วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

หลักเกณฑ์ง่ายๆ ของการใช้คำว่า Just...


หลักเกณฑ์ง่ายๆ ของการใช้คำว่า Just...
<<<   just หมายถึงอะไรกันแน่   >>>
คำนี้ใช้กันมากเหลือเกิน เช่น
Just a minute และ
Just one year ago 
ทำไมเราจะใช้ได้ถูกล่ะ มีกฎเกณฑ์อะไรบ้าง

just มีความหมายผิดแผกแตกแยกออกไปมากมายพอใช้ 
ในบางกรณีหมายความทำนองเดียวกับ only ก็ได้ เช่น
"Just one year ago." แปลได้ว่า
"เพียงปีเดียวที่ผ่านมา" หรือ
"เพิ่งปีที่แล้วเท่านั้น"

หรือดูตัวอย่างต่อไปนี้ก็ได้
She is just five years of age.
ความหมายเท่ากับ
She is only five years of age.
"เธอเพิ่งจะมีอายุเพียงห้าขวบเท่านั้น"

ในบางกรณีถ้าเกี่ยวเนื่องกับกาลเวลา 
just หมายถึง exactly หรือ precisely หรือ "พอดิบพอดี" "ตรงเผง" เช่น
The car arrived just  at ten o'clock.
"รถมาถึงเมื่อ 10 น. พอดิบพอดี"
"รถมาถึงเมื่อ 10 น. ตรงเวลาเผง"
ในกรณีที่มีประโยคทำนองนี้
คุณจะใช้คำ exactly หรือ precisely แทน just ก็ได้

แต่ข้อสำคัญอันหนึ่งซึ่งควรระวังไว้
อย่าพูดหรือเขียนคำว่า just exactly ออกมาเป็นอันขาด 
เพราะ just ก็เท่ากับ exactly อยู่แล้ว

อีกข้อหนึ่งซึ่งพึงจดจำไว้ก็คือ อย่าใช้ just ในกรณีที่หมายถึง quite เช่น
Dang is not just good enough in this game.
"แดงยังไม่ดีพอที่จะเล่นในเกมกีฬานี้"
ที่ถูกควรจะพูดดังนี้
Dang is not quite good enough in this game.

just บางทีเป็นคุณศีพท์ แปลว่า "เที่ยงตรง" "ยุติธรรม" ก็ได้ครับคุณ
เช่น ในประโยคต่อไปนี้
He is a just man.
"เขาเป็นคนเที่ยงธรรม"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น