วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

ภูมิศาสตร์ เอกภพและโลก

ภูมิศาสตร์ เอกภพและโลก
1. กลุ่มดวงดาวขนาดใหญ่ในท้องฟ้า ประกอบด้วยดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ดวงจันทร์ และเทห์ฟากฟ้าอื่น ๆ จำนวนมาก หมายถึงข้อใด
          ก. เอกภพ
          ข. ดาราจักร
          ค. ระบบสุริยะ
          ง. เนบิวลา (Nebula)
เฉลยข้อ ข. ดาราจักร
2. นิโคลัส โคเปอร์นิคัส นักวิทยาศาสตร์ชาวโปแลนด์ เป็นผู้เสนอความรู้ทางดาราศาสตร์เรื่องใดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโลกมาจนถึงปัจจุบัน
          ก. ระบบสุริยะ มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบ
          ข. โลกเป็นดาวเคราะห์บริวารของดวงอาทิตย์
          ค. ดาราจักรทางช้างเผือกเป็นกลุ่มดวงดาวขนาดใหญ่
          ง. สร้างกล้องโทรทรรศน์ดูดาวบนท้องฟ้า
เฉลยข้อ ก. ระบบสุริยะ มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบ
3. โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ ข้อใดอธิบายข้อมูลของโลกในระบบสุริยะ ผิดความจริง
          ก. จัดเป็นดาวเคราะห์ชั้นใน
          ข. มีดวงจันทร์เป็นดาวบริวาร 1 ดวง
          ค. ดาวนพเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เป็นลำดับ 4
          ง. หมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์
เฉลยข้อ ค. ดาวนพเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เป็นลำดับ 4
4. "ส่วนหางมีแสงสว่างพุ่งเป็นทางยาว เกิดจากก๊าซ ฝุ่นละออง และไอน้ำของสารหลอมเหลวที่มาจากบริเวณส่วนหัว" หมายถึง เทห์ฟากฟ้าประเภทใด
          ก. อุกกาบาต
          ข. ดาวหาง
          ค. ดาวเคราะห์น้อย
          ง. ฝนดาวตก
เฉลยข้อ ข. ดาวหาง
5. ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ "ข้างขึ้น ข้างแรม" มีสาเหตุเกิดจากข้อใด
          ก.โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
          ข. โลกมีแรงดึงดูด
          ค. ดวงจันทร์ได้รับแสงสว่างจากโลก
          ง. ดวงจันทร์หมุนโคจรรอบโลก
เฉลยข้อ ง. ดวงจันทร์หมุนโคจรรอบโลก
6. แรงดึงดูดของดวงจันทร์และแรงเหวี่ยงที่เกิดจากการหมุนของโลก ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ข้อใด
          ก. น้ำเกิด - น้ำตาย
          ข. น้ำขึ้น - น้ำลง
          ค. วันเดือนดับ หรือวันแรม 15 ค่ำ
          ง. วันเพ็ญพระจันทร์ขึ้นเต็มดวง
เฉลยข้อ ข. น้ำขึ้น - น้ำลง
7. การเกิดสุริยุปราคาหรือสุริยคราส ต้องมีปัจจัยข้อใดเป็นตัวตัดสินทำให้เกิด
          ก. ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน
          ข. การสะสมตัวของฝุ่นละอองและก๊าซฮีเลียมในชั้นของบรรยากาศ
          ค. การเคลื่อนที่ของเทห์ฟากฟ้าในชั้นบรรยากาศ
          ง. ดวงจันทร์หมุนเข้าใกล้ดวงอาทิตย์อย่างมาก
เฉลยข้อ ก. ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน
8. เมื่อดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกับโลก ทำให้เกิดแรงดึงดูดร่วมกันมายังโลกมากขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะน้ำขึ้นสูงสุด เรียกปรากฏการณ์ทางธรรมชาติดังกล่าวนี้ว่าอย่างไร
          ก. จันทรคราส
          ข. สุริยคราส
          ค. น้ำเกิด
          ง. น้ำตาย
เฉลยข้อ ค. น้ำเกิด
9. เพราะสาเหตุใด รูปทรงสัณฐานของโลกเป็นทรงกลม แต่ป่องตรงกลางเล็กน้อย
          ก. โลกหมุนรอบตัวเองและเกิดแรงเหวี่ยงบริเวณศูนย์สูตรมากที่สุด
          ข. แรงดึงดูดของดวงจันทร์ทำให้มวลของโลกบริเวณศูนย์สูตรขยายตัว
          ค. การหมุนรอบตัวเองของโลกและการโคจรรอบดวงอาทิตย์ประกอบกัน
          ง. พื้นผิวเปลือกโลกบริเวณศูนย์สูตรรับความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้มากกว่าบริเวณอื่น
เฉลยข้อ ก. โลกหมุนรอบตัวเองและเกิดแรงเหวี่ยงบริเวณศูนย์สูตรมากที่สุด
10. ถ้ามองจากภายนอกโลกลงมายังขั้วโลกเหนือ ลักษณะการหมุนรอบตัวเองของโลกเป็นอย่างไร
          ก. หมุนตามเข็มนาฬิกาและตั้งตรงตามแกนสมมติ
          ข. หมุนทวนเข็มนาฬิกาตามแกนสมมติที่ตั้งตรง
          ค. หมุนตามเข็มนาฬิกาและเอียงทำมุมตามแกนสมมติ
