้น ยังเกิดกับหลอดเลือดอื่นๆ ด้วย เช่น หลอดเลือดหัวใจและสมอง นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสริมที่ทำให้มีการตีบตันเร็วและมากขึ้นอีก คือ การสูบบุหรี่ ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง เป็นต้น

ในกรณีที่เส้นเลือดตีบ สิ่งแรกที่ต้องทำคือการฉีดสีดูเส้นเลือดว่ามีทางที่จะแก้ไขทำให้เลือดเดินได้ดีขึ้นอย่างไร หากเราเปรียบแผลเป็นสมรภูมิรบ เส้นเลือดเป็นทางลำเลียงเสบียงและอาวุธไปสู่สมรภูมิ ทางลำเลียงต้องปลอดโปร่งจึงส่งอาวุธหรือยาปฏิชีวนะไปกำจัดข้าศึกหรือฆ่าเชื้อโรคได้เต็มที่ เมื่อปราบข้าศึกหมดสิ้นแล้วก็ต้องซ่อมแซมบ้านเมือง ซึ่งก็ต้องอาศัยทางลำเลียงเดียวกันนี้ขนส่งวัสดุก่อสร้างเปรียบได้กับการสมานแผลที่ต้องการอาหารในปริมาณที่เพียงพอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น