วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Happy New Year


Happy New Year

ในช่วงเวลาวันใกล้ๆ สิ้นปีอย่างนี้นั้น เป็นช่วงเวลาที่บางครั้ง
ต้องนั่งคุยกับตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันสุดท้ายของปี

We should find some time to be by ourselves, 
thinking of the year that is about to end, 
reminiscing things we shouldn't have done but had and things we should but hadn't.

เราควรจะหาบางเวลาที่จะอยู่ตามลำพังตัวเรา
คิดถึงปีที่จะสิ้นสุดลง
นึกย้อนอดีตถึงสิ่งที่ซึ่งเราไม่ควรจะได้กระทำ แต่ก็ทำไปและสิ่งซึ่งเราควรจะได้ทำแต่ไม่ได้ทำ

ในประโยคข้างบนนี้ ก็จะเห็นว่ามี reminiscing คำเดียวที่คุณบางคนอาจจะไม่คุ้น
มาจากกริยา to reminisce แปลว่า think or talk or write about past events 
คือนึกหรือพูดหรือเขียนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต 
ออกเสียงว่า เร้นหมินิสซ์ ครับ

And then we'll make a resolution for the New Year 
และแล้วเราก็ตั้งปณิธานสำหรับปีใหม่กัน

ครับเราก็ต้องตั้งปณิธานไปเลยว่าปีใหม่นี้เราจะทำอะไรบ้าง 
เป็นต้นว่าจะอดบุหรี่ จะอดเหล้า จะรักเมียมากขึ้น จะเลิกดุด่าลูกๆ โดยไม่มีเหตุผล 
จะทำความเข้าใจกับครอบครัวมากขึ้น จะหาเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น 
จะตั้งใจเรียนมากขึ้น จะเลิกเหลวไหล ฯลฯ

ปีใหม่ ชีวิตใหม่จะเป็นชีวิตที่สดใสกว่าเก่าของพวกเราทุกคน ครับเราหวังกันอย่างนั้น 
และผมขอกราบอวยพรมายังทุกๆ ท่าน ให้ปีใหม่ของทุกท่านเป็นเช่นนั้น 
ท่านที่แทงหวยก็ขอให้ถูกหวย หวังเงินก็ขอให้ได้เงิน หวังทองก็ขอให้ได้ทอง 
ปองรักใครก็ขอให้สมรัก มุ่งหวังสิ่งใดก็ขอให้ไม่มีอุปสรรค 

ส่วนท่านที่อ้างว้างและว้าเหว่เหมือนชีวิตไร้ค่า 
ขอให้นึกว่าท่านยังมีชีวิตเป็นของท่าน มีพ่อ แม่ พี่ น้อง ให้เป็นสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น