วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Grammar & Structure 1 ข้อที่ 9

Grammar & Structure 1 ข้อที่ 9
9. There has been a reduction in the population of Russia over the past eight years ; it is now .......... to 145.5 million.
          1. next                               2. near
          3. up                                 4. down

เฉลยข้อ 4. down เหตุผล
          จากความหมายในประโยคพูดถึงการลดลงของประชากรประเทศรัสเซียในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา และในปัจจุบันลดลงเหลือแค่ 145.5 ล้านคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น