วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

ฟิสิกส์-แสงและทัศนอุปกรณ์

ฟิสิกส์-แสงและทัศนอุปกรณ์
1. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
          1. ภาพเสมือนจะเกิดขึ้นเสมอ หากวัตถุอยู่ด้านหน้าของกระจกนูน
          2. ภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ เป็นภาพจริงเสมอ
          3. ภาพที่เกิดจากกระจกเว้ามีได้กรณีเดียวคือ วัตถุจะต้องอยู่ห่างจากผิวกระจกน้อยกว่าความยาวโฟกัสของกระจก
          4. ภาพที่เกิดจากเลนส์เว้าเป็นได้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือน
เฉลยข้อ 1 แนวคิด
          วัตถุจริงที่อยู่หน้ากระจกนูน จะให้ภาพเสมือนขนาดเล็กกว่าวัตถุทุกครั้ง
************************************
2. ทันตแพทย์ถือกระจกเว้ารัศมีความโค้ง 4.0 เซนติเมตร ห่างจากฟันที่ต้องการอุดเป็นระยะ 1.0 เซนติเมตร ทันตแพทย์จะเห็นฟันในกระจกขยายเป็นกี่เท่า
          1. 2 เท่า
          2. 3 เท่า
          3. 4 เท่า
          4. 5 เท่า
เฉลยข้อ 1 แนวคิด
          เป็นภาพเสมือน มีขนาดเป็น 2 เท่า
************************************
3. แสงความยาวคลื่นในสุญญากาศ 525 นาโนเมตร เมื่อเคลื่อนที่ผ่านไปในแก้วที่มีดัชนีหักเห 1.50 ความยาวคลื่นแสงในแก้วจะเป็นกี่นาโนเมตร
          1. 300
          2. 320
          3. 350
          4. 380
เฉลยข้อ 3 แนวคิด
************************************
4. ถ้ามุมวิกฤตของตัวกลางชนิดหนึ่งเป็น 30 องศา จงหาอัตราเร็วของแสงในตัวกลางนั้น

เฉลยข้อ 2 แนวคิด
************************************
5. โคมไฟสนามสองดวงมีกำลัง 100 และ 200 วัตต์ และมีอัตราการให้พลังงานแสงต่อวัตต์เท่ากัน ถ้าท่านยืนห่างจากโคมไฟ 200 วัตต์ เป็นระยะ 2.0 เมตร พบว่าได้รับความสว่างจากหลอดไฟทั้งสองเท่ากัน ท่านยืนห่างจากโคมไฟ 100 วัตต์เป็นระยะเท่าใด
          1. 1.0 m
          2. 1.4 m
          3. 2.0 m
          4. 4.0 m
เฉลยข้อ 2 แนวคิด
************************************
6. ถ้านำกระดาษทึบแสงมาปิดช่วงครึ่งซ้ายของเลนส์ที่ทำให้เกิดภาพของวัตถุบนฉาก ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
          1. ภาพของวัตถุจะหายไป
          2. ภาพซีกซ้ายของวัตถุจะหายไป
          3. ภาพซีกขวาของวัตถุจะหายไป
          4. ภาพของวัตถุจะครบทุกส่วน
เฉลยข้อ 4 แนวคิด

          จะเห็นภาพของวัตถุครบทุกส่วน การถ่ายรูปให้เกิดภาพบนฉาก เราใช้ช่องเล็กขนาดเท่ารูเข็มเท่านั้นก็พอ (ถ้าปิดเลนส์ครึ่งหนึ่ง ภาพของวัตถุจะจางลง แต่จะครบทุกส่วน)
************************************
7. มุมวิกฤติต่อแสงในของเหลวชนิดหนึ่งมีค่าเท่ากับ 60 องศา ความยาวคลื่นของแสงนั้นในของเหลวจะเป็นกี่เท่าของความยาวคลื่นในอากาศ
เฉลยข้อ 2 แนวคิด

มุมวิกฤติ เป็น 60 องศา ย่อมได้มุมหักเหในอากาศเป็น 90 องศา
************************************
8. ถ้าวางวัตถุไว้หน้าทัศนอุปกรณ์อย่างง่ายชนิดหนึ่ง จะได้ภาพจริงหัวกลับขนาดขยายใหญ่กว่าวัตถุ ดังรูป
ทัศนอุปกรณ์อย่างง่ายนี้คือ
          1. กระจกนูน
          2. กระจกเว้า
          3. เลนส์นูน
          4. เลนส์เว้า
เฉลยข้อ 2 แนวคิด
          กระจกเว้าจะให้ภาพจริง, หัวกลับ, ขนาดขยาย ได้ดังภาพนี้
************************************
9. ถ้ามีรังสีของแสงในอากาศ ตกกระทบผ่านด้านข้างของขวดแก้วและผ่านเข้าในของเหลวที่บรรจุไว้ โดยดรรชนีหักเหของของเหลวเท่ากับ 1.25 มุมตกกระทบบนแก้วเท่ากับ 30 องศา จะได้ค่าของมุมที่แสงหักเหที่รอยต่อระหว่างผิวแก้วกับของเหลวเท่ากับเท่าใด
          1. arc sine (0.25)
          2. arc sine (0.4)
          3. arc sine (0.5)
          4. arc sine (0.8)
เฉลยข้อ 2 แนวคิด 

