วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

แบบทดสอบจริยธรรม ความถนัดทางแพทย์และทันตแพทย์

แบบทดสอบจริยธรรม ความถนัดทางแพทย์และทันตแพทย์
ลักษณะของโจทย์
เป็นโจทย์ที่ยกเหตุการณ์ตัวอย่างขึ้นมาเพื่อให้จะได้ทดสอบความคิด ความอ่านของผู้สอบว่ามีความคิดองค์รวมแบบที่แพทย์ที่ดีควรจะมีหรือไม่ เพื่อที่จะคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นแพทย์ที่มีทัศนคติที่ดีมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและทักษะกระบวนการคิดที่ดี
1. นางสาวส้มโอและนางสาวส้มเช้งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายและเป็นเพื่อนสนิทกัน แต่นางสาวส้มเช้งนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจในด้านการเรียนมากนักแตกต่างจากนางสาวส้มโอที่เป็นคนที่ขยันและหมั่นใส่ใจต่อการเรียนสม่ำเสมอ ปรากฎว่าเมื่อถึงคราวประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้น นางสาวส้มเช้งไม่ผ่านการสอบคัดเลือก ถ้าท่านเป็นนางสาวส้มโอท่านจะบอกกับนางสาวส้มเช้งว่าเช่นไร
          ก. สมควรแล้ว เพราะนางสาวส้มเช้งไม่ตั้งใจเรียน มัวแต่ทำกิจกรรม
          ข. ที่ผ่านมานางสาวส้มเช้งทำกิจกรรมเยอะแยะ ถือว่าได้กำไรชีวิตไม่ติดก็ไม่เป็นไร
          ค. ไม่เป็นไรหรอกมหาลัยเปิดมีเยอะแยะให้นางสาวส้มเช้งได้เรียน
          ง. ไม่เป็นไรหรอกไว้ค่อยลองสอบใหม่ปีหน้าก็ได้ ช่วงที่ไม่มีอะไรทำก็หากิจกรรมที่ชอบทำต่อไป
เฉลยข้อ ค.
          เพราะควรเลือกแนวทางที่จะไม่ส่งผลเสียต่อเพื่อนมากที่สุด คือให้เรียนมหาวิทยาลัยเปิด จะเป็นผลดีต่อตัวนางสาวส้มเช้งมากที่สุด
***********************************
2. ขณะต่อแถวซื้อตั๋วหนัง มีวัยรุ่นหญิงคนหนึ่งแซงคิว ทำให้เด็กชายวัยประถมคนหนึ่งตะโกนต่อว่าอย่างรุนแรง หากท่านเป็นหนึ่งในคนที่กำลังต่อแถวอยู่นั้นท่านจะรู้สึกอย่างไร
          ก. วัยรุ่นหญิงไม่ควรทำแบบนั้นเลย น่าจะมาต่อแถวดี ๆ
          ข. ชื่นชมเด็กที่มีความยุติธรรมคงเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า
          ค. เด็กประถมคนนั้นไม่น่าจะใช้คำพูดเช่นนั้นเพราะควรพูดและให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่
          ง. น่าจะเป็นคนที่ต่อว่าเด็กวัยรุ่นคนนั้นด้วยตนเองเพราะให้เด็กทำมันดูน่าอาย
เฉลยข้อ ค.
          เพราะถึงเด็กวัยรุ่นหญิงคนนั้นจะทำผิดแต่เด็กชายวัยประถมคนนั้นก็ไม่ควรที่จะใช้ถ้อยคำที่รุนแรงต่อว่าเช่นนั้น เพราะเด็กควรเคารพผู้ใหญ่
***********************************
3. ขณะที่รถของท่านจอดติดไฟแดงอยู่ที่สี่แยกแห่งหนึ่ง พบเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ หิ้วพวงมาลัยมาขาย โดยบอกท่านว่า "คุณคะช่วยซื้อพวงมาลัย หนูหน่อย หนูหิวข้าวมาก ไม่มีอะไรตกถึงท้องมาหลายวันแล้ว ถ้าขายไม่ได้หนูต้องไม่ได้กินข้าวแน่ ๆ เลย" ท่านจะทำอย่างไร
          ก. ให้เงินเด็กไป แล้วบอกให้เอาไปซื้อข้าวกิน
          ข. ซื้อพวงมาลัยเด็ก 4 พวง
          ค. ซื้อพวงมาลัยเด็กหมดทุกพวงที่มี
          ง. บอกเด็กว่าไปทำอาชีพอื่นที่ดีกว่านี้เถอะทำแบบนี้คงไม่ได้เงินเท่าไรหรอก
เฉลยข้อ ก.
          ให้เงินเด็กไป แล้วบอกให้เอาไปซื้อข้าวกิน เพราะเป็นการแก้ไขที่ตรงจุด เด็กบอกว่าหิวข้าวเลยต้องให้เงินเด็กเพื่อที่จะไปซื้อข้าวกิน ถ้าสนับสนุนเด็กโดยการซื้อพวงมาลัย เด็กจะทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ
***********************************
4. นายสิงโต เป็นนักกีฬาเทนนิสตัวแทนโรงเรียน แต่ไม่เคยช่วยงานกลุ่มเลย ถ้าท่านเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มเดียวกับนายสิงโต ท่านจะทำอย่างไร
          ก. ฟ้องอาจารย์
          ข. เห็นใจว่านายสิงโตต้องซ้อมเทนนิส จึงทำส่วนของนายสิงโตให้แทน
          ค. คุยกับนายสิงโตเกี่ยวกับปัญหาที่กลุ่มมีเพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหา
          ง. ตักเตือนนายสิงโตว่าถ้าไม่ช่วยงานก็ขอให้ออกจากกลุ่มแทนเพื่อยุติปัญหา
เฉลยข้อ ค.
          คุยกับนายสิงโตเกี่ยวกับปัญหาที่กลุ่มมีเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา การแก้ปัญหาเช่นนี้จะเป็นทางออกที่ดีที่สุด เพราะนายสิงโตเองก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำอยู่แล้ว เพื่อที่ไม่ให้นายสิงโตหรือคนในกลุ่มต้องลำบากใจ
***********************************
5. ในการทำโครงงานชิ้นหนึ่งที่อาจารย์มอบหมายให้ กลุ่มของท่านมีจำนวนสมาชิก 15 คน อาจารย์แจกใบชี้แจงการทำโครงงานมาให้ 4 ใบ หากท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มท่านจะทำอย่างไร
          ก. ท่านยอมเสียสละเวลาอ่านเนื้อหาแล้วมาอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟังเพราะแนวทางการปฏิบัติจะได้เป็นไปในทางเดียวกัน
          ข. กระจายใบชี้แจงการทำโครงงานให้กับเพื่อน ๆ ให้ไปแบ่ง ๆ กันอ่าน เพื่อทำความเข้าใจกันเอง
          ค. ถ่ายเอกสารให้ครบ 15 ใบ แล้วแจกสมาชิกคนละใบ
          ง. อีก 2 ใบให้เพื่อนสนิท ส่วนเพื่อนที่เหลือให้เอาอีกใบไปแบ่งกันอ่านเอาเอง
เฉลยข้อ ข.
          กระจายใบความรู้ให้กับเพื่อน ๆ ให้ไปแบ่ง ๆ กันอ่าน เพื่อทำความเข้าใจกันเอง แม้ว่าการถ่ายเอกสารให้ทุกคนในกลุ่มนั้นจะเป็นการที่ให้สมาชิกทุกคนเท่าเทียมกันแต่เป็นการเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ เพราะใบชี้แจงการทำโครงงานนั้นเป็นเพียงแค่การบอกจุดประสงค์ หากเข้าใจแล้วไม่จำเป็นที่จะมาอ่านซ้ำ การแบ่งวัตถุดิบที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง
***********************************
6. มีผู้ป่วยคนหนึ่งมาถามท่านเกี่ยวกับอาการป่วยของตนเอง แล้วท่านเป็นแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยคนนี้ แต่ท่านจำข้อมูลไม่ได้ แต่จำได้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับอาการผู้ป่วยรายนี้อยู่ที่สมุดจดส่วนตัวของท่านในห้องพักแพทย์และท่านกำลังรีบที่จะไปเข้าประชุม ท่านจะทำอย่างไร
          ก. เดินกลับไปดูข้อมูลที่สมุดจดให้
          ข. ตอบแบบเท่าที่จำได้อันไหนจำไม่ได้ก็ประมาณข้อมูลเอาเอง
          ค. ตอบเท่าที่จำได้ รายละเอียดที่จำไม่ได้บอกผู้ป่วยว่า ไว้ประชุมเสร็จจะมาบอกรายละเอียดอีกที
          ง. บอกผู้ป่วยว่าตอนนี้ยังไม่ว่าง ไว้ว่างแล้วค่อยมาหาใหม่อีกที
เฉลยข้อ ค.
          ตอบเท่าที่จำได้ รายละเอียดที่จำไม่ได้บอกผู้ป่วยว่า ไว้ประชุมเสร็จจะมาบอกรายละเอียดอีกที
***********************************
7. หากท่านเปิดคลินิกอยู่ในต่างจังหวัด แล้วมีผู้ป่วยโรคเรื้อนมาให้ท่านรักษา และมีอาการเลือดไหลตามผิวหนัง ในฐานะของแพทย์ท่านควรทำอย่างไร
          ก. ให้ยาระงับความปวด แล้วบอกให้กลับบ้านได้
          ข. ให้บอกผู้ป่วยไปโรงพยาบาล แล้วแจ้งกรมสาธารณะสุขว่ามีโรคเรื้อนระบาดในชุมชน
          ค. ป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้ติดโรคมาแล้วบอกให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่ ๆ ดีกว่า
          ง. ไล่ผู้ป่วยบอกว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ท่านไม่สามารถรักษาได้
เฉลยข้อ ข.
          ให้บอกผู้ป่วยไปโรงพยาบาล แล้วแจ้งกรมสาธารณสุขว่ามีโรคเรื้อนระบาดในชุมชน เพื่อให้สมาชิกภายในชุมชนจะได้ระวังตัว
***********************************
8. หากท่านกำลังขับรถจักรยานยนต์เข้าไปยังซอยแคบ ๆ และในขณะนั้นเองภายในซอยนั้นมีน้ำท่วมอยู่ และกำลังมีคนเดินสวนทางออกมา ท่านควรทำอย่างไร
          ก. ชะลอรถ แล้วให้คนที่เดินสวนออกมาเดินให้พ้นทางก่อน แล้วจึงขับต่อไป
          ข. บอกให้คนที่เดินสวนหนีทางก่อนแล้วขับรถเข้าไป
          ค. ไม่สนใจ ขับรถต่อไปเลยเพราะเค้าก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร
          ง. ดับเครื่องยนต์แล้วรอให้คนที่เดินสวนมาเดินออกไปให้พ้นทางก่อนแล้วค่อยขับต่อไป
เฉลยข้อ ก.
          ชะลอรถ แล้วให้คนที่เดินสวนออกมาก่อน แล้วจึงขับต่อไป แสดงให้เห็นถึงความเสียสละ แต่ก็ไม่ได้ทำให้ส่งผลเสียต่อตนเองด้วยเช่นกัน
***********************************
9. ปัจจุบันนี้ประเทศไทยสามารถควบคุมโรคติดต่อบางชนิดได้แล้ว แต่เมื่อมีคนงานต่างด้าวเข้ามา มักทำให้โรคระบาดบางชนิดกลับมาระบาดอีกครั้ง หากคุณเป็นนายจ้าง มีคนงานต่างด้าวมาสมัครงานกับคุณ แล้วคุณจะทำอย่างไรกับสถานการณ์นี้
          ก. ไม่รับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานเพราะเพื่อที่จะป้องกันการระบาดของโรค
          ข. พาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพและรักษาแรงงานให้หายจากโรคที่สามารถติดต่อได้แล้วค่อยพากลับมาทำงาน
          ค. พาแรงงานต่างด้าวไปลงทะเบียนกับกรมแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันแรงงานเถื่อน และให้ทางหน่วยงานค่อยควบคุมดูแล
          ง. รับเข้าทำงานตามปกติหากเกิดโรคระบาดค่อยแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาควบคุมดูแล
เฉลยข้อ ค.
          พาแรงงานต่างด้าวไปลงทะเบียนกับกรมแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันแรงงานเถื่อน และให้ทางหน่วยงานคอยควบคุมดูแล แรงงานดังกล่าวนั้นเป็นแรงงานต่างด้าว การที่จะรับผิดชอบโดยการพาไปตรวจสุขภาพแล้วจัดการด้วยตนเองนั้น อาจจะเป็นวิธีที่ดูดีแต่บางทีก็มีปัจจัยบางอย่างที่เราก็ไม่สามารถควบคุมได้ ฉะนั้นควรที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเป็นคนดูแลและควบคุมดีกว่า เพียงแต่เราต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยเพื่อการสุขาภิบาลที่ดี
***********************************
10. หากท่านกำลังสอบวิชาทดสอบจริยธรรมอยู่นั้น ท่านเหลือบไปมองเห็นคนข้าง ๆ ท่านกำลังลอกข้อสอบ ท่านจะทำอย่างไร
          ก. หากเขาลอกได้เราก็ลอกได้ ขอคนอื่นบ้าง
          ข. เปิดให้ลอกเพราะถ้าเขาไม่จำเป็นคงไม่ลอกหรอก
          ค. ทำต่อไปให้เสร็จ ไม่สนใจ
          ง. บอกกรรมการว่ามีคนทุจริต
เฉลยข้อ ง.
          บอกกรรมการว่ามีคนทุจริต เพราะไม่ควรเพิกเฉยต่อการกระทำความผิด
***********************************
11. หากท่านเป็นแพทย์ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยดีมาโดยตลอด อยู่มาวันหนึ่งคนไข้มีน้ำใจซื้อจี้เพชรราคาแพงมาฝาก ท่านจะตัดสินใจกับเหตุการณ์นี้อย่างไร เพราะเหตุใด
          ก. รับจี้เพชรนั้นไว้ เพราะเป็นน้ำใจที่คนไข้ตั้งใจซื้อมาฝาก
          ข. รับจี้เพชรนั้นไว้ เพราะท่านและคนไข้ต่างมีเจตนาที่ดี
          ค. ไม่รับจี้เพชรนั้น เพราะแพทย์จะไม่รับสิ่งตอบแทนอื่นนอกจากค่าตอบแทนตามหน้าที่เท่านั้น
          ง. ไม่รับจี้เพชรนั้น เพราะแพทย์มีหน้าที่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองเท่านั้น
เฉลยข้อ ค.
          แพทย์ไม่ควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และจะไม่รับค่าตอบแทนอื่น นอกจากค่าบริการที่เหมาะสมเท่านั้น
***********************************
12. เด็กหญิงแอร์ ตื่นเช้ามาพบหนูติดกับดักที่พ่อดักไว้เมื่อคืนนี้ เด็กหญิงแอร์ควรทำอย่างไร
          ก. เอาอาหารมาให้หนูกิน
          ข. เอาหนูที่ติดกับดักไปปล่อยที่ป่าหลังบ้าน
          ค. ปล่อยไว้เฉย ๆ เพราะไม่ใช่หน้าที่
          ง. บอกให้ยามที่หมู่บ้านมาจัดการฆ่าหนู
เฉลยข้อ ง.
