วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สอนสอนศาสตร์-ฟิสิกส์ ม.6 ตอนติวฟิสิกส์ PAT2 (ไฟฟ้ากระแสตรง)

สอนศาสตร์-ฟิสิกส์ ม.6 ตอน ติวฟิสิกส์ PAT2 (ไฟฟ้ากระแสตรง)-1of4_Force8949.avi


สอนศาสตร์-ฟิสิกส์ ม.6 ตอน ติวฟิสิกส์ PAT2 (ไฟฟ้ากระแสตรง)-2of4_Force8949


สอนศาสตร์-ฟิสิกส์ ม.6 ตอน ติวฟิสิกส์ PAT2 (ไฟฟ้ากระแสตรง)-3of4_Force8949


สอนศาสตร์-ฟิสิกส์ ม.6 ตอน ติวฟิสิกส์ PAT2 (ไฟฟ้ากระแสตรง)-4of4_Force8949
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น