วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Hi! คำทักทาย "สวัสดี"

Hi! คำทักทาย "สวัสดี"

******   Hi! = สวัสดี   ******

ถ้าจะกล่าวคำทักทายว่าสวัสดี กับชาวต่างชาติ
จะพูดอย่างไรดี จึงจะสุภาพ เช่น 
ตอนเช้า ตอนบ่าย ตอนเย็น ใช้คำว่า Hi! ชาวต่างชาติจะถือว่าเป็นคำสุภาพหรือไม่

Hi! เป็นคำสุภาพ ไม่หยาบคายเท่ากับศัพท์อื่นในภาษาอังกฤษ 
แต่คงต้องดูกาลเทศะสักหน่อย

Hi! เป็นวิธีทักทายแบบสบายๆ คงไม่ใช้เวลาพบกับผู้หลักผู้ใหญ่ 
หรือบุคคลที่เราควรให้ความเคารพนับถือ หรือให้เกียรติ
แต่ฝรั่งที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทย คงต้องชอบมาก
ถ้าคุณเจอเขา และพูดว่า Hi! 

Hello แปลว่า สวัสดี , 
Hi! แปลว่า สวัสดี
แต่ไม่เป็นทางการ อีก 3 วิธี คือ

Good morning! ==> สวัสดีตอนเช้า
Good afternoon! ==> สวัสดีตอนบ่าย 
Good evening!==> สวัสดีตอนเย็น หรือ กลางคืน

คุณสามารถพูดสั้นๆ ว่า Morning! Afternoon! Evening!
ได้เลยครับ มีอีกไหม มีสิครับ ก็มี 

Hello there!
Hi there!
Hey! 
Yo!
Howdy!
Hiya! 
แม้ Look who's here! ===> ดูสิว่าใครมา 
ก็ยังใช้ได้ในความหมายว่า สวัสดี
สุดท้ายก็ฝากสำนวนที่นำมาใช้กับเพื่อนได้ เช่น 

Look what the cat dragged in! ===> ดูสิครับว่าแมวลากอะไรเข้ามา

กับ

Speak of the devil! ===> พูดถึงปีศาจแล้ว ปีศาจก็มา

ซึ่งเราใช้เมื่อเรากำลังพูดถึงใครบางคน และบังเอิญคนนั้นก็ปรากฏตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น