************************************
10. นำวัตถุมาวางด้านหน้าของกระจกเว้าที่มีรัศมีความโค้ง 35.0 เซนติเมตร โดยวางห่างจากกระจกเป็นระยะที่ทำให้เกิดภาพจริงขนาดใหญ่เป็น 2.5 เท่าของวัตถุ อยากทราบว่าวัตถุห่างจากกระจกเป็นระยะเท่าไร
          1. 10.5 cm
          2. 12.25 cm
          3. 21.0 cm
          4. 24.5 cm
เฉลยข้อ 4 แนวคิด

จะได้ S  =  24.5 เซนติเมตร
************************************
11. ถ้าชายคนหนึ่งสูง 170 เซนติเมตร และตาของเขาอยู่ต่ำจากส่วนที่สูงที่สุดในร่างกายเป็นระยะ 10 เซนติเมตร มีกระจกราบตั้งอยู่บนพื้นในแนวดิ่ง ขอบบนของกระจกต้องอยู่สูงจากพื้นเท่าใด จึงจะทำให้เขามองเห็นเอวซึ่งอยู่สูงจากพื้น 100 เซนติเมตร
          1. 100 cm
          2. 130 cm
          3. 160 cm
          4. 170 cm
เฉลยข้อ 2 แนวคิด


ดังนั้น จุด X (ขอบบนของกระจก) สูงจากพื้นดิน = 30 + 100 = 130 ซม.
************************************
12.
ฉายแสงสีเขียวความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร ให้ตกกระทบตั้งฉากกับด้านหนึ่งของปริซึมสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งวางอยู่ในอากาศ ดังรูป ถ้าลำแสงที่ออกจากปริซึมเบนออกจากแนวเดิม 30 องศา จงหาดรรชนีหักเหของปริซึมนี้
          1. 1.3
          2. 1.5
          3. 1.7
          4. 1.9
เฉลยข้อ 3 แนวคิด


************************************
13.
เด็กคนหนึ่งกำลังตัดผมอยู่ เขาได้พยายามมองภาพต่าง ๆ ที่ติดบนผนังด้านหลังโดยมองผ่านกระจกเงาราบที่อยู่ข้างหน้า จงหาว่าส่วนของผนังที่เด็กเห็นในกระจกกว้างเท่าใด ถ้ากระจกมีความกว้าง 1 เมตร ผนังด้านหลังขนานกับระนาบกระจกและห่างจากกระจกเงาเป็นระยะ 5 เมตร ตำแหน่งตรงที่นั่งห่างจากกระจกเป็นระยะ 2 เมตร และเขามองเห็นตัวเขาอยู่กลางกระจกพอดี (ให้ตอบในหน่วยเมตร)
          1. 2.5
          2. 3.5
          3. 4.5
          4. 5.5
เฉลยข้อ 2 แนวคิด

          ใช้หลัก ระยะวัตถุ  =  ระยะภาพ
                                       =  5  เมตร

************************************
14. นาย ก ชวนเพื่อนไปเที่ยวดิสโก้เทค เพื่อนของเขาสวมหมวกสีเขียว เสื้อสีขาวมีลายมังกรสีแดงในดิสโก้เทคใช้แสงสว่างจากหลอดไฟสีเขียว นาย ก จะเห็นเพื่อนของเขาแต่งตัวอย่างไร
          1. หมวกสีเขียว เสื้อสีเขียวลายมังกรสีดำ
          2. หมวกสีขาว เสื้อสีเขียวลายมังกรสีเหลือง
          3. หมวกสีขาว เสื้อสีเขียวลายมังกรสีเหลือง
          4. หมวกสีขาว เสื้อสีเขียวลายมังกรสีเขียว
เฉลยข้อ 1 แนวคิด

          เมื่อได้แสงสว่างจากหลอดไฟสีเขียว
          หมวกสีเขียว จะสะท้อนสีเขียว เพื่อนจะเห็น หมวกสีเขียว
          เสื้อสีขาว จะสะท้อนสีเขียวได้ จะเห็นเสื้อสีเขียว
          ลายมังกรสีแดง จะดูดแสงสีเขียว จะเห็นลายมังกรสีดำ

************************************
15.
พัลส์ของแสงถูกส่งผ่านตัวกลางที่แบ่งเป็นชั้น ๆ โดยแต่ละชั้นของตัวกลางมีความหนา L และมีค่าดรรชนีหักเหตามที่ระบุในรูปพัลส์ใด ใช้เวลาเดินทางผ่านตัวกลางมากที่สุด
          1. พัลส์ 1
          2. พัลส์ 2
          3. พัลส์ 3
          4. พัลส์ 4
เฉลยข้อ 4 แนวคิด

หาเวลาที่ผ่านตัวกลาง
จะเห็นว่า พัลส์ 4 ใช้เวลามากที่สุด

************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น