วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556

คณิตศาสตร์ สพฐ.ม.1-การเขียนเลขยกกำลังแทนจำนวน

คณิตศาสตร์ สพฐ.ม.1-การเขียนเลขยกกำลังแทนจำนวน-1of4_Force8949


คณิตศาสตร์ สพฐ.ม.1-การเขียนเลขยกกำลังแทนจำนวน-2of4_Force8949


คณิตศาสตร์ สพฐ.ม.1-การเขียนเลขยกกำลังแทนจำนวน-3of4_Force8949


คณิตศาสตร์ สพฐ.ม.1-การเขียนเลขยกกำลังแทนจำนวน-4of4_Force8949


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น