          เพราะหากปล่อยไปหนูจะไปสร้างความรำคาญให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้
***********************************
13. ถ้าท่านเป็นนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งที่ต้องเข้าเวรตอนดึก ในเวลาเที่ยงคืนจะต้องตรวจปัสสาวะของผู้ป่วย จึงให้พยาบาลเก็บปัสสาวะไปส่งที่กองตรวจปัสสาวะ จนถึงตีสองยังไม่มีรายงานผลตรวจกลับมา นักศึกษาแพทย์จึงได้ให้เจ้าหน้าที่โทรไปสอบถาม แต่หัวหน้ากองแจ้งว่ายังไม่ได้รับปัสสาวะตัวอย่างดังกล่าว ทั้งที่พยาบาลยืนยันว่าส่งไปยังกองตรวจปัสสาวะแล้ว นักศึกษาแพทย์จึงเดินไปหาที่กองตรวจปัสสาวะ กลับถูกหัวหน้ากองตำหนิว่าทำหล่นตามทางหรือไม่ พร้อมขู่ว่าจะฟ้องอาจารย์ให้ตัดคะแนน ถ้าท่านเป็นนักศึกษาแพทย์ท่านจะทำอย่างไร
          ก. เดินหาปัสสาวะตัวอย่าง เพราะพยาบาลอาจทำหล่นจริง ๆ
          ข. ให้พยาบาลยืนยันว่าได้ส่งปัสสาวะตัวอย่างแล้ว และบอกว่ากองตรวจปัสสาวะที่ทำงานผิดพลาดเอง
          ค. เดินเข้าไปค้นในกองตรวจปัสสาวะอย่างละเอียดด้วยตนเอง โดยไม่สนใจใคร
          ง. ขอโทษหัวหน้ากอง แล้วไปเก็บปัสสาวะผู้ป่วยมาตรวจใหม่
เฉลยข้อ ง.
          การอ่อนน้อม การยอมรับความผิดในสถานการณ์ที่บังคับเพื่อเรื่องยุติไปในทางที่ดี
***********************************
14. สมมติท่านเป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะบริหารของบริษัทแห่งหนึ่ง ในการประชุมที่ผ่านมาสมาชิกส่วนใหญ่ของคณะบริหารได้ลงมติว่าอนุญาตให้พนักงานในบริษัทนั้น สามารถแต่งกายตามสบายมาทำงานได้ในทุกวันทำงาน แต่ท่านคิดว่าการทำเช่นนี้จะทำให้ระบบของมาตรฐานการแต่งกายเสียไป ควรจะลดจำนวนวันลงเป็นอาทิตย์ละหนึ่งวันจะเหมาะสมกว่า แต่ท่านจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร
          ก. ลาออกจากคณะบริหาร
          ข. ทำตามมติที่ประชุมเพราะมติคือเสียงส่วนใหญ่
          ค. ชี้แจงให้สมาชิกทุกคนทราบถึงข้อเสีย และข้อดี โดยอ้างหลักเหตุผล
          ง. ยืนคัดค้านมตินี้โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่มาค้ำประกัน
เฉลยข้อ ค.
          เป็นวิถีของประชาธิปไตย คือ เสียงส่วนใหญ่ก็ต้องรับฟังเสียงส่วนน้อยเช่นกัน แล้วนำวิธีต่าง ๆ มาปรับใช้
***********************************
15. วันหนึ่งขณะท่านกำลังตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยนั้น ท่านมีอาการเวียนศีรษะจึงรีบ ๆ ตรวจวินิจฉัยแล้วรีบกลับไปพักผ่อน วันต่อมามีคนไข้กลับมาหาท่านอีกครั้งแล้วมีอาการผิดปกติ ท่านได้วิเคราะห์ดูและพบว่าอาจเป็นเพราะท่านเกิดอาการเวียนศีรษะเมื่อวานทำให้วินิจฉัยโรคผิด ผู้ป่วยจึงได้รับยาที่ไม่ตรงกับอาการและมีอาการแพ้ ท่านควรทำอย่างไร
          ก. ยอมรับกับผู้ป่วย เภสัชกรคงจ่ายยาผิด
          ข. บอกคนไข้ว่าไม่เป็นไร เพราะอาการนั้นคืออาการข้างเคียงของยา ให้เปลี่ยนยาใหม่ไปแทน
          ค. บอกผู้ป่วยว่าท่านตรวจอาการของโรคผิดพลาดต้องเปลี่ยนยาใหม่และขอโทษคนไข้
          ง. บอกผู้ป่วยว่าก็ไม่มีอะไรผิดปกติ คงคิดมากไปเอง แล้วบอกให้เปลี่ยนยาถ้าไม่สบายใจ
เฉลยข้อ ค.
          เพราะเราควรแจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงอาการที่แท้จริง อย่าปิดบัง
***********************************
16. หากท่านเป็นแพทย์ใช้ทุน และปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างหนัก จนไม่มีเวลาส่วนตัวเลย ท่านจะมีความรู้สึกอย่างไร
          ก. เป็นอาชีพที่ต้องอดทน และมีความเสียสละเพื่อผู้อื่น
          ข. ต้องรู้จักบริหารเวลา และใช้เวลาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสม
          ค. ทุกอาชีพล้วนเป็นอาชีพที่ต้องทำงานหนักทั้งนั้น
          ง. ลดบทบาทและหน้าที่ของตัวเองลงเพราะจะทรมานตัวเองไปทำไม
เฉลยข้อ ก.
          แพทย์เป็นอาชีพที่ต้องเสียสละ ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม
***********************************
17. วันหนึ่งขณะเดินทางกลับบ้าน ท่านแวะทานอาหารที่ร้านอาหารข้างถนนที่เป็นร้านประจำของท่านทุกวัน ระหว่างที่กำลังทานอาหารอยู่นั้นมีผู้พิการทางสายตากำลังร้องเพลงเดินมาขอเงินตามโต๊ะอาหารอย่างน่าสงสาร เป็นประจำทุกวันเช่นกัน แต่ท่านสังเกตเห็นผู้พิการทางสายตาเปลี่ยนคนไปทุกวัน เมื่อท่านพิจารณาเห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนี้แล้ว ท่านจะตัดสินใจให้เงินแก่ผู้พิการทางสายตานั้นหรือไม่ ด้วยเหตุผลใด
          ก. ให้ เพราะสงสารกลุ่มผู้พิการทางสายตากลุ่มนี้ที่ต้องมาเร่ร่อนขอเงินเป็นประจำทุกวัน
          ข. ให้ เพราะการบริจาคเงินให้แก่ผู้พิการทางสายตาเป็นการทำความดีและได้ผลบุญไปด้วย
          ค. ไม่ให้ เพราะจะเป็นการสนับสนุนโจรที่หากินโดยวิธีนี้
          ง. ไม่ให้ เพราะโจรที่หากินกับธุรกิจเช่นนี้จะได้หมดไป
เฉลยข้อ ค.
          เราจะกระทำอะไรจะต้องกระทำด้วยสติ ประพฤติดี ไม่ทำความชั่ว และไม่สนับสนุนการทำความชั่วทั้งต่อตนเองและสังคม
***********************************
18. ขณะที่ท่านและครอบครัวพักผ่อนอยู่ที่บ้านพักตากอากาศแห่งหนึ่ง ท่านพบเห็นกิ้งก่าน่ากลัวกำลังหลบหนีเข้ามาในบ้านพักตากอากาศ ท่านจะตัดสินใจอย่างไรกับสถานการณ์ดังกล่าว
          ก. พยายามจับกิ้งก่าตัวนั้นใส่กระสอบไว้ให้มิดชิด แล้วนำไปทิ้งในบริเวณที่ไกลออกไปจากบริเวณชุมชน
          ข. ปล่อยมันไป เพราะคิดว่ากิ้งก่าเป็นสัตว์ธรรมชาติ มันจึงควรอยู่ในธรรมชาติจึงเหมาะสมที่สุด
          ค. ตัดสินใจฆ่ากิ้งก่าตัวนั้น แล้วนำศพมันไปทิ้ง
          ง. พยายามอย่าให้กิ้งก่าตกใจ แล้วจับมันไปปล่อยที่นอกบ้าน
เฉลยข้อ ก.
          พยายามจับกิ้งก่าตัวนั้นใส่กระสอบไว้ให้มิดชิด แล้วนำไปทิ้งบริเวณที่ไกลออกไปจากบริเวณชุมชน เพราะกิ้งก่าไม่ได้ทำอันตรายใคร ควรนำไปทิ้งจากแหล่งชุมชน
***********************************
19. จากปัญหาเด็กติดเกมส์ออนไลน์ ในปัจจุบันทำให้เด็กนั้นเลียนแบบพฤติกรรมที่พบในเกมส์มาใช้ในชีวิตจริง ทำให้เกิดปัญหาทางสังคม เช่น การลักขโมย หนีเรียน เป็นเด็กก้าวร้าวต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นต้น ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับปัญหาเด็กติดเกมส์ดังกล่าว
          ก. เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเด็กที่จะสามารถเล่นเกมส์และเลียนแบบพฤติกรรมของสาธารณชนมาใช้ได้
          ข. เป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้อย่างเด็ดขาด แต่ควรมีมาตรการรับมือ
          ค. เด็กควรจะเล่นเกมส์อย่างมีความจำกัดในตัวเอง และต้องไม่สร้างปัญหาให้สังคม
          ง. เด็กเป็นวัยที่รักสนุก ควรปล่อยให้เขาหาความสนุกสนาน แต่ไม่เสียการเรียนก็เพียงพอแล้ว
เฉลยข้อ ข.
          จากปัญหานั้นพบว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับหน่วยครอบครัว เป็นปัญหาที่ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย จึงยากในการแก้ปัญหา จึงจำเป็นที่จะต้องมีมาตราการในการรับมือกับปัญหา
***********************************
20. วันหนึ่งขณะท่านนั้นกำลังเข้าเวรอยู่ที่แผนกฉุกเฉิน มีผู้ป่วยอาการฉุกเฉินถูกส่งมาที่โรงพยาบาล เมื่อท่านกำลังจะเข้าไปดูอาการวินิจฉัยนั้น พบว่าคนไข้ต้องผ่าตัด แต่ญาติคนไข้ไม่ยินยอม เพราะไม่เชื่อฝีมือ จะให้แพทย์เฉพาะทางเท่านั้นมาทำการรักษา ท่านควรทำอย่างไรกับเหตุการณ์ดังกล่าว
          ก. บอกญาติว่าตอนนี้ไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่เหลือแค่ท่านคนเดียวเท่านั้น
          ข. ทำตามความต้องการของญาติคนไข้แล้วดูอาการไป รอแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดมารักษา
          ค. ไม่สนใจผ่าตัดทันที เพราะต้องรักษาชีวิตผู้ป่วย
          ง. บอกญาติคนไข้ว่า ถ้าไม่ผ่าก็ตายให้เลือกเอา
เฉลยข้อ ข.
          เราควรคำนึงถึงความต้องการของคนไข้และญาติเป็นหลัก
***********************************
21. ถ้าท่านรับรู้เหตุการณ์ที่เพื่อนบ้านของท่านนั้นมีพฤติกรรมที่พ่อเลี้ยงข่มขืนลูกสาวเป็นประจำ โดยแม่นั้นรู้เห็นเป็นใจกับเหตุการณ์ดังกล่าว ท่านจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์นั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุด
          ก. วางเฉย เพราะเป็นปัญหาที่เกิดภายในครอบครัว เราเป็นคนนอกนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องภายในครอบครัวผู้อื่น
          ข. รีบนำลูกสาวบ้านนั้นหนีไปจากครอบครัวดังกล่าวให้ไกลที่สุด
          ค. ไปทำความเข้าใจกับพ่อเลี้ยง และแม่ของเด็กหญิงว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
          ง. แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานงานให้แก่เจ้าหน้าที่มาจัดการ
เฉลยข้อ ง.
          แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมประสานงานให้แก่เจ้าหน้าที่ให้มาจัดการ นั้นเป็นวิธีที่ดีกว่าไปจัดการด้วยตนเอง เพราะเราไม่มีสิทธิที่จะไปบังคับหรือจัดการในเหตุการณ์นั้น
***********************************
22. จากเหตุการณ์ข้างต้น ท่านว่าใครผิดที่สุด เพราะเหตุใด
          ก. ตัวเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนแต่ไม่บอกใคร
          ข. พ่อเลี้ยงที่ข่มขืนเด็กหญิง
          ค. แม่ที่ไม่ยอมปกป้องลูก
          ง. ตัวท่านเองที่ไปรู้เรื่องภายในครอบครัวผู้อื่น
เฉลยข้อ ข.
          พ่อเลี้ยง เพราะเป็นการกระทำชั่ว ผิดหลักศีลธรรม
***********************************
23. นายชูเกียรติ มีอาการผิดปกติทางจิต บิดาของนายชูเกียรติ จึงพานายชูเกียรติไปพบจิตแพทย์ จิตแพทย์จึงลงความเห็นว่านายชูเกียรติมีอาการทางประสาทขั้นอ่อน ๆ บิดาของนายชูเกียรติกลัวบุตรชายจะเสียประวัติ จึงให้แพทย์ไม่ให้เขียนบันทึกอาการลงในใบประวัติการรักษาของนายชูเกียรติ หากท่านเป็นจิตแพทย์ท่านนั้นควรปฏิบัติอย่างไร
          ก. ทำตามความต้องการของผู้ป่วย โดยไม่คำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยที่ต้องการปกปิดข้อมูลให้เป็นความลับ
          ข. ยืนยันจะต้องเขียนไปตามข้อเท็จจริงในใบประวัติการรักษาของนายชูเกียรติ
          ค. เสนอทางออกโดยการเขียนลงในประวัติการรักษาของบิดานายชูเกียรติแทน
          ง. เขียนข้อมูลลงในใบประวัติการรักษาของนายชูเกียรติ แต่บิดเบือนความจริงเล็กน้อย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก
เฉลยข้อ ข.
          การเขียนประวัติการรักษาที่เป็นเท็จหรือไม่เขียนตามข้อเท็จจริงนั้นเป็นการผิดจรรยาบรรณแพทย์
***********************************
24. คนไข้รายหนึ่ง พบว่าตนเองนั้นป่วยเป็นโรคมะเร็งในเม็ดเลือดและหลังจากนั้นคนไข้ได้ไปทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันแห่งหนึ่ง คนไข้รายนี้จึงมาขอร้องแพทย์ให้เขียนใบรับรองแพทย์เท็จให้ โดยขอให้แพทย์โกหกว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดหลังจากวันหลังจากที่ทำประกันแล้ว และจ่ายเงินค่าใบรับรองแพทย์ให้ในราคาที่แพทย์ท่านนี้ต้องการ หากท่านเป็นแพทย์ท่านนี้จะพิจารณาตัดสินใจอย่างไร
          ก. ตัดสินใจเขียนใบรับรองแพทย์ให้ เพราะเห็นใจคนไข้รายนี้ แต่ไม่ขอรับเงินค่าใบรับรองแพทย์แต่อย่างใด
          ข. บอกคนไข้ว่าห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใคร และจะยอมทำตามข้อตกลงตามที่คนไข้รายนี้เสนอ
          ค. ไม่เขียนใบรับรองแพทย์เท็จให้ และไปบอกบริษัทประกันภัยนั้นให้ตรวจเอกสารจากคนไข้รายนี้เป็นอย่างดี
          ง. เขียนใบรับรองแพทย์ให้ตามความเป็นจริงกับคนไข้รายนี้
เฉลยข้อ ง.