          ง. หมุนทวนเข็มนาฬิกาตามแกนสมมติที่เอียง
เฉลยข้อ ง. หมุนทวนเข็มนาฬิกาตามแกนสมมติที่เอียง
11. การเคลื่อนที่ของโลกมีผลต่อโลกดังต่อไปนี้ แต่ ยกเว้น ข้อใด ไม่ถูกต้อง
          ก. โคจรรอบดวงอาทิตย์ / ฤดูกาล
          ข. หมุนรอบตัวเอง / กลางวันและกลางคืน
          ค. โคจรรอบดวงอาทิตย์ / น้ำแข็งขั้วโลกละลาย
          ง. หมุนรอบตัวเอง / ปีอธิกสุรทิน
เฉลยข้อ ง. หมุนรอบตัวเอง / ปีอธิกสุรทิน
12. วันเวลาใดที่ซีกโลกเหนือได้รับแสงจากดวงอาทิตย์มากที่สุด มีกลางวันยาวกว่ากลางคืน โดยเฉพาะขั้วโลกเหนือจะเป็นเวลากลางวันเกือบ 24 ชั่วโมง
          ก. 21 มีนาคม
          ข. 21 มิถุนายน
          ค. 22 กันยายน
          ง. 22 ธันวาคม
เฉลยข้อ ข. 21 มิถุนายน
13. เส้นสมมติในแผนที่ ที่แบ่งโลกออกเป็นซีกโลกตะวันออกกับซีกโลกตะวันตก คือข้อใด
          ก. เส้นอิเควเตอร์ 0 องศา
          ข. เส้นเมริเดียน 0 องศา
          ค. เส้นเมริเดียน 180 องศาตะวันตก
          ง. เส้นเมริเดียน 180 องศาตะวันออก
เฉลยข้อ ข. เส้นเมริเดียน 0 องศา
14. ข้อใด อธิบาย ผิด ความจริงเกี่ยวกับ "เส้นเมริเดียน 180 องศา"
          ก. เส้น 180 องศาตะวันตกและเส้น 180 องศาตะวันออกทับซ้อนเป็นเส้นเดียวกัน
          ข. เป็นเส้นที่อยู่ด้านตรงกันข้ามกับเส้นเมริเดียนปฐม (Prime Meridian)
          ค. เป็นเส้นที่กำหนดให้เป็นเวลามาตรฐานสากลกรีนิช
          ง. เป็นเส้นที่กำหนดให้เป็นเส้นแบ่งวันสากล
เฉลยข้อ ค. เป็นเส้นที่กำหนดให้เป็นเวลามาตรฐานสากลกรีนิช
15. เส้นขนาน คือ เส้นสมมติที่ลากขนานกับเส้นศูนย์สูตร เป็นวงกลมรอบโลก 90 เส้นในซีกโลกเหนือ และ 90 เส้นในซีกโลกใต้ แต่มีความยาวไม่เท่ากัน เส้นขนานใดสั้นที่สุด
          ก. เส้นทรอปิก ออฟ แคนเซอร์
          ข. เส้นอาร์กติก เซอร์เคิล
          ค. เส้นแอนตาร์กติก เซอร์เคิล
          ง. เส้นขนาน 90 องศาเหนือและ 90 องศาใต้
เฉลยข้อ ง. เส้นขนาน 90 องศาเหนือและ 90 องศาใต้
16. ในปัจจุบัน ประเทศไทยใช้เวลาที่เส้นลองจิจูด 105 องศาตะวันออก เป็นเวลามาตรฐานของประเทศไทยทั้งประเทศ ถือว่าเป็นเวลาประเภทใด
          ก. เวลาท้องถิ่น (Local time)
          ข. เวลามาตรฐานกรีนิช (G.M.T.)
          ค. เวลามาตรฐานของประเทศ (Standard Time)
          ง. เขตเวลาสากล (Time Zone)
เฉลยข้อ ค. เวลามาตรฐานของประเทศ (Standard Time)
17. ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่หนึ่งแข่งขันในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เริ่มในเวลา 15.00 น. โดยถ่ายทอดสดผ่านสัญญาณดาวเทียมมายังประเทศไทย ทั้งนี้แฟนฟุตบอลจากจังหวัดสตูลจะได้ชมเวลาใด
          ก. 18.00 น.
          ข. 20.00 น.
          ค. 22.00 น.
          ง. 24.00 น.
เฉลยข้อ ค. 22.00 น.
18. ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม ผู้โดยสารเครื่องบินคนหนึ่งเดินทางจากดินแดนที่ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของเส้นแบ่งวันสากล เมื่อบินข้ามเส้นนี้ไปทางทิศตะวันตกและถึงที่หมายแล้ว เขาจะต้องเปลี่ยนวันเวลาอย่างไร
          ก. เปลี่ยนเป็นวันอังคารที่ 10 สิงหาคม
          ข. เปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม
          ค. หมุนเวลาในนาฬิกาเพิ่มขึ้นอีก 7 ชั่วโมง
          ง. หมุนเวลาในนาฬิกาถอยหลัง 7 ชั่วโมง
เฉลยข้อ ก. เปลี่ยนเป็นวันอังคารที่ 10 สิงหาคม
19. ลองจิจูดมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
          ก. เขตภูมิอากาศของโลก
          ข. เวลาท้องถิ่น และเวลามาตรฐาน G.M.T.
          ค. ฤดูกาล และพืชพรรณธรรมชาติ
          ง. ปริมาณฝน และอุณหภูมิของอากาศ
เฉลยข้อ ข. เวลาท้องถิ่น และเวลามาตรฐาน G.M.T.
20. ส่วนประกอบของโลกข้อใด มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของ "ชีวภาค" มากที่สุด
          ก. ธรณีภาค และอุทกภาค
          ข. อุทกภาค และบรรยากาศภาค
          ค. ธรณีภาค และบรรยากาศภาค
          ง. ธรณีภาค อุทกภาค และบรรยากาศ
เฉลยข้อ ง. ธรณีภาค อุทกภาค และบรรยากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น