          เขียนใบรับรองแพทย์ให้ตามความเป็นจริงกับคนไข้รายนี้ การนำเรื่องไปบอกกับบริษัทประกันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะเป็นการนำสิ่งที่ผู้ป่วยบอกเล่าไปบอกต่อนั้นเป็นสิ่งที่แพทย์ไม่ควรกระทำ แม้สิ่งที่ผู้ป่วยต้องการนั้นเป็นสิ่งที่ผิดก็ตาม
***********************************
25. แพทย์คนหนึ่งเป็นญาติสนิทของแม่ลูกคู่หนึ่ง ซึ่งลูกไม่สบายป่วยเป็นโรคร้ายแรง แต่ด้วยความหวังดีและความรักของแม่ที่มีต่อลูก ไม่อยากให้ลูกต้องมีประวัติสุขภาพที่ไม่ดีต่อไปในอนาคต แม่จึงตัดสินใจขอร้องแพทย์ให้เขียนใบรับรองแพทย์ลงในประวัติของตนเองแทนที่จะเขียนลงไปในประวัติของลูก ถ้าหากท่านเป็นแพทย์ผู้นี้ท่านจะตัดสินใจทำอย่างไร
          ก. ด้วยความเป็นญาติที่สนิทกัน จึงยอมเขียนใบรับรองแพทย์ในประวัติของพ่อให้
          ข. ตั้งใจไม่เขียนใบรับรองแพทย์ในประวัติของแม่ แต่สุดท้ายเมื่อโดนขอร้องบ่อย ๆ เข้า จึงเกรงใจและเห็นใจเลยตัดสินใจเขียนให้
          ค. เขียนข้อมูลที่บิดเบือนนิดหน่อยลงไปในประวัติของลูก เพื่อลดความร้ายแรงของประวัติ
          ง. ไม่เขียนให้โดยอ้างถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณของแพทย์ที่ควรมี
เฉลยข้อ ง.
          ไม่เขียนให้โดยอ้างถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณของแพทย์ที่ควรมี แพทย์ที่ดีไม่ควรที่จะออกใบรับรองแพทย์เท็จให้กับผู้ป่วยไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตามที เพราะเป็นการขัดต่อจรรยาบรรณของแพทย์ที่พึงมี
***********************************
26. กิ่งและแก้วเป็นเพื่อนที่เรียนมหาวิทยาลัยมาด้วยกัน เมื่อเรียนจบก็มาทำงานบริษัทเดียวกัน เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันมาก ต่อมากิ่งได้รู้ว่าแก้วนั้นเป็นหนี้บัตรเครดิตเนื่องจากใช้เงินเกินตัว และแก้วได้นำเงินส่วนกลางของบริษัทไปใช้หนี้ดังกล่าว กิ่งรู้ถึงเหตุการณ์ทั้งหมด กิ่งควรทำอย่างไร
          ก. ถือว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ เพราะเป็นเพื่อนกันมา ไม่อยากให้ผิดใจกัน
          ข. คอยดูอยู่ห่าง ๆ เพราะมั่นใจว่าไม่นานนักแก้วคงเอาเงินมาคืนบริษัทแน่นอน
          ค. เรียกแก้วมาคุยถึงปัญหาแล้วช่วยกันแก้ปัญหา
          ง. บอกเพื่อนทุกคนในบริษัทให้ได้รับทราบแล้วให้ไล่แก้วออกพร้อมแจ้งความดำเนินคดี
เฉลยข้อ ค.
          เพราะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา และหาทางออกร่วมกันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย
***********************************
27. ตำรวจที่สืบสวนคดีฆ่าข่มขืน ได้นำผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ขณะที่ท่านกำลังดูเหตุการณ์ที่ตำรวจกำลังสอบสวนผู้ต้องหาอยู่นั้น มีญาติของผู้ตายเดินเข้าไปตบหน้าผู้ต้องหา ท่านรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์นั้น
          ก. สมควรแล้ว เพราะผู้ต้องหาไปฆ่าคนที่เขารัก
          ข. ไม่สมควร ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการไปตามกฎหมายดีกว่า
          ค. คงเป็นกรรมเวรที่ผู้ต้องหาได้ทำกับคนอื่นไว้
          ง. ไม่สมควรทำเช่นนั้นเพราะจะทำให้ผู้ต้องหานั้นแค้นและอาจกลับมาล้างแค้นได้
เฉลยข้อ ข.
          ไม่สมควร ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการไปตามกฎหมายดีกว่า เพราะการดำเนินคดีตามกฎหมายนั้นเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่สุดแล้ว
***********************************
28. พ่อของต่อมีหนี้สินกับเจ้าหนี้หลายราย ขณะเดียวกันอาของต่อก็ล้มป่วยเป็นโรคไต ต้องผ่าตัดเปลี่ยนไตอย่างเร่งด่วน ซึ่งเนื้อเยื่อของพ่อกับอาตรงกัน สามารถเปลี่ยนให้กันได้ อาจึงขอร้องให้พ่อของต่อบริจาคไตให้อา 1 ข้างแลกกับการชดใช้หนี้สินให้ทั้งหมด ต่อควรทำอย่างไร
          ก. รับข้อเสนอของอา และเรียกร้องให้อาดูแลค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ให้ด้วย
          ข. ปรึกษาพ่อก่อนว่ายินยอมบริจาคไตหรือไม่
          ค. รับข้อเสนอของอา และให้อาดำเนินการทันทีโดยไม่ต้องบอกพ่อ
          ง. ไม่ยินยอมเพราะ กลัวพ่อมีอันตรายและไว้จะหาเงินช่วยพ่อมาใช้หนี้เอง
เฉลยข้อ ข.
          ปรึกษาพ่อก่อนว่ายินยอมบริจาคไตหรือไม่ เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ป่วยพึงได้รับก่อน
***********************************
29. ผู้ใหญ่บ้านสมควร ต้องการทำบุญสร้างเจดีย์ประจำหมู่บ้าน จึงตั้งใจว่าจะเรี่ยไรเงินจากลูกบ้าน ปรากฎว่าลูกบ้านไม่มีเงิน หากท่านเป็นผู้ใหญ่สมควรควรทำอย่างไร
          ก. ออกเงินส่วนตัวทำบุญแทนลูกบ้าน
          ข. ชี้แจงให้ลูกบ้านฟังว่าการสร้างเจดีย์นั้นได้บุญมาก
          ค. เลื่อนการสร้างเจดีย์ออกไปก่อน
          ง. ทำเรื่องไปของบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัด
เฉลยข้อ ค.
          เลื่อนการสร้างเจดีย์ออกไปก่อน เรื่องปากท้องลูกบ้านสำคัญกว่า ควรที่จะมองถึงผลที่จะตามมาก่อนเป็นอันดับแรก หากชาวบ้านต้องอดอยากแล้วก็ไม่น่าที่จะทำการสร้างเจดีย์เพราะจะเป็นการทำบาปเสียมากกว่าที่จะได้บุญ
***********************************
30. จิตแพทย์ท่านหนึ่งต้องการที่จะอัดเทประหว่างการรักษาคนไข้ เพื่อนำไปเป็นสื่อในการสอนนักศึกษาแพทย์ จิตแพทย์ท่านนี้ควรมีวิธีการดำเนินการอย่างไร
          ก. บอกคนไข้ล่วงหน้าว่าจะอัดเทป แต่ไม่ระบุวันที่จะอัด อัดเสร็จแล้วค่อยบอกอีกที
          ข. ไม่จำเป็นต้องบอก เพราะถือว่าการรักษาคนไข้นั้นเป็นหน้าที่ของแพทย์ และคนไข้ก็อยู่ในความดูแลของแพทย์ด้วย แค่อย่าลืมจรรยาบรรณที่จะปกปิดความลับของผู้ป่วยโดยไม่เปิดเผยชื่อของผู้ป่วยที่นำมาเป็นตัวอย่างการสอน
          ค. ไม่บอกล่วงหน้า อัดเสร็จแล้วค่อยบอกถ้าคนไข้ไม่ยอมก็ทำลายทิ้ง
          ง. แจ้งให้คนไข้ทราบล่วงหน้า แล้วสร้างสถานการณ์ให้เหมาะสมกับการเป็นสื่อการสอนที่ดีให้กับนักศึกษาแพทย์
เฉลยข้อ ง.
          แจ้งให้คนไข้ทราบล่วงหน้า แล้วสร้างสถานการณ์ให้เหมาะสมกับการเป็นสื่อการสอนที่ดีให้กับนักศึกษาแพทย์ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ป่วยที่จะทราบว่าแพทย์ผู้ดูแลนั้นรักษาหรือดำเนินการอย่างไรกับตนเองบ้าง
***********************************
31. ถ้าลูกสาวของท่านเกิดไม่สบายมีอาการแปลก ๆ ท่านจึงพาไปพบแพทย์ แพทย์บอกท่านว่าลูกสาวท่านเป็นโรคที่พบ 1 ใน 10,000 คน และสามารถติดต่อกันได้โดยทางการหายใจ เมื่อเกิดสภาวะแทรกซ้อนอาจตายได้ แต่พรุ่งนี้ลูกสาวท่านมีสอบ และหลังจากการสอบครอบครัวท่านวางแผนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศกัน ซึ่งหากลูกท่านไม่ได้ไปสอบ แผนที่วางไว้คงต้องเลื่อนออกไป ท่านในฐานะของแม่จะทำอย่างไร
          ก. ให้ไปสอบ เพราะหากไม่ไปสอบอาจทำให้แผนการที่วางไว้เสียหาย
          ข. ให้ไปสอบ เพราะลำบากที่จะต้องมาตามเรื่องขอสอบทีหลังกับที่โรงเรียน
          ค. ไม่ให้ไปสอบ เพราะกลัวที่โรคนี้จะไปติดเพื่อน ๆ ของลูกแล้วจะทำให้ผู้อื่นลำบาก
          ง. ไม่ให้ไปสอบ เพราะกลัวว่าลูกไปแล้วอาจเป็นโรคแทรกซ้อนขึ้นมาได้ ลูกจะมีอันตราย
เฉลยข้อ ค.
          ไม่ให้ไปสอบ เพราะกลัวที่โรคนี้จะไปติดเพื่อน ๆ ของลูกแล้วจะทำให้ผู้อื่นลำบาก ควรนึกถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตน คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
***********************************
32. ขณะที่คุณกำลังต่อแถวเพื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ชื่อดังที่มีรอบเข้าฉายในวันนี้ ทำให้คนจำนวนมากมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ เมื่อใกล้ถึงคิวของท่าน มีผู้หญิงคนหนึ่งมากับลูกแล้วบอกท่านว่า ลูกอยากดูหนังเรื่องนี้มาก แต่ถ้าวันนี้ไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้จะไม่มีเวลาว่างที่จะพาลูกมาดูอีกแล้ว คุณจะทำเช่นไร
          ก. ปฏิเสธพร้อมกล่าวว่า ควรจะไปเข้าต่อแถวจะดีกว่า
          ข. ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เผื่อให้ 2 ใบ
          ค. ให้แม่ลูกคู่นี้มาอยู่แทนที่ท่านแล้ว ท่านไปต่อแถวใหม่
          ง. ให้แม่ลูกมาต่อแถวหน้าท่านเพื่อให้ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ก่อน
เฉลยข้อ ก.
          ปฏิเสธว่า ควรจะไปเข้าต่อแถวจะดีกว่า ปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นแนวทางที่ดีที่สุด
***********************************
33. นักเรียนแพทย์คนหนึ่งกล่าวไว้ว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะกลับไปทำงานที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนถึงจะเหน็ดเหนื่อยก็ยอม เพราะอยากที่จะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดให้เจริญ คุณรู้สึกอย่างไรกับทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ผู้นี้
          ก. ชื่นชมน่าเอาเป็นแบบอย่าง
          ข. ถ้ามาทำงานที่กรุงเทพน่าจะสบายกว่าที่ไปทำงานที่ต่างจังหวัด
          ค. ประเทศไทยน่าจะมีคนเช่นนี้เยอะ ๆ เพราะประเทศจะได้พัฒนา
          ง. ไปสืบดูว่านักศึกษาแพทย์คนนี้มีจริงหรือไม่
เฉลยข้อ ก.
          ชื่นชมน่าเอาเป็นแบบอย่าง หลักพื้นฐานของการเป็นแพทย์ที่ดี
***********************************
34. นายแพทย์ท่านหนึ่งได้ฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันให้กับเด็กคนหนึ่ง หลังจากนั้น 1 สัปดาห์ผ่านมา นายแพทย์ก็พบว่าเด็กคนดังกล่าวเพิ่งได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกันชนิดนั้นไปเมื่อเดือนก่อนโดยนายแพทย์ท่านนี้ได้เป็นคนฉีดให้เอง หากท่านเป็นนายแพทย์ท่านนี้ท่านจะทำอย่างไร
          ก. แจ้งให้ผู้ปกครองเด็กทราบว่าตนเองได้ฉีดวัคซีนซ้ำให้เด็กและกล่าวคำขอโทษและเสนอตัวเข้าแก้ไขให้
          ข. แจ้งให้ผู้ปกครองเด็กทราบแต่ให้แก้ข้อมูลนิดหน่อยเพื่อให้ตนเองพ้นผิด
          ค. ไม่แจ้งให้ผู้ปกครองเด็กทราบเพราะกลัวโดนฟ้องร้อง
          ง. ไม่แจ้งให้ผู้ปกครองเด็กทราบเพราะกลัวจะไม่มีใครมารักษากับตนเองอีก
เฉลยข้อ ก.
          แจ้งให้ผู้ปกครองเด็กทราบว่าตนเองได้ฉีดวัคซีนซ้ำให้เด็กและกล่าวคำขอโทษและเสนอตัวเข้าแก้ไขให้ เป็นการแจ้งความจริงกับผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับข้อมูลของตน เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ป่วยที่พึงได้รับ
***********************************
35. สมมติให้บาสกับบอลเป็นเพื่อนสนิทกันมากและเป็นเพื่อนร่วมห้องเดียวกับท่าน วันหนึ่งอาจารย์มอบหมายให้ท่านตรวจข้อสอบ ท่านพบว่าคำตอบของข้อสอบของบาสและบอลเหมือนกัน ท่านเลยสงสัยว่าสองคนนี้ลอกข้อสอบกันหรือเปล่า ท่านจะเรียกใครมาคุย
          ก. บาส
          ข. บอล
          ค. เรียกมาทั้งคู่
          ง. ไม่เรียกใคร แต่ไปแจ้งให้อาจารย์ทราบว่ามีเหตุการณ์เช่นนี้
เฉลยข้อ ค.
          เพื่อสอบถามว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรเป็นอย่างที่เราสงสัยหรือไม่ ที่ไม่บอกให้อาจารย์รู้เพราะข้อสันนิษฐานของเราอาจไม่ถูกต้องก็ได้ แล้วบาสกับบอลก็เป็นเพื่อนห้องเดียวกัน เราควรที่จะรู้ข้อเท็จจริงก่อนที่สรุปข้อมูล
***********************************
36. หากท่านกำลังรอคิวเพื่อเข้าพบแพทย์อยู่ในห้องตรวจ ซึ่งแพทย์กำลังตรวจคนไข้ทั่วไปรายหนึ่งอยู่ แล้วท่านบังเอิญได้ยินนางพยาบาลพูดคุยกันว่า มีหม่อมราชวงศ์กำลังจะมาถึงที่นี่เพื่อขอรับการรักษากับแพทย์ท่านนี้ ท่านคิดว่าแพทย์ท่านนี้จะตัดสินใจทำอย่างไร
          ก. ให้การรักษาแก่หม่อมราชวงศ์ก่อน เพราะว่าท่านเป็นเชื้อสายของพระมหากษัตริย์
          ข. ทำการรักษาผู้ป่วยตามคิวต่อไป เพราะถือว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นคนเท่ากัน
          ค. ทำการรักษาผู้ป่วยต่อไปตามระเบียบ เพราะทุกคนมีสิทธิ์ในการได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกัน
          ง. ทำการรักษาผู้ป่วยต่อไป เพราะถือว่าคนไข้ทุกคนมีสิทธิในการเลือกเข้ารับการรักษาได้ตามความต้องการ
เฉลยข้อ ค.
          แพทย์จะต้องมีความยุติธรรม และความเสมอภาคในการรักษา โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางด้านฐานะ การเมือง และศาสนา
***********************************
37. วันหนึ่งหากท่านพบกับงูตัวหนึ่งกำลังนอนขดอยู่หลังบ้านของท่าน ท่านควรทำอย่างไร
          ก. เอาไม้ตีให้งูตาย
          ข. กรีดร้องเพื่อให้งูตกใจกลัวแล้วหนีไป
          ค. เอาไม้มาคีบงูใส่ถุงแล้วนำไปปล่อย
          ง. โยนงูไปข้างบ้านให้ข้างบ้านจัดการกันเอง
เฉลยข้อ ก.
          เพราะถ้าหากงูมีชีวิตต่ออาจทำร้ายผู้อื่นต่อไป ฆ่างูให้ตายเพื่อไม่ไปทำร้ายใครอีก
***********************************
38. ดาราสาวชื่อดัง อายุ 21 ปี คนหนึ่ง ได้ตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ จึงหาทางออกโดยการทำแท้ง แต่เกิดผลข้างเคียง ผู้ปกครองจึงรีบนำตัวดาราสาวส่งโรงพยาบาล นักข่าวจึงตามไปยังโรงพยาบาลแล้วเรียกร้องให้แพทย์ประจำตัวดาราสาวแถลงข่าว แต่ผู้ปกครองดาราสาวชื่อดังขอร้องให้แพทย์ปิดเรื่องนี้เป็นความลับ หากท่านเป็นแพทย์ผู้รักษาท่านจะทำอย่างไร
          ก. แถลงข่าวไปตามความจริง เพราะมันคือหน้าที่ของแพทย์
          ข. แถลงข่าว โดยบอกว่าดาราสาวเป็นโรคเลือด เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจนักข่าว
          ค. ไม่แถลงข่าว เพราะผู้ปกครองดาราสาวขอร้องไว้
          ง. ไม่แถลงข่าว แต่แอบบอกนักข่าวที่สนิทกัน
เฉลยข้อ ค.
          เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของแพทย์ที่ดี คือ การรักษาความลับของผู้ป่วย
***********************************
39. คณะรัฐมนตรีประเทศหนึ่งได้ลงมติให้การทำแท้งนั้นเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย หากท่านเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งถือว่าการทำแท้งเป็นการกระทำที่ขัดกับหลักศาสนาที่ท่านนับถือ ท่านจะทำอย่างไร
          ก. ทำตามมติที่ประชุม
          ข. รีบแสดงตัวคัดค้าน เพราะผิดหลักศาสนาที่ท่านนับถืออยู่
          ค. คัดค้านให้ถึงที่สุด หากไม่สำเร็จก็ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
          ง. ชี้แจงให้นายกรัฐมนตรีทราบถึงหลักของศาสนาที่ท่านนับถืออยู่
เฉลยข้อ ง.
          เป็นการแสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตย
***********************************
40. นายอาร์ต ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายวิชาการมาถึงในรอบ 7 คนสุดท้ายแล้ว อยู่ ๆ นายอาร์ตมาพบว่าตนเองนั้นไม่สบาย คุณแม่จึงพานายอาร์ตไปพบแพทย์ แพทย์ตรวจพบว่านายอาร์ตเป็นโรคร้ายแรง ติดต่อได้ง่ายผ่านทางลมหายใจ หากท่านเป็นคุณแม่ของนายอาร์ตท่านจะตัดสินใจทำอย่างไร
          ก. ให้ลูกไปสอบ เพราะเป็นสนามสอบที่สำคัญสำหรับลูก และเห็นว่าอาร์ตตั้งใจกับการสอบครั้งนี้มาก
          ข. ให้ลูกไปสอบ เพราะลูกไม่ได้เป็นอาการหนัก แต่ให้ลูกใส่ผ้าปิดปากไปสอบด้วย
          ค. ไม่ให้ลูกไปสอบ เพราะเป็นห่วงสุขภาพของลูกมากกว่าด้านการเรียน
          ง. ไม่ให้ลูกไปสอบ เพราะให้พักรักษาตัวก่อน เพื่อป้องกันโรคและไม่ให้เชื้อโรคไปติดต่อผู้อื่นได้
เฉลยข้อ ง.
          ควรพักรักษาตัวให้หายก่อน และไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย ทั้งนี้ควรคำนึงถึงส่วนรวมมากกว่าตนเองอีกด้วย
***********************************
41. วันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังเดินอยู่ริมถนน ได้เหลือบไปเห็นขอทานและลูกของเขากำลังนั่งขอทานอยู่อย่างน่าสงสารเป็นอย่างมาก แต่ท่านสังเกตเห็นขอทานคนนี้สลับเปลี่ยนตัวลูกทุกวัน เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้แล้วท่านจะพิจารณาให้เงินแก่ขอทานผู้นี้หรือไม่ ด้วยเหตุผลใด
          ก. ไม่ให้ เพราะไม่อยากส่งเสริมธุรกิจการค้ามนุษย์
          ข. ให้ เพราะสงสารขอทานและลูก ๆ ของเขาที่ต้องมาลำบากตั้งแต่ยังเด็ก
          ค. ไม่ให้ เพราะต่อไปปัญหาขอทานจะได้หมดไปจากสังคมได้อย่างเด็ดขาด
          ง. ให้ เพราะการบริจาคทรัพย์สินโดยที่ตนเองเต็มใจและไม่เดือดร้อนนับเป็นสิ่งที่ดี
เฉลยข้อ ก.
          เพราะเราจะต้องประพฤติตัวทำความดี ไม่ทำชั่ว อีกทั้งจะไม่ส่งเสริมการทำความชั่วต่อสังคมทุกรูปแบบ
***********************************
42. ยามรักษาความปลอดภัยอยู่หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง พบเห็นงูเหลือมตัวใหญ่กำลังเลื้อยเข้าไปในหมู่บ้าน หากท่านเป็นยามคนนี้ท่านจะตัดสินใจจัดการกับงูเหลือมตัวใหญ่นี้อย่างไร
          ก. ปล่อยให้มันเลื้อยต่อไป เพราะคิดว่ามันคงจะเลื้อยลงสระน้ำไปเอง
          ข. พยายามอย่าให้งูเหลือมตกใจ แล้วจับมันไปปล่อยนอกหมู่บ้าน
          ค. จับงูตัวนั้นใส่ถุง ผูกให้แน่นหนา อย่าให้มันออกมาได้ แล้วนำไปทิ้ง
          ง. ตัดสินใจร่วมกันกับยามคนอื่นช่วยกันฆ่างูตัวนั้น แล้วนำมันไปทิ้ง
เฉลยข้อ ง.
          เพราะงูเหลือมตัวใหญ่ก็เปรียบเสมือนปัญหาใหญ่ของสังคม หากเราพบเห็นปัญหาแล้วก็ควรที่จะเผชิญหน้าและจัดการกับปัญหาเหล่านั้นให้เสร็จสิ้น โดยไม่ปล่อยให้ปัญหานั้นไปมีผลกระทบต่อผู้อื่น
***********************************
43. ผู้ป่วยโรคเอดส์คนหนึ่งมีอาการผิดปกติมา จึงมาพบแพทย์ ผลการวินิจฉัยพบว่าผู้ป่วยนั้นเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว ต้องผ่าตัด ถ้าท่านเป็นแพทย์จะทำอย่างไร
          ก. ในเมื่อเป็นแพทย์ต้องรักษาไปตามหน้าที่
          ข. ให้ยาประทังชีวิตไว้ เพราะถึงรักษาไปก็มีชีวิตได้อีกไม่นาน
          ค. อ้างว่ารักษาไม่ได้ อันตรายถ้าผ่าตัด
          ง. ส่งต่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เฉลยข้อ ง.
          เพราะสถานการณ์ดังกล่าวนั้นเกินความสามารถ ควรให้ผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าเข้ามาดูแลจะเป็นผลดีกว่า
***********************************
44. จากปัญหานักศึกษาสถาบันสองสถาบันทะเลาะวิวาท สร้างความวุ่นวายให้แก่สังคม มีคนเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว ท่านเป็นสมาชิกภายในสังคม ท่านคิดว่าประเด็นใดที่ควรคำนึงถึงที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นักศึกษาต่างสถาบันทะเลาะวิวาทกัน
          ก. นักศึกษาสองสถาบันนั้นควรถูกลงโทษหรือไม่
          ข. เพราะสถาบันหรือไม่ที่สร้างปัญหาดังกล่าว
          ค. ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
          ง. อะไรที่ทำให้นักศึกษาสองสถาบันนั้นทะเลาะวิวาทกัน
เฉลยข้อ ง.
          เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเราควรที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากต้นเหตุที่ปัญหาเกิด คืออะไรเป็นเหตุจูงใจที่ทำให้นักศึกษาสองสถาบันทะเลาะวิวาทกัน
***********************************
45. ท่านคิดอย่างไรกับการตราพระราชบัญญัติจราจรให้เข้มงวดมากขึ้น
          ก. เห็นด้วย จะได้ควบคุมผู้ที่ใช้รถใช้ถนนให้อยู่ในกฎเกณฑ์มากขึ้น
          ข. เห็นด้วย เจ้าหน้าที่ด้านการจราจรจะได้ลดภาระ
          ค. ไม่เห็นด้วย คนไทยส่วนใหญ่จะชินกับกฎจราจรแบบเดิม
          ง. ไม่เห็นด้วย เป็นการเพิ่มความยุ่งยากให้แก่ผู้ปฏิบัติ
เฉลยข้อ ก.
          เพราะการตราพระราชบัญญัติจราจรให้เข้มงวดนั้นเป็นการทำให้ผู้ปฏิบัติตามกฎจราจรนั้นมีความเกรงกลัว สมาชิกภายในสังคมนั้นมีความสงบสุข สังคมไม่เกิดความวุ่นวาย
***********************************
46. นางสาวเหมียว สามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการได้สำเร็จ แต่นางสาวอู๊ดสอบบรรจุเป็นข้าราชการไม่สำเร็จ หากท่านเป็นนางสาวเหมียวท่านควรพูดเช่นไร
          ก. สมควรแล้ว เพราะนางสาวอู๊ดมัวแต่เที่ยว ไม่ตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมสอบ
          ข. บอกนางสาวอู๊ดว่าไม่เป็นไรรอสอบใหม่ปีหน้ายังมีโอกาส
          ค. บอกนางสาวอู๊ดว่ายังมีงานอื่นอีกมากมายให้เลือกตามความชอบ ความถนัด
          ง. สิ่งที่ทำมานั้นถือเป็นประสบการณ์ชีวิต คุ้มค่าแล้ว หากสอบไม่ติดก็ไม่เป็นไร
เฉลยข้อ ค.
          เพราะเวลานั้นมีค่า ควรใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการเรียนนั้นควรทำงานอื่นที่พอจะสามารถทำได้ไปก่อน
***********************************
47. คุณครูประจำชั้นของนักเรียนคนหนึ่ง ทราบมาว่านักเรียนคนนี้ตั้งครรภ์โดยไม่เจตนา จึงได้เรียกนักเรียนคนนั้นเข้ามาพบและพูดคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนักเรียนคนนั้นบอกว่า ตอนนี้พ่อแม่ยังไม่รู้และขอร้องให้คุณครูอย่าบอกพ่อแม่และตนสัญญาว่าจะไปทำแท้ง แล้วจะกลับมาตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีและไม่เสเพลอีกต่อไป ถ้าท่านเป็นคุณครูจะพิจารณาตัดสินใจทำอย่างไร
          ก. เห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนคนนี้ จึงตกลงที่จะไม่บอกพ่อแม่ แต่ถ้านักเรียนคนนี้กลับมามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอีกจะรายงานให้พ่อแม่ทราบทันที
          ข. คุณครูสงสารนักเรียนคนนี้ เพราะทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์จึงช่วยพานักเรียนไปทำแท้งในที่ ๆ ปลอดภัยด้วยกัน
          ค. นำเรื่องนี้ไปบอกพ่อแม่ และรายงานให้คุณครูใหญ่ทราบเพื่อให้ท่านตัดสินใจดำเนินการต่อไป
          ง. ตัดสินใจบอกพ่อแม่ และมาปรึกษาหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกัน
เฉลยข้อ ง.
          ตัดสินใจบอกพ่อแม่ และมาปรึกษาหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกัน ไม่ควรที่จะช่วยนักเรียนปกปิดความผิด เพราะความผิดที่นักเรียนกระทำนั้นเป็นเรื่องที่มีผลต่อความรู้สึกของคนใกล้ชิดของตัวนักเรียนเอง ควรที่จะให้ผู้ปกครองของนักเรียนได้ทราบการกระทำของตัวนักเรียนเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันต่อไป
***********************************
48. ในเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งหนึ่ง ถ้าหากท่านเป็นแพทย์และอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วย มีประชาชนได้รับบาดเจ็บมากมาย บางรายถึงกับเสียชีวิต บางรายกำลังร้องขอความช่วยเหลือ ท่านจะตัดสินใจอย่างไร
          ก. ตัดสินใจพยายามออกจากเหตุการณ์นั้นให้ได้เร็วที่สุด แล้วไปเรียกหน่วยกู้ภัยมาช่วยชีวิตคนเจ็บ
          ข. พยายามหาทางช่วยชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บในอุบัติเหตุครั้งนั้นอย่างเต็มความสามารถ
          ค. หาทางออกจากเหตุการณ์จลาจลให้ได้เพราะเราเป็นแพทย์จะตายไม่ได้ ยังมีผู้ป่วยอีกมากมารอรับการรักษาจากเราอยู่
          ง. พยายามออกมาจากเหตุจลาจลและช่วยผู้บาดเจ็บเท่าที่จะสามารถทำได้
เฉลยข้อ ง.
          พยายามออกมาจากเหตุจลาจลและช่วยผู้บาดเจ็บเท่าที่จะสามารถทำได้ เพราะแพทย์เพียงหนึ่งคนนั้นสามารถรักษาชีวิตของประชาชนได้มากมาย เราควรที่จะช่วยเหลือผู้ที่พอจะช่วยได้ในเวลานั้นแล้วออกจากที่เกิดเหตุมารอรับผู้ป่วยที่จะมารักษาในสถานที่ที่อำนวยมากกว่าบริเวณที่เกิดเหตุที่ไม่มีอุปกรณ์และสถานที่ที่เหมาะสม
***********************************
49. ในรายการแข่งขันประกวดความสามารถรายการหนึ่ง ในระหว่างที่มีการแข่งขันรายการจะถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ ขณะนั้นเองมีดาราสาวคนหนึ่งได้รับชมการประกวดดังกล่าว พร้อมวิจารณ์ผู้เข้าประกวดอย่างเสียหายผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ทำให้แฟนคลับของผู้ประกวดนั้นเกิดความไม่พอใจ พร้อมกล่าวประณามดาราสาวผู้นั้น จากเหตุการณ์ดังกล่าวท่านคิดว่าอะไรเป็นประเด็นของเหตุการณ์ดังกล่าว
          ก. ดาราสาว
          ข. ผู้เข้าประกวด
          ค. แฟนคลับของผู้เข้าประกวด
          ง. สื่ออินเทอร์เน็ต
เฉลยข้อ ก.
          เพราะดาราสาวนั้นเป็นบุคคลของประชาชน ไม่ควรที่จะแสดงความคิดเห็นที่ส่งผลเสียต่อสังคมหรือสมาชิกในสังคมนั้น ๆ
***********************************
50. จากเหตุการณ์ปัจจุบันที่มีการแบ่งสีแบ่งฝ่าย จนทำให้เกิดความแตกแยกภายในสังคมเป็นวงกว้าง ท่านคิดว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นประเด็นทางด้านจริยธรรมคือ
          ก. ความแตกแยกนั้นเหมาะสมหรือไม่
          ข. การแบ่งสีแบ่งฝ่ายนั้นเหมาะสมหรือไม่
          ค. อะไรคือสาเหตุของการแบ่งฝ่ายแบ่งสี
          ง. แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนควรหยิบยกขึ้นมาหรือไม่
เฉลยข้อ ง.
          เพราะเมื่อเกิดปัญหาแล้วเราควรหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืนที่แท้จริง
***********************************
51. ในการประชุมครั้งหนึ่ง เป็นการประชุมที่น่าเบื่อทำให้ผู้ร่วมประชุมบางคนนั้นไม่เข้าประชุม โดยฝากเพื่อนลงชื่อแทนให้ แต่คนในที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นเหตุการณ์ แต่ก็ไม่มีใครตักเตือน จากเหตุการณ์สมมติดังกล่าวท่านคิดว่าใครเป็นผู้ที่กระทำผิดมากที่สุด
          ก. คนที่หนีประชุม
          ข. คนที่ลงชื่อให้เพื่อนที่หนีประชุม
          ค. คนที่เห็นเหตุการณ์แต่ไม่ยอมทำอะไร
          ง. หัวข้อการประชุมที่ไม่พัฒนาการสอนให้ถูกใจผู้เข้าประชุม
เฉลยข้อ ข.
          เพราะคนที่ลงชื่อให้เพื่อนที่หนีเรียนนั้นถือว่าเป็นคนที่สนับสนุนให้เพื่อนนั้นกระทำความผิด
***********************************
52. เด็กหญิงกมลเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่ง ทุกครั้งที่คุณครูสั่งงาน เพื่อน ๆ จะลอกเด็กหญิงกมลตลอดเวลา นานวันเข้าคุณครูก็รู้เรื่อง จึงสั่งเด็กหญิงกมลว่าอย่าให้เพื่อนลอกการบ้านอีก ไม่เช่นนั้นคุณครูจะตัดคะแนนเด็กหญิงกมล เมื่อคุณครูสั่งงานชิ้นใหม่ เพื่อน ๆ ต่างมาขอร้องให้เด็กหญิงกมลทำเช่นเดิม เด็กหญิงกมลควรทำเช่นไร
          ก. ให้เพื่อนลอกเหมือนเดิม แต่ต้องกำชับว่าให้เปลี่ยนคำพูดบ้าง เพราะเดี๋ยวคุณครูจับได้
          ข. ให้เพื่อนลอกตามเดิม โดยให้เพื่อนบอกคุณครูว่าคุณครูที่เรียนพิเศษสอนมาจึงทำได้
          ค. ไม่ให้เพื่อนลอก โดยยอมสละเวลาให้เพื่อสอนเพื่อนตอนเย็นแทน
          ง. ไม่ให้เพื่อนลอกพร้อมชี้แจงเหตุผลที่ไม่ให้ลอกเพื่อให้เพื่อนเข้าใจ
เฉลยข้อ ค.
          ไม่ให้เพื่อนลอก โดยยอมสละเวลาให้เพื่อสอนเพื่อนตอนเย็นแทน เพราะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด เพื่อนจะได้สามารถทำการบ้านเองได้ต่อไปเมื่อคุณครูสั่งการบ้านครั้งต่อไป
***********************************
53. เด็กชายปอที่บ้านมีฐานะค่อนข้างยากจนขัดสน วันหนึ่งแม่ของเด็กชายปอไม่สบายต้องการเงินมารักษาตัวด่วน มีแก๊งวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งพบเห็นจึงเสนอให้เด็กชายปอช่วยส่งยาไอซ์ให้เพียง 1 เที่ยวแลกกับเงินที่จะมารักษาแม่ เด็กชายปอ ควรทำอย่างไร
          ก. ไปปรึกษาแม่ก่อนว่า จะทำอย่างไร
          ข. ไม่ยอมส่งยาไอซ์เด็ดขาด เพราะผิดกฎหมาย
          ค. ทำเพื่อแม่ แม่ต้องสำคัญกว่าสิ่งอื่นอยู่แล้ว
          ง. ไปคุยกับแก๊งวัยรุ่นว่ามีงานอื่นไหม งานนี้เสี่ยงไป
เฉลยข้อ ข.
          ไม่ยอมส่งยาไอซ์เด็ดขาด เพราะผิดกฎหมาย การมีหิริโอตัปปะ การละอายชั่วกลัวบาป อีกทั้งการทำเช่นนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ยาเสพติดพวกนี้จะไปทำร้ายผู้คนอีกมากมาย ไม่ควรที่จะทำ ถึงจะได้เงินมารักษาแม่ แต่ก็ไม่ทำให้แม่ภูมิใจได้
***********************************
54. นายกบเป็นนักศึกษาแพทย์ที่มีฐานะขัดสน แต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ตำราต่างประเทศมาใช้ประกอบการศึกษา จึงได้ตัดสินใจที่จะถ่ายเอกสารตำราเล่มนั้นเพราะมันมีราคาสูงเกินไปไม่สามารถที่จะซื้อได้ แต่ตำราเล่มนั้นเป็นตำราที่มีลิขสิทธิ์ นายกบควรทำอย่างไร
          ก. ถ่ายเอกสารทั้งเล่มเลย เพราะประหยัดกว่าซื้อ และมันมีความจำเป็นจริง ๆ ที่จะต้องใช้
          ข. ไปยืมจากเพื่อนที่มีมาอ่าน
          ค. ลาออกจากการเป็นแพทย์เพราะคงไม่มีความสามารถพอที่จะจ่ายเงินทางด้านการเรียนได้เพียงพอ
          ง. ทำจดหมายไปขออนุญาตสำนักพิมพ์ถึงสาเหตุแล้วค่อยถ่ายเอกสาร
เฉลยข้อ ง.
          ทำจดหมายไปขออนุญาตสำนักพิมพ์ถึงสาเหตุแล้วค่อยถ่ายเอกสาร เพราะหนังสือนั้นมีลิขสิทธิ์ควรขออนุญาตก่อนที่จะทำการคัดลอกเนื้อหาภายในนั้น
***********************************
55. นักศึกษาที่แต่งชุดนักศึกษาตามแฟชั่นสมัยใหม่นั้น ท่านมีทัศนคติแง่บวกอย่างไร
          ก. เป็นคนที่ตามกระแสดี ไม่ล้าสมัย
          ข. เป็นสิทธิของแต่ละคน เราไม่เกี่ยว
          ค. มีความคิดสร้างสรรค์ นำแฟชั่นมาประยุกต์ใช้กับชุดนักศึกษา
          ง. ดูดี ถ้าการแต่งเข้ากับรูปร่างก็เหมาะสมดี
เฉลยข้อ ข.
          เป็นสิทธิของแต่ละคน เราไม่เกี่ยว เราควรที่จะคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลไม่ควรที่จะเข้าไปก้าวก่าย
***********************************
56. ในการเปิดรับสมัครพนักงานเข้าทำงานใหม่ของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง พบว่ามีผู้สมัครเป็นคนผิวดำ แต่เป็นคนที่มีความสามารถดีที่สุดในบรรดาผู้สมัครทั้งหมด แต่ผู้บริหารท่านหนึ่งเกรงว่าหากรับเข้าทำงานแล้วกลัวว่าลูกค้าอาจจะรังเกียจ ไม่อยากซื้อของด้วย ท่านคิดว่าประเด็นใดคือประเด็นทางจริยธรรมที่ควรคำนึงถึง
          ก. การรับพนักงานผิวดำนั้น จะทำให้สังคมภายในบริษัทรังเกียจหรือไม่
          ข. การไม่รับพนักงานผิวดำนั้นจะเป็นการปิดกั้นความสามารถของทรัพยากรบุคคลหรือไม่
          ค. ควรคำนึงถึงบริษัทมากกว่าหรือไม่
          ง. ควรคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนก่อนหรือไม่
เฉลยข้อ ง.
          ควรคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนก่อนหรือไม่ เพราะมนุษย์ทุกคนควรได้รับสิทธิของความเป็นมนุษย์ ไม่ควรที่จะปิดกั้นโอกาส
***********************************
57. ถ้าท่านกำลังชมหนังอยู่ภายในโรงภาพยนตร์แล้วมีคนข้าง ๆ เก้าอี้ของท่านรับโทรศัพท์ขณะชมภาพยนตร์ ท่านจะทำอย่างไร
          ก. สะกิดบอกว่าอย่ารับโทรศัพท์ขณะชมภาพยนตร์เลย เพราะมันรบกวนคนอื่น
          ข. พูดด่าลอย ๆ ให้คนที่คุยโทรศัพท์รู้ตัว
          ค. อดทนต่อไปเพราะเป็นสิทธิของเค้าที่จะคุยโทรศัพท์
          ง. สะกิดแล้วด่าว่าทำไมไร้มารยาทแบบนี้ หรือไม่มีใครสอน
เฉลยข้อ ก.
          สะกดบอกว่าอย่ารับโทรศัพท์ขณะชมภาพยนตร์เลย เพราะมันรบกวนคนอื่น เป็นมารยาทที่ดีที่ทุกคนพึงรู้และปฏิบัติตาม เพื่อคุณภาพของสังคมที่ดี
***********************************
58. คุณมีธุระด่วนกำลังรีบไปที่หมายให้ทันเวลา ในขณะที่คุณนั่งอยู่บนรถเพื่อนที่กำลังจะถึงสี่แยก ซึ่งหากผ่านสี่แยกนี้ไปได้ก็จะถึงที่หมายแล้ว แต่ไฟจราจรเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และเพื่อนของท่านเริ่มชะลอรถ คุณจะทำอย่างไร
          ก. แอบโกรธเพื่อนที่ไม่รีบเร่งให้พ้นสี่แยกไป
          ข. บอกให้เพื่อนรีบขับฝ่าไฟจราจรไปก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดง
          ค. ขอบคุณเพื่อน บอกเพื่อนว่าจะนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างไปต่อเอง
          ง. รอให้ไฟเขียวแล้วค่อยไปต่อ
เฉลยข้อ ง.
          รอให้ไฟเขียวแล้วค่อยไปต่อ หากตอบข้อ 3 ขอบคุณเพื่อน บอกเพื่อนว่าจะนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างไปต่อเอง ไม่มีประโยชน์เพราะตอนนั้นไฟจราจรก็เป็นสีแดง ต้องรอเวลาเช่นเดียวกัน ควรตอบข้อ 4 มากที่สุด เพราะเป็นแนวทางการตอบปัญหาที่ดีที่สุด
***********************************
59. แม่ค้าขายถั่วร้านหนึ่ง ได้ทำก้นกระป๋องตวงถั่วบุบขึ้นมาเพื่อโกงน้ำหนักลูกค้า ท่านพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวนั้น ท่านควรจะทำอย่างไร
          ก. บอกแม่ค้าว่าไม่ควรทำอย่างนี้เพราะเป็นการโกงคนซื้อ
          ข. แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาจัดการ
          ค. บอกให้คนรู้จักหรือคนที่สัญจรไปมาว่าอย่ามาซื้อร้านนี้เพราะโกงน้ำหนัก
          ง. ปล่อยไปเพราะสักวันกรรมเวรคงตามสนองเอง
เฉลยข้อ ก.
          บอกแม่ค้าว่าไม่ควรทำอย่างนี้เพราะเป็นการโกงคนซื้อ เพราะเราไม่ควรเพิกเฉยต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
***********************************
60. เช้าวันหนึ่งท่านเจองูกำลังนอนขดอยู่ข้างถังน้ำหน้าบ้าน ท่านจะทำอย่างไรกับงูตัวนี้
          ก. ตีให้ตาย
          ข. ทิ้งไว้รอให้คนอื่นมาเจอ
          ค. เขี่ยไปไว้นอกบ้าน
          ง. ไม่สนใจเพราะมันอาจตายแล้ว
เฉลยข้อ ก.
          ตีให้ตาย เพราะถ้าทิ้งไว้ หรือไปปล่อยไว้นอกบ้านถ้างูไม่ตายมันอาจไปทำร้ายคนอื่นได้ ควรตัดไฟแต่ต้นลม
***********************************
61. อายุรแพทย์ท่านหนึ่งให้การรักษาผู้ป่วยทุกรายอย่างเต็มที่และสุดความสามารถ จนมีผู้ป่วยรายหนึ่งรู้สึกอยากตอบแทนแพทย์ท่านนี้ โดยการมอบสิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้เป็นสินน้ำใจ ท่านคิดว่าแพทย์ท่านนี้จะตัดสินใจทำอย่างไร เพราะเหตุใด
          ก. รับสิ่งของนั้นไว้ เพราะเป็นสินน้ำใจเล็ก ๆ น้อย ๆ ของผู้ป่วย
          ข. รับสิ่งของนั้นไว้ เพราะเป็นความตั้งใจของผู้ป่วยที่มอบให้ด้วยเจตนาที่ดี
          ค. ไม่รับสิ่งของนั้น เพราะที่ทำไปนั้นเป็นหน้าที่ที่ควรปฏิบัติของแพทย์ทุกคน
          ง. ไม่รับสิ่งของนั้น เพราะจะรับเพียงค่าบริการตามหน้าที่เท่านั้น
เฉลยข้อ ง.
          แพทย์ไม่ควรเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเอง และจะไม่รับค่าตอบแทนอื่น ๆ
***********************************
62. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่ง เป็นเพื่อนสนิทกับท่านซึ่งประกอบอาชีพเป็นแพทย์ มีความต้องการจะลาพักร้อนยาวเพื่อไปเที่ยวต่างประเทศ จึงขอให้ท่านช่วยเขียนใบรับรองแพทย์ให้หยุดพัก ท่านจะตัดสินใจทำอย่างไร
          ก. ยอมเขียนใบรับรองแพทย์ให้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อน
          ข. ยอมเขียนใบรับรองแพทย์ให้ เพราะเนื่องจากเกรงใจว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
          ค. ไม่ยอมเขียนใบรับรองแพทย์ให้ โดยอ้างถึงหลักจรรยาบรรณของแพทย์
          ง. ไม่ยอมเขียนใบรับรองแพทย์ให้ พร้อมกับตักเตือนข้าราชการท่านนั้น
เฉลยข้อ ค.
          ผู้เป็นแพทย์ไม่ควรประพฤติผิดด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการเขียนใบรับรองแพทย์
***********************************
63. ผู้หญิงคนหนึ่งมาพบแพทย์ด้วยอาการฟกช้ำ พร้อมกับแจ้งว่าหกล้มมา แต่ผลการตรวจกลับยืนยันว่าผู้หญิงคนดังกล่าวนั้นโดนทำร้ายร่างกายมา หากท่านเป็นแพทย์คนดังกล่าวท่านจะทำอย่างไร
          ก. สอบถามถึงสาเหตุ แล้วอาสาเข้าช่วยเหลือ
          ข. สอบถามถึงสาเหตุ แล้วแนะนำให้ไปแจ้งความ
          ค. รักษาไปตามหน้าที่ โดยไม่ก้าวก้ายเรื่องส่วนตัว ถ้าเขาเต็มใจบอกก็คงบอกเอง
          ง. เค้นเอาความจริงเพื่อหาความยุติธรรมให้ผู้ป่วย
เฉลยข้อ ค.
          เป็นเสรีภาพส่วนบุคคลที่จะแจ้งความจริงต่อแพทย์หรือไม่ ไม่ควรไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของผู้ป่วย
***********************************
64. อังนพ เป็นเด็กต่างจังหวัดที่มีความสามารถด้านการคณิตศาสตร์เป็นอย่างมาก จนสามารถสอบแข่งขันเป็นตัวแทนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาคณิตศาสตร์ นานาชาติ ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเวทีที่นักคณิตศาสตร์ทุกคนต่างใฝ่ฝัน ขณะเดียวกันทางบ้านของอังนพทราบว่าเพื่อนชายที่สนิทกันตั้งแต่สมัยประถมศึกษาประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์เสียชีวิต หากท่านเป็นแม่ของอังนพท่านจะตัดสินใจอย่างไร
          ก. รอให้การแข่งขันจบก่อน แล้วค่อยบอกเรื่องนี้กับอังนพ
          ข. ไม่บอกเลย เพราะอังนพจะเสียสมาธิกับการแข่งขัน
          ค. บอกทันที เพราะอังนพจะไม่มีโอกาสมางานศพเพื่อนสนิทได้ทันเวลา
          ง. อยู่เฉย ๆ รอจนกว่าอังนพถามถึงค่อยบอกความจริง
เฉลยข้อ ก.
          แม่ของอังนพควรบอกอังนพ แต่รอให้เวลาผ่านไปสักพักเพื่อไม่ให้อังนพเสียสมาธิในการแข่งขัน
***********************************
65. ชาย เป็นเด็กต่างจังหวัดที่มีความตั้งใจในการเล่นกีฬาเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยจากโควต้าความสามารถพิเศษทางกีฬา ผลสอบปรากฎว่าชายสามารถสอบเข้าได้ และจะต้องไปรายงานตัวกับทางมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพฯ ในวันรุ่งขึ้น ณ วันที่รายงานตัว ทางบ้านของชายทราบข่าวว่าญาติของชายที่ชายรักมากประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต หากท่านเป็นแม่ของชายท่านจะตัดสินใจกับเหตุการณ์นี้อย่างไร
          ก. อยู่เฉย ๆ รอให้ชายถามถึงญาติคนนี้ก่อนแล้วจึงบอกความจริง
          ข. ไม่บอกเลย เพราะอาจทำให้ชายวิตกกังวลในการรายงานตัว
          ค. บอกชายทันที ว่ารายงานตัวเสร็จแล้วให้รีบกลับมา
          ง. รอให้ชายกลับมาที่บ้านก่อน แล้วค่อยบอกความจริง
เฉลยข้อ ง.
          เพราะอาจมีบางเหตุผลที่ควรยกเว้นในการบอกความจริงต่อผู้อื่น ควรรอให้มีโอกาสที่เหมาะสมแล้วจึงค่อยบอกความจริง
***********************************
66. น.ส.ส้ม จะสอบชิงทุนไปเรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่ต่างประเทศ แต่ น.ส.ส้ม ป่วย หลังจากไปพบแพทย์ซึ่งแพทย์ตรวจวินิจฉัยแล้วพบว่าเป็นโรคที่เรื้อรัง และอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ มีโอกาสพบน้อยมากถึง 1 ใน 40,000 และโรคนี้ติดต่อกันได้ง่ายผ่านทางการไอหรือจาม ถ้าท่านเป็น น.ส.ส้ม ท่านจะตัดสินใจอย่างไร
          ก. ไปสอบ เพราะการสอบครั้งนี้สำคัญต่อตนมาก และใส่ผ้าปิดปากไปด้วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
          ข. ไปสอบ เพราะคิดว่าไม่สามารถติดต่อสู่ผู้อื่นได้แน่นอน เนื่องจากโรคนี้มีโอกาสพบน้อยมาก
          ค. ไม่ไปสอบ เพราะโรคนั้นอาจติดต่อไปสู่ผู้อื่นได้ หากติดต่อนั้นจะเป็นการทำร้ายผู้อื่นทางอ้อม
          ง. ไม่ไปสอบ เพราะต้องไปรักษาไม่งั้นอาจเสียชีวิตได้
เฉลยข้อ ค.
          เราควรคำนึงถึงส่วนรวมมากกว่าตนเอง
***********************************
67. ท่านกำลังเดินจ่ายตลาดอย่างเพลิดเพลินอยู่ ท่านหันไปสังเกตเห็นน้าหลานคู่หนึ่ง โดยหลานกำลังดื้อ และไม่เชื่อฟังน้าอยู่ น้าเลยทำโทษหลานโดยใช้ไม้แขวนเสื้อตีหลานเข้าที่ขาอย่างแรง ท่านอยู่ในเหตุการณ์นี้ท่านจะตัดสินใจทำอย่างไร
          ก. อยู่เฉย ๆ เพราะคิดว่าเป็นเรื่องของน้าหลานกัน 2 คน
          ข. รีบนำเหตุการณ์เหล่านั้นไปแจ้งตำรวจในพื้นที่ให้มาดำเนินการ
          ค. รู้สึกเสียใจและสงสารเด็กเป็นอย่างมาก
          ง. เข้าไปอธิบายถึงหลักความจริงให้น้าฟัง และขอให้พาตัวหลานไปส่งมูลนิธิ
เฉลยข้อ ง.
          เพราะเราควรมีจิตใจเมตตา ปราณี และช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบกับปัญหาต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ
***********************************
68. หากท่านเป็นหัวหน้าห้อง แล้วพบว่าเหรัญญิกกำลังทำการทุจริตโกงเงินจากการทำกิจกรรมกีฬาสี เพื่อนำเงินส่วนเกินมาเป็นผลประโยชน์ต่อห้อง ท่านจะตัดสินใจทำอย่างไร
          ก. เห็นด้วยกับการกระทำของเหรัญญิก เพราะคิดว่าเป็นเงินจำนวนไม่มาก ไม่กระทบต่องานกีฬาสี และยังเป็นประโยชน์ต่อห้องของเราด้วย
          ข. ไม่เห็นด้วยหรือไม่สนับสนุนเหรัญญิก แล้วปฏิบัติหน้าที่ของตนเองต่อไป
          ค. ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองต่อไป แต่นำเรื่องการทุจริตไปบอกให้อาจารย์ทราบ
          ง. เข้าไปพูดกับเหรัญญิกด้วยเหตุผล และพยายามเปลี่ยนทัศนคติของเขาในทางที่ดีขึ้น
เฉลยข้อ ง.
          เราจะไม่สนับสนุนการทำความชั่ว และจะต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองในการดูแลลูกน้องให้ทำความดีและไม่ทำความชั่วอีกด้วย
***********************************
69. นายโก้ เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ก่อนจบการศึกษาทางมหาวิทยาลัยส่งไปศึกษางานที่บริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งหัวหน้างานชื่อนายเอ ทุกคนในบริษัทเล่าลือกันว่านายเอเป็นคนเจ้าระเบียบไม่ชอบให้ใครหักหน้า วันหนึ่งอุปกรณ์ภายในสำนักงานมีปัญหา ถ้าท่านเป็นนายโก้ท่านจะทำอย่างไร
          ก. เฉย ๆ เพราะเดี๋ยวนายเอก็คงเดินตรวจแล้วรู้เอง
          ข. พูดอ้อม ๆ ให้นายเอเข้าไปจัดการ
          ค. แจ้งปัญหาให้นายเอทราบ
          ง. ใช้ความรู้ที่มีมาค่อย ๆ แก้ปัญหา
เฉลยข้อ ค.
          การแจ้งความจริงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าการปกปิดปัญหาไว้แล้วมาแก้เอง เพราะอาจทำให้ปัญหาบานปลายมากไปกว่านี้
***********************************
70. ชาวบ้านแจ้งว่า ด.ญ.โป้ง ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนเป็นประจำ ญาติที่รู้จักก็รู้เห็นแต่ไม่ทำอะไร หากท่านทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท่านจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์ดังกล่าว
          ก. วางเฉย เพราะขนาดญาติกันยังไม่ทำอะไรเลย เราเป็นคนนอกก็อย่าไปยุ่ง แสดงว่ามีเหตุผลส่วนตัว
          ข. วางเฉย เพราะไม่รู้จริงเท็จ ชาวบ้านก็ไม่รู้จะโกหกไหม
          ค. แยก ด.ญ.โป้ง ออกจากครอบครัวไปอยู่สถานที่ที่ดูแลสิทธิเด็ก
          ง. พูดคุยกับญาติให้ไปจัดการกันต่อ
เฉลยข้อ ค.
          เพราะปัญหาดังกล่าวเรามีสิทธิที่จะเข้าไปดูแลเพราะเราก็ทำงานอยู่หน่วยงานดังกล่าวอยู่แล้ว
***********************************
71. หากท่านพบเห็นคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังเตรียมวิ่งข้ามถนนที่มีสะพานลอยอยู่ถัดออกไปไม่ไกล ไม่นานนักท่านก็เห็นสุนัขตัวหนึ่งยืนรอที่จะข้ามทางม้าลาย จากเหตุการณ์ดังกล่าวท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไร
          ก. รู้สึกชื่นชมความแสนรู้ของสุนัขตัวนั้น พร้อมตำหนิคนกลุ่มนั้นว่าฉลาดไม่เท่าสุนัข
          ข. รู้สึกเฉย ๆ เพราะคิดไปก็เสียเวลาเปล่า
          ค. คนนั้นสมองใหญ่กว่าสุนัข ก็สามารถคิดได้อยู่แล้วว่าการขึ้นสะพานลอยนั้นเสียเวลา
          ง. คนควรอายสุนัข เพราะสุนัขยังรู้จักทำตามวินัยจราจร
เฉลยข้อ ง.
          เราควรที่จะมีจิตสำนึกของการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุด ถึงการปฏิบัติดังกล่าวนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดก็ตาม
***********************************
72. ขณะที่ท่านกำลังขับรถอยู่บนถนน ขณะนั้นท่านเห็นรถวิ่งตามช่องจราจรด้านซ้าย แล้วเปลี่ยนช่องจราจรมาด้านขวาอย่างรวดเร็ว เพื่อกลับรถอย่างกะทันหัน ท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไรกับพฤติกรรมดังกล่าว
          ก. รถคันนี้ควรวิ่งไปก่อนและค่อย ๆ เปลี่ยนช่องจราจรกลับด้านหน้า
          ข. ควรหยุดรถและรอให้สัญญาณไฟเลี้ยว เพื่อให้รถในช่องจราจรอื่นรู้ตัว
          ค. ไม่มีข้อคิดเห็น เห็นการกระทำเช่นนี้บ่อยจึงไม่ใช่เรื่องแปลก
          ง. เป็นสิทธิส่วนบุคคลของคนขับในเมื่อไม่ได้ทำอันตรายแก่ใครก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิด
เฉลยข้อ ข.
          เพราะผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนนั้นควรที่จะเคารพกฎจราจร แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ประชาชนทุกคนควรกระทำ เข้ากับทฤษฎีประโยชน์นิยม คือการกระทำนั้นควรเป็นประโยชน์ไปสู่ผู้อื่น
***********************************
73. นายอาร์และนายเป้ เป็นเพื่อนรักกัน วันหนึ่งคุณครูประจำชั้นแจ้งว่าจะมีการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ในวันพรุ่งนี้ นายอาร์จึงกังวลเป็นอย่างมาก เพราะเขาไม่เข้าใจบทเรียน นายอาร์จึงขอนายเป้ลอกข้อสอบ แต่นายเป้บอกปฏิเสธไปและขอช่วยนายอาร์เป็นการติวให้แทน ท่านคิดว่านายเป้นั้นมีคุณธรรมที่ดีในด้านใด
          ก. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
          ข. มีความเสมอภาค
          ค. มีความเกรงกลัวและละอายต่อบาป
          ง. มีความยุติธรรมต่อทุกคน
เฉลยข้อ ค.
          มีความเกรงกลัวและละอายต่อบาป เพราะการที่นายอาร์ลอกนั้นเป็นการทำผิด ไม่ควรที่จะกระทำลงไป
***********************************
74. ในการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ครั้งหนึ่ง นายเอและนายบี เป็นเพื่อนสนิทกันมาก ก่อนเข้าห้องสอบนายเอมาขอลอกข้อสอบของนายบีที่เรียนเก่งกว่า ถ้าท่านเป็นนายบีท่านจะทำอย่างไร
          ก. ปฏิเสธและตักเตือนนายเอ
          ข. ปฏิเสธแล้วเสนอตัวเป็นผู้ติวให้นายเอ เพื่อให้นายเอสามารถทำข้อสอบได้ด้วยตนเอง
          ค. รับปากแล้วเปิดโอกาสให้นายเอลอก
          ง. รับปาก เพราะกลัวเสียเพื่อน แต่เวลาทำข้อสอบจะเอามือปิดข้อสอบไว้ไม่ให้นายเอเห็น
เฉลยข้อ ข.
          การเกิดหิริโอตัปปะ คือ การไม่ทำชั่วเพราะเกรงกลัวต่อบาป และเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ตกยากในทางที่ถูกต้อง เพื่อให้นายเอมีความรู้ความสามารถไปสอบในครั้งต่อ ๆ ไปอีกด้วย
***********************************
75. วันหนึ่งท่านพบเพื่อนบ้านที่กำลังขนเสื้อผ้าพร้อมลูกกำลังจะหนี ท่านจึงถามว่าจะไปไหน เพื่อนบ้านของท่านจึงบอกว่าเพิ่งโดนสามีทำร้ายและกำลังจะหนีไปบ้านแม่ และขอร้องท่านว่าอย่าไปบอกสามี เพราะทนไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมชอบทำร้ายร่างกายของสามี วันรุ่งขึ้นสามีของเพื่อนบ้านมาไถ่ถามจากท่านว่าภรรยาของเขาหายไปไหน ท่านควรตอบว่าอย่างไร
          ก. บอกสามีของเพื่อนบ้านไปว่าภรรยาไม่ให้บอกและกล่าวตักเตือนสามีที่มีพฤติกรรมชอบทำร้ายร่างกายภรรยาตนเอง
          ข. ทำเป็นไม่สนใจและบอกว่าไม่อยากยุ่งเรื่องของคนอื่น
          ค. ไม่บอกสามี แล้วบอกสามีของเพื่อนบ้านไปว่าไม่รู้เรื่อง เพราะเพื่อนคนนั้นได้ขอร้องไว้
          ง. บอกว่ารู้แต่ไม่ขอบอกและจะไปตามภรรยากลับมาให้เอง
เฉลยข้อ ค.
          เพราะเราควรคำนึงถึงการรักษาความลับที่ได้สัญญากับภรรยาไว้
***********************************
76. มีผู้ป่วยรายหนึ่งอยู่ในการดูแลรักษาของแพทย์ท่านหนึ่ง แพทย์ท่านนี้พิจารณาอาการของโรคแล้ว คิดว่าผู้ป่วยรายนี้จะต้องเสียชีวิตในอีกไม่ช้าแน่นอน และได้บอกอาการของโรคกับญาติผู้ป่วยได้รับทราบ ถ้าหากท่านเป็นแพทย์ท่านนี้ ท่านจะตัดสินใจทำการรักษาต่อไปอย่างไร
          ก. ตัดสินใจรักษาในวิธีที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยทรมานและจะได้ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของญาติผู้ป่วย
          ข. พยายามรักษาชีวิตของผู้ป่วยไว้ให้ได้นานที่สุด เพื่ออยู่เป็นกำลังใจต่อไปให้กับญาติ
          ค. ไม่ทำการรักษาใด ๆ ต่อ ปล่อยให้ผู้ป่วยมีอาการไปตามธรรมชาติ
          ง. รักษาผู้ป่วยไปตามอาการของโรคต่อไป
เฉลยข้อ ง.
          รักษาผู้ป่วยไปตามอาการของโรคต่อไป แม้ผู้ป่วยป่วยด้วยอาการของโรคที่เกินที่จะรักษาให้หายขาดแล้วและจะต้องเสียชีวิตในไม่ช้า แต่การที่จะปล่อยให้ผู้ป่วยเสียชีวิตไปโดยไม่ช่วยเหลือนั้นแพทย์ที่ดีไม่ควรที่จะกระทำ ควรที่จะรักษาไปตามอาการของโรคต่อไปเรื่อย ๆ อย่างสุดความสามารถ
***********************************
77. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่ปัจจุบันเด็กวัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเพิ่มมากขึ้น ควรแก้ไขอย่างไรจึงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
          ก. เด็กวัยรุ่นเปิดกว้าง รู้จักรักและศึกษาวัฒนธรรมสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี
          ข. ร่วมจัดการรณรงค์ลดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
          ค. ให้การศึกษาถึงวิธีการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์และการคุมกำเนิดอย่างปลอดภัย
          ง. ปล่อยให้เด็กนักเรียนรู้จักเผชิญและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองโดยมีผู้ใหญ่คอยดูแลห่าง ๆ
เฉลยข้อ ค.
          ให้การศึกษาถึงวิธีการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์และการคุมกำเนิดอย่างปลอดภัย ควรหาทางออกให้กับปัญหา ในกรณีของปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นได้ว่าเป็นค่านิยมสมัยใหม่ของสังคม การที่จะไปเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่ผิดนั้นเป็นสิ่งถูกต้องก็ตาม แต่เป็นสิ่งที่ทำได้ยากและใช้เวลานาน ควรที่จะให้มีการเรียนรู้ที่จะป้องกันผลเสียจากปัญหาที่จะเกิดจากปัญหานั้น เป็นทางออกที่ดีและปฏิบัติได้ง่ายกว่า
***********************************
78. ในช่วงของการฉลองการศึกษาจบของนักศึกษารุ่นพี่ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีการเลี้ยงกันนอกสถานที่ รุ่นพี่และรุ่นน้องส่วนใหญ่อยู่ในอาการมึนเมา นางสาวแซมมี่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่บ้านค่อนข้างมีฐานะ ถูกรุ่นพี่ปิ๋ว ชั้นปี 4 ลวนลามจนตั้งครรภ์ในภายหลัง ซึ่งนายโก้เป็นเพื่อนสนิทของนายปิ๋ว รู้เรื่องทุกอย่าง เมื่อเหตุการณ์บานปลาย พ่อแม่ของนางสาวแซมมี่ ต้องการเอาเรื่องให้ถึงที่สุด เมื่อเค้นความจริงจากนางสาวแซมมี่ก็ไม่ทราบว่าใครเป็นพ่อของเด็กในท้องนั้น หากท่านเป็นนายโก้ท่านจะทำอย่างไร
          ก. เฉย ๆ ไม่เอาตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยว
          ข. บอกนางสาวแซมมี่ว่าใครเป็นพ่อเด็ก
          ค. ยอมรับว่าตนเองคือพ่อของเด็ก เพราะเพื่อปกป้องเพื่อนสนิท
          ง. บอกให้ครอบครัวของนางสาวแซมมี่ใช้กระบวนการทางการแพทย์พิสูจน์
เฉลยข้อ ง.
          เพราะเป็นการอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์เพื่อความถูกต้องมากที่สุด เพราะบางทีที่รู้อาจไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น เช่นนางสาวแซมมี่อาจตั้งครรภ์กับชายคนอื่นที่ไม่ใช่นายปิ๋วก็เป็นได้
***********************************
79. รัฐแห่งหนึ่งมีกฎหมายท้องถิ่นว่าห้ามการจุดประทัดเพราะจะเป็นการสร้างความวุ่นวายให้แก่ประชาชน นายกวงซึ่งเป็นชนชาติอื่นที่เข้ามาอาศัยภายในรัฐแห่งนั้นได้ทำการจุดประทัดและอ้างว่า การจุดประทัดนั้นเป็นการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ผลจากการกระทำของนายกวงถูกจำคุก แต่ได้รับการสรรเสริญจากคนในชนชาติเดียวกับนายกวง จากเหตุการณ์นี้ท่านคิดเห็นอย่างไร
          ก. นายกวงทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เพราะถ้าไม่ถูกต้องคงไม่ได้รับการสรรเสริญ
          ข. นายกวงทำผิดกฎหมายท้องถิ่น ไม่สมควรได้รับการยกย่อง เพราะกฎหมายคือสิ่งที่ตีกรอบให้ประชาชนทุกคนอยู่รวมกันอย่างมีความสุขไม่ใช่หรือ
          ค. นายกวงไม่ควรโดนจับเพราะเค้าทำเพื่อความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ
          ง. นายกวงน่าจะปรับประเพณีเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับกฎหมายในท้องถิ่นนั้น
เฉลยข้อ ง.
          นายกวงน่าจะปรับประเพณีเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับกฎหมายในท้องถิ่นนั้น เช่นคำกล่าวที่ว่า เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม
***********************************
80. เด็กชายสมชายเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเสมอมา โดยการสอบไล่ครั้งหนึ่ง เด็กชายสมชายเป็นไข้หวัดใหญ่ต้องไปนอนโรงพยาบาลช่วงใกล้สอบ ทำให้ไม่ได้ทบทวนบทเรียน เด็กชายสมชายจึงตัดสินใจที่จะจดโพยเข้าห้องสอบ หากท่านเป็นเพื่อนของเด็กชายสมชาย ที่รู้เห็นเหตุการณ์ ท่านจะทำอย่างไร
          ก. รีบนำเรื่องที่ทราบไปบอกคุณครู จะได้ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย
          ข. ตักเตือนสมชายว่าอย่าทำแบบนี้
          ค. เสนอตัวว่าจะติวให้สมชาย ก่อนที่จะสอบ
          ง. บอกให้สมชายว่าลองทำด้วยตนเองก่อนถ้าไม่ได้ค่อยมาลอกตนเองจะปลอดภัยกว่า
เฉลยข้อ ค.
          เสนอตัวว่าจะติวให้สมชายก่อนที่จะสอบ เพื่อที่จะให้การสอบนั้นเป็นไปอย่างบริสุทธิ์โปร่งใส และยุติธรรม สมชายจะได้ไม่ต้องทำผิด
***********************************
81. แพทย์จบใหม่ไปใช้ทุนที่ภาคใต้ของประเทศไทย กลางดึกคืนหนึ่งขณะที่เดินอยู่ในตลาดเกิดระเบิดขึ้นมีผู้บาดเจ็บหลายราย แพทย์ผู้นี้ควรทำอย่างไร
          ก. หาที่ปลอดภัยหลบก่อน
          ข. โทรแจ้งตำรวจและโรงพยาบาลเพื่อให้มารับตัวผู้บาดเจ็บ
          ค. นำยาและอุปกรณ์ทำแผลจากที่ร้านขายยาบริเวณนั้นมาช่วยทำแผลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน
          ง. ไม่แสดงตนว่าเป็นแพทย์แล้วรีบออกจากที่เกิดเหตุ
เฉลยข้อ ค.
          นำยาและอุปกรณ์ทำแผลจากที่ร้านขายยาบริเวณนั้นมาช่วยทำแผลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน เพราะควรที่จะทำสิ่งที่ตนเองทำได้ก่อนเป็นอันดับแรก จะเป็นการบรรเทาอาการของผู้ป่วยให้ทุเลาลงในเบื้องต้น
***********************************
82. หากมีฟอร์เวิร์ดเมล์ฉบับหนึ่งกล่าวว่าการเล่นคอมสาธารณะจะทำให้เป็นมะเร็งที่สมอง และให้ช่วยกระจายข่าวนี้โดยการส่งต่อไปยังคนรู้จัก หากเป็นท่านที่ได้รับฟอร์เวิร์ดเมล์ฉบับนี้ท่านจะทำอย่างไร
          ก. รีบฟอร์เวิร์ดเมล์ฉบับนี้ไปยังคนรู้จัก
          ข. โทรไปถามคนที่ฟอร์เวิร์ดเมล์มาว่าจริงหรือไม่
          ค. ส่งให้เฉพาะคนสนิท
          ง. ไปสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต เพื่อกลั่นกรองข้อเท็จจริง แล้วค่อยส่งต่อให้ผู้อื่น
เฉลยข้อ ง.
          ไปสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เพื่อกลั่นกรองข้อเท็จจริง แล้วค่อยส่งต่อให้ผู้อื่น เพราะข้อมูลที่ได้มานั้นควรที่จะกลั่นกรองให้ดีว่าจริงเท็จแค่ไหน เพื่อให้คนที่ได้รับข้อมูลไปไม่ว่าจะชนิดใดก็ตาม ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
***********************************
83. หากท่านกำลังโดยสารรถไฟฟ้า BTS แล้วพอดีว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้โดยสารใช้บริการเป็นจำนวนมาก ขณะท่านกำลังจะลงจากรถไฟฟ้านั้น มีผู้โดยสารมายืนเตรียมตัวที่จะเข้าไปในตัวขบวนรถ ท่านควรทำอย่างไร
          ก. กล่าวขอโทษ แล้วเบียดคนออกมาเลย
          ข. กล่าวขอโทษแล้วรอให้คนหลีกทาง แล้วค่อยเดินลง
          ค. ไม่กล่าวขอโทษ แล้วเบียดออกมาเลย
          ง. รอให้คนอื่นออกมาก่อนแล้วค่อยเดินออกมา
เฉลยข้อ ข.
          กล่าวขอโทษแล้วรอให้คนหลีกทาง แล้วค่อยเดินลง เพราะเป็นมารยาทที่ดีของการใช้บริการของสาธารณะที่ดี และพึงกระทำ
***********************************
84. เอกเป็นนักเรียนที่มีนิสัยเฮฮา ชอบหยอกล้อกับเพื่อนเป็นประจำ เอกจึงชอบตั้งฉายาให้อาจารย์ทุกคน ทำให้เป็นที่เฮฮาของเพื่อน ๆ จากการกระทำของเอกนั้นท่านคิดว่าประเด็นใดคือประเด็นทางด้านจริยธรรม
          ก. เอกเป็นคนสนุกเกินไปหรือไม่
          ข. เอกเป็นคนที่ไม่มีความเคารพต่อผู้ใหญ่หรือไม่
          ค. นักเรียนควรที่จะมีความเคารพต่อครูหรือไม่
          ง. เอกควรตั้งฉายาให้อาจารย์หรือไม่
เฉลยข้อ ค.
          นักเรียนควรที่จะมีความเคารพต่อครูหรือไม่
***********************************
85. หากท่านเป็นหัวหน้าของลูกน้องกลุ่มหนึ่ง แล้วถึงเวลาที่ต้องเลื่อนตำแหน่งให้ลูกน้องของท่านที่จะมาช่วยงานของท่าน ท่านจะเลือกลูกน้องที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งจาก
          ก. มีความเป็นผู้นำ
          ข. มีความทุ่มเท
          ค. มีความเชื่อฟัง
          ง. มีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่การงาน
เฉลยข้อ ข.
          ความทุ่มเท เพราะถ้าหากลูกน้องทุ่มเทกับการทำงาน ก็แสดงว่าลูกน้องคนนี้เป็นคนที่มีความจริงใจที่จะทำงานกับเรา
***********************************
86. หากท่านเป็นแพทย์ที่กำลังดูแลผู้ป่วยรายหนึ่งที่เป็นโรคมะเร็งปอด แล้วคนไข้คนนี้รู้สึกทรมานมากขอให้ท่านเพิ่มยาเพื่อระงับความเจ็บปวด ท่านควรทำอย่างไร
          ก. สอบถามญาติผู้ป่วยก่อนเพื่อให้แน่ใจ
          ข. ไม่เพิ่มยาให้ ยาที่ให้ผู้ป่วยอยู่ปัจจุบันก็เพียงพออยู่แล้ว
          ค. เพิ่มยาให้ตามที่ผู้ป่วยต้องการ
          ง. ไม่เพิ่มยาให้ แต่หลอกผู้ป่วยโดยการฉีดกลูโคสเข้ากระแสเลือดแทน
เฉลยข้อ ค.
          เพิ่มยาให้ตามที่ผู้ป่วยต้องการ เพราะเป็นสิทธิของผู้ป่วย ทำตามความต้องการที่ผู้ป่วยร้องขอ
***********************************
87. ขณะที่ท่านกำลังถอยรถออกจากลานจอดรถที่แห่งหนึ่งเพื่อที่รีบไปธุระด่วน พอดีท่านกลับรถแล้วมองไม่เห็นว่ามีรถจอดอยู่ข้าง ๆ แล้วไปเฉี่ยวรถคันนั้นแต่รอยชนที่เกิดจากรถท่านนั้นมีแค่นิดหน่อยแต่รถคันนั้นมีร่องรอยจากการชนที่มีมาก่อนแล้ว แต่ท่านรีบไม่มีเวลารอเจ้าของรถ ท่านจะทำอย่างไร
          ก. รอเจอเจ้าของรถคันดังกล่าว
          ข. เรียก รปภ.มาจดบันทึกสภาพเพื่อเป็นพยานให้ท่านแล้วทิ้งเบอร์ทิ้งให้เจ้าของรถเอาจาก รปภ.แทน
          ค. ไปทำธุระเพราะเจ้าของรถคงไม่รู้เพราะรอยชนเก่ามันเยอะกว่ามาก
          ง. เขียนเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แปะไว้ที่กระจกรถ
เฉลยข้อ ข.
          เรียก รปภ.มาจดบันทึกสภาพเพื่อเป็นพยานให้ท่านแล้วทิ้งเบอร์ทิ้งให้เจ้าของรถเอาจาก รปภ.แทน เพราะ รปภ.จะได้ช่วยบอกได้ว่าท่านได้รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดแล้วและท่านไม่ได้เป็นผู้ที่ทำรอยชนเก่านั้น
***********************************
88. แพทย์ที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางประจำอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง ท่านคิดว่าแพทย์ท่านนี้จะให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นคนจนและคนรวยแตกต่างกันหรือไม่ เพราะเหตุใด
          ก. ต่างกัน เพราะผู้ป่วยคนจนจะรู้จักวางตัวได้อย่างเหมาะสมและให้เกียรติคนรวยก่อนเสมอ
          ข. ต่างกัน เพราะในโรงพยาบาลเอกชน ผู้ป่วยที่เป็นคนรวยจะมีสิทธิได้รับการรักษาที่ดีกว่าคนจน
          ค. ไม่ต่างกัน เพราะผู้ป่วยคนรวยและคนจนมีเกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นคนที่เท่าเทียมกัน
          ง. ไม่ต่างกัน เพราะผู้ป่วยคนรวยและคนจนมีสิทธิที่จะได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกัน แม้จะมีฐานะทางสังคมที่แตกต่างกันก็ตาม
เฉลยข้อ ง.
          แพทย์จะให้การรักษาแก่ผู้ป่วยทุกคนอย่างเสมอภาค โดยจะไม่ให้ความแตกต่างทางด้านฐานะทางสังคม หรือด้านใด ๆ ก็ตาม มามีผลต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย
***********************************
89. เด็กชายแซม มีอาการไม่สบาย เมื่อผู้ปกครองพาไปพบแพทย์ แพทย์วินิจฉัยอาการแล้วพบว่าเป็นเพียงโรคหวัดธรรมดา แต่ผู้ปกครองขอให้แพทย์รับเด็กชายแซมนอนโรงพยาบาล เนื่องจากเด็กชายแซมมีประกัน แต่จะได้รับประกันต่อเมื่อนอนโรงพยาบาล หากท่านเป็นแพทย์ผู้รักษาท่านจะตอบผู้ปกครองอย่างไร
          ก. ปฏิเสธ แล้วอ้างว่าไม่มีเตียงพอสำหรับรองรับผู้ป่วย
          ข. ปฏิเสธ แล้วชี้แจงว่าไม่ควรทำเช่นนี้
          ค. ให้เด็กชายแซมนอนโรงพยาบาล เพราะจะได้รับเงินประกัน ซึ่งแพทย์ก็ไม่ได้เสียหายอะไร
          ง. ให้เด็กชายแซมนอนโรงพยาบาล เพราะไม่อยากขัดใจผู้ปกครอง
เฉลยข้อ ข.
          ไม่ควรรับรองผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับซึ่งประกัน โดยเหตุที่ไม่เป็นความจริงหรือแสวงหาผลประโยชน์
***********************************
90. แพทย์คนหนึ่งเจอกับผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการทำแท้งอย่างผิดกฎหมายมาแต่เกิดอาการเสียเลือดจนช็อก แพทย์คนนี้จึงได้ให้เลือดแก่ผู้ป่วยและประทังอาการไป เมื่อผู้ป่วยพอที่จะมีสติได้ขอร้องกับท่านว่า อย่าแจ้งให้ผู้ปกครองของเขาทราบ เมื่อผู้ปกครองของผู้ป่วยมาถึงได้สอบถามกับท่านถึงอาการของผู้ป่วย ถ้าท่านเป็นแพทย์คนนั้นท่านจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์นี้
          ก. แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เพราะเป็นสิทธิของผู้ปกครองที่จะรู้ถึงอาการ
          ข. แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ว่าผู้ป่วยโดนรถชนมาจึงทำให้เสียเลือดมาก
          ค. ไม่แจ้งอะไรให้ผู้ปกครองทราบ ทำตัวเงียบแล้วบอกว่ายังไม่แน่ใจถึงอาการที่แน่นอน
          ง. ไม่แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ อ้างว่าเป็นจรรยาบรรณของแพทย์ที่ต้องเก็บความลับ
เฉลยข้อ ก.
          เพราะผู้ปกครองมีสิทธิ์ที่จะทราบถึงอาการของบุตรหลานที่อยู่ภายใต้การปกครองของตน
***********************************
91. นาริน เป็นเด็กที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเป็นอย่างมาก แต่เนื่องด้วยฐานะทางบ้านของนารินนั้นยากจนจึงทำให้นารินไม่ได้เรียนดนตรีเหมือนคนอื่น ๆ แต่ด้วยความมุ่งมั่นนารินขยันฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ จนในที่สุดนารินก็ได้รับคัดเลือกให้ไปแสดงดนตรีในงานเทศกาลดนตรีแห่งหนึ่ง ณ วันงานแสดงดนตรีคุณพ่อของนารินเกิดป่วยหนักอย่างกะทันหัน หากท่านเป็นคุณแม่ของนารินท่านจะตัดสินใจบอกเหตุการณ์นี้กับนารินอย่างไร
          ก.บอกนารินว่าพ่อไปทำงานที่ต่างจังหวัด เพื่อไม่ให้นารินวิตกกังวลและเสียสมาธิในการแสดงดนตรี
          ข. บอกนารินทันที เนื่องจากพ่อมีความสำคัญกับนารินมากกว่าการแสดงดนตรีของเขา
          ค. รอให้นารินแสดงดนตรีในเทศกาลดนตรีนี้จบก่อน แล้วจึงบอกเรื่องนี้แก่นาริน
          ง. อยู่เฉย ๆ รอให้นารินถามถึงพ่อก่อน แล้วจึงเล่าเหตุการณ์ให้นารินฟัง
เฉลยข้อ ค.
          เพราะนารินมีสิทธิ์ของความเป็นลูกที่จะสามารถรับรู้ความจริงเกี่ยวกับบุพการีของตน แต่ควรรอให้นารินปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงบอกความจริง
***********************************
92. หากท่านเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 แล้วได้ยินคำกล่าวจากรุ่นพี่ที่ว่า "ชีวิตนักศึกษาแพทย์นั้นเรียนหนัก และลำบากมาก" ท่านจะมีความคิดเห็นเช่นใดกับคำกล่าวข้างต้นนี้
          ก. รู้สึกกลัว แต่ ณ ตอนนี้ก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
          ข. อาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เป็นอาชีพที่ต้องมีความอดทนและเสียสละมาก
          ค. เป็นเพียงคำขู่จากรุ่นพี่ เพื่อให้รุ่นน้องตั้งใจเรียนให้มาก ๆ
          ง. ในเมื่อเราเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์แล้ว เราจะต้องทำตามความตั้งใจของเราต่อไป โดยไม่มีความลังเลใจ
เฉลยข้อ ข.
          แพทย์เป็นอาชีพที่ต้องมีความเสียสละเพื่อผู้อื่น มากกว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
***********************************
93. ขณะที่ท่านกำลังเดินเลือกซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า ท่านเห็นลูกกำลังงอแงขอคุณแม่ซื้อขนมที่กำลังอยากได้มาก แต่คุณแม่กลับไม่ซื้อขนมให้ลูก ทั้งยังลงโทษลูกด้วยการด่าทอและตีลูกอย่างรุนแรงเพื่อให้หยุดงอแง เมื่อท่านอยู่ในเหตุการณ์นี้ท่านจะทำอย่างไร
          ก. รู้สึกหดหู่กับสถาบันครอบครัวในปัจจุบัน และสงสารเด็กคนนี้เป็นอย่างมาก
          ข. เป็นเรื่องภายในครอบครัวของเขา เราไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้
          ค. เดินเข้าไปอธิบายถึงเหตุผลให้คุณแม่ฟัง หากคุณแม่ไม่ฟังเราจึงจะไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาจัดการ
          ง. นำเหตุการณ์เหล่านี้ไปแจ้งตำรวจ ให้ตำรวจมาจัดการ แล้วนำตัวเด็กไปส่งมูลนิธิ
เฉลยข้อ ค.
          เพราะเราควรมีจิตใจเมตตา และอยากที่จะช่วยเหลือเด็กให้ได้รับสิทธิที่ตนเองพึงมี ซึ่งทางที่เราจะสามารถทำได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้ปกครอง คือ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาดูแล
***********************************
94. หากท่านเป็นผู้จัดการแผนกหนึ่ง ขณะที่ท่านทำงานอยู่ท่านแอบได้ยินผู้ช่วยของท่านกำลังจะดำเนินการโกงธุรกิจเงินจำนวนหนึ่ง แล้วท่านจะตัดสินใจทำอย่างไร ด้วยเหตุผลใด
           ก. เฉย ๆ ทำงานของหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และทำเป็นไม่รู้ไม่สนใจ
          ข. ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองต่อไป เพราะถือว่ายังมีคนสุจริตที่ตั้งใจทำงานอีกหลายคน
          ค. นำเรื่องที่ได้ทราบมาไปบอกให้ผู้บริหารใหญ่ทราบ
          ง. เข้าไปพูดคุยกับผู้ช่วย แล้วอธิบายถึงหลักเหตุผลให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น
เฉลยข้อ ง.
          เพราะเราจะต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ซึ่งในที่นี้คือในฐานะของผู้จัดการ จะต้องดูแลลูกน้องให้มีความประพฤติดี ไม่ทำความชั่วทั้งต่อตนเองและสังคม
***********************************
95. นักศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นวอร์ดศัลยกรรม มีความจำเป็นที่เจาะเลือดคนไข้ที่ข้อพับ ปรากฎว่าเจาะเลือดครั้งแรกไม่เจอเส้นเลือด จึงเจาะเลือดอีกครั้ง แต่คนไข้ร้องว่าเจ็บมาก และไม่เจาะเลือดอีก ญาติคนไข้ไม่ยอมให้เจาะเลือดพร้อมบอกให้ตามอาจารย์หมอมาเจาะแทน ถ้าท่านเป็นนักศึกษาแพทย์คนนั้นจะทำอย่างไร
          ก. ขอโทษผู้ป่วยที่ทำให้เจ็บ และขอโอกาสจากญาติเจาะเลือดอีกครั้ง
          ข. ขอโทษผู้ป่วยที่ทำให้เจ็บ พร้อมบอกปัดว่าอาจารย์หมอไม่อยู่ มีแต่ตนเองที่สามารถเจาะเลือดได้
          ค. ทำตามความต้องการของญาติผู้ป่วย ดูอาการไปเรื่อย ๆ แล้วรออาจารย์หมอมาเจาะให้
          ง. บอกผู้ป่วยว่ามีความจำเป็นต้องเจาะทันที เพื่อจะนำไปวินิจฉัยได้ทันท่วงที แล้วเจาะเลย
เฉลยข้อ ค.
          เราควรคำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลัก
***********************************
96. ในปัจจุบันนี้มีปัญหาฟ้องร้องต่อการรักษาของแพทย์เป็นจำนวนมาก ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
          ก. เห็นด้วย เพราะแพทย์ควรระมัดระวังต่อชีวิตคนไข้ให้มากกว่านี้
          ข. เห็นด้วย เพราะการฟ้องร้องเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี
          ค. ไม่เห็นด้วย เพราะในการรักษาแต่ละครั้งแพทย์นั้นได้วินิจฉัยอาการอย่างเต็มที่แล้ว
          ง. ไม่เห็นด้วย เพราะการผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นได้เสมอแม้แต่ตัวคนไข้เองก็ตาม
เฉลยข้อ ข.
          ผู้ป่วยต้องการเรียกร้องขอทราบผลการตรวจวินิจฉัยของผู้ป่วยหรือเรียกร้องสิทธิในการรักษาผิดพลาด ซึ่งเป็นสิทธิที่ผู้ป่วยพึงมี
***********************************
97. การที่ผู้ป่วยฟ้องร้องต่อแพทย์หรือทีมแพทย์ผู้ทำการรักษานั้น ปัจจุบันมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การที่ผู้ป่วยฟ้องร้องต่อแพทย์นั้น ท่านคิดว่าผู้ป่วยคำนึงถึงหลักการใดที่ผู้ป่วยพึงมีมากที่สุด
          ก. หน้าที่
          ข. เสรีภาพ
          ค. สิทธิ
          ง. ความเสมอภาค
เฉลยข้อ ค.
          สิทธิที่จะได้รับการรักษาที่เหมาะสมที่สุด
***********************************
98. เด็กหญิงพริ้ง ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ จึงทำให้บุคคลรอบข้างของเด็กหญิงพริ้งนั้นลงความคิดเห็นว่าควรพาเด็กหญิงพริ้งไปปรึกษาจิตแพทย์ เพื่อหาแนวทางการรักษาที่ถูกต้อง แต่มารดาของเด็กหญิงพริ้งไม่ต้องการให้ไปพบจิตแพทย์เพราะกลัวจะทำให้เด็กหญิงพริ้งนั้นมีประวัติว่าเคยมีอาการทางประสาท อาจเกิดปัญหาทางด้านสังคมในอนาคตของเด็กหญิงพริ้งได้ แม่ของเด็กหญิงพริ้งจึงหาเส้นสายเพื่อหาแพทย์ที่จะมารักษาเด็กหญิงพริ้งและจะไม่เขียนในใบประวัติการรักษาของเด็กหญิงพริ้ง แม่ของเด็กหญิงพริ้งนั้นทำถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด
          ก. ถูก เพราะทำตามหน้าที่ของคุณแม่ที่ดี
          ข. ถูก เพราะเพื่ออนาคตที่ดีของลูกต่อไป
          ค. ผิด เพราะการกระทำเช่นนี้ผิดกฎหมาย
          ง. ผิด เพราะจะทำให้แพทย์ผู้นั้นกระทำผิดหลักจรรยาบรรณ
เฉลยข้อ ง.
          โดยจริยธรรมทางการแพทย์นั้น แพทย์ห้ามบิดเบือนข้อเท็จจริงของอาการของผู้ป่วยในใบประวัติเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ก็ตาม
***********************************
99. ในรัฐแห่งหนึ่งมีอดีตผู้นำทางความคิดที่โดนขับไล่ออกจากรัฐ เนื่องด้วยผู้นำทางความคิดนั้นเผยแพร่ความคิดที่นำมาซึ่งความขัดแย้งภายในรัฐนั้น หลังจากนั้นภายในรัฐเกิดความรุนแรงจากมวลชนบางกลุ่มและผู้นำทางความคิดนั้นแม้ถูกขับไล่ออกจากรัฐแล้วก็ยังคงไม่หยุดสร้างกระแสปลุกระดมมวลชนผ่านทางสื่อสมัยใหม่ต่าง ๆ นานา จนทำให้ภายในรัฐมีแต่ความขัดแย้งไปทุกที่ ท่านคิดว่าประเด็นใดคือประเด็นทางด้านจริยธรรม
          ก. ความสงบสุขภายในรัฐสำคัญหรือไม่
          ข. การปลุกระดมมวลชนเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่
          ค. ความคิดที่ขัดแย้งนั้นควรนำกลับไปพิจารณาทบทวนใหม่หรือไม่
          ง. ผู้นำทางความคิดควรหยุดหรือไม่
เฉลยข้อ ก.
          ควรคำนึงถึงผลประโยชน์และความสงบสุขสามัคคีของคนหมู่มากเป็นสำคัญ
***********************************
100. ปัจจุบันการเชื่อเรื่องพลังจิตจะไม่งมงายเหมือนสมัยก่อนอีกต่อไป เพราะปัจจุบันความเชื่อเรื่องพลังจิต สามารถนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ได้ ท่านมีความคิดอย่างไรกับข้อความข้างต้น
          ก. น่าจะใช้หลักทางสถิติมากำหนดทิศทางของความน่าเชื่อถือน่าจะเป็นแนวทางที่ดีกว่า
          ข. ลองทดสอบพลังจิตกับตนเองด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อความกระจ่างชัด
          ค. ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์อ้างอิง
          ง. เชื่อไปตามหลักการและเหตุผล
เฉลยข้อ ค.
          เพราะเราควรเชื่อในสิ่งที่มีเหตุผลรองรับอย่างชัดเจน ไม่ใช่เชื่อไปเพราะตามเหตุผลของคนอื่นไป
***********************************
101. อารยธรรมบ้านเชียงได้มีการประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่สมัยโบราณ และเมื่อนำเครื่องปั้นดินเผาเหล่านั้นมาหาอายุโดยนักโบราณคดี พบว่ามีอายุเก่าแก่ถึง 4,000 ปี ท่านคิดว่าข้อเท็จจริงควรเป็นเช่นไร
          ก. การตรวจหาอายุจากการวิเคราะห์ด้วยธาตุ C นั้นไม่เพียงพอไม่น่าเชื่อถือ
          ข. มีการพบเครื่องปั้นดินเผาที่นี้น่าจะมาจากยุคอาณาจักรศรีวิชัย
          ค. อาณาจักรล้านนาที่เข้มแข็งกว่ามีอายุเพียง 1,000 ปี
          ง. หลักฐานที่พบทั้งหมดน่าจะเป็นของปลอม
เฉลยข้อ ก.
          การพิจารณาวัตถุทางโบราณคดีนั้นต้องพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย
***********************************
102. สินค้า Brand name เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีราคาแพงมาโดยตลอด ในปัจจุบันการผลิตสินค้าทั่วไปนั้นมีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเทียบเท่า Brand name ทำให้ยอดขายสินค้า Brand name ลดลง จึงต้องปรับลดราคาลงมา และทำให้สินค้า Brand name นั้นสามารถขายได้มากขึ้น และมากกว่าสินค้าทั่วไป หากท่านเป็นผู้บริโภคท่านคิดว่าอะไรเป็นประเด็นที่ตลาดให้ความสำคัญต่อเหตุการณ์นี้
          ก. ไม่มีเหตุผลใดที่สามารถกระทบต่อคุณภาพของร้านค้า Brand name ได้
          ข. เป็นสิ่งที่สมควรแล้วที่สินค้าทั่วไปจะมีคุณภาพเทียบเท่าสินค้า Brand name
          ค. สินค้า Brand name ควรจะมียอดขายสูงอยู่เสมอ
          ง. สินค้าทั่วไปควรจะต้องมียอดขายต่ำกว่าสินค้า Brand name เสมอ
เฉลยข้อ ข.
          คุณภาพของสินค้านั้นเป็นประเด็นหลักที่ควรคำนึงถึง
***********************************

2 ความคิดเห